404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

FOND PENAL. Tentativă la omor calificat. Inculpat minor. Provocare. Suspendarea pedepsei sub supraveghere

Inculpatul … locuieşte pe raza comunei … sat … judeţul Buzău , la data săvârşirii faptei avea 17 ani şi era elev in anul III la Liceul .. Buzău.

Partea vătămată .. .. locuieşte , de asemenea, pe raza comunei .. sat .. , la data săvârşirii faptei era in vârstă de 18 ani si 10 luni si lucra la o societate comercială din municipiul Buzău. Fiind consăteni, aceştia se cunoşteau , fără să existe vreo relaţie de prietenie sau de altă natură între ei.

La data de 5.10. 2008 , in jurul orelor 16,00- 16,30 , partea vătămată … … se afla cu un grup de prieteni pe raza satului … , timp in care a apărut si inculpatul minor şi a lovit-o cu palma peste faţă , motivat de faptul că , in urmă cu circa 2 săptămâni , a vrut să dea cu maşina peste el.

După terminarea incidentului , inculpatul a mers la domiciliu , iar de aici s-a deplasat in municipiul Buzău , unde locuia in gazdă la numitul … ., într-o garsonieră situată pe Aleea Industriilor , a doua zi, luni, urmând să meargă la şcoală. De aici , inculpatul a plecat la un concert organizat în Piaţa Daciei din municipiul Buzău , unde s-a întâlnit şi cu un prieten , martorul … ..

Partea vătămată … a fost deranjată de faptul că a fost lovită de inculpat , motiv pentru care a hotărât să se deplaseze in municipiul Buzău , să se întâlnească cu inculpatul , pentru a-i cere explicaţii şi obţine satisfacţie de la acesta.

În acest scop , a luat legătura cu 2 prieteni , martorii … si …împreuna cu care s-a deplasat , cu autoturismul proprietate personală in municipiul Buzău , la blocul la care locuia inculpatul , acest lucru aflându-l de la martorul …, pe care îl sunase in timpul deplasării. Aflând tot de la martorul …. că inculpatul nu se afla în garsonieră , partea vătămată a parcat maşina in apropierea blocului şi a hotărât să-l aştepte până când acesta va reveni din oraş.

După circa un sfert de oră , a apărut inculpatul , însoţit de martorul … , iar in timp ce se deplasau către intrarea blocului , a fost văzut de partea vătămată , care a coborât din maşină împreună cu cei doi însoţitori , strigând la acesta pentru a se opri si discuta. Discuţiile au degenerat imediat în ceartă şi loviri reciproce din partea celor două tabere , inculpatul şi martorii … pe de o parte, partea vătămată şi martorii … şi … pe de altă parte , până când conflictul s-a manifestat separat , , respectiv intre partea vătămată şi inculpat. In timpul derulării conflictului dintre partea vătămată şi inculpat , acesta din urmă a scos din buzunar un obiect tăietor – înţepător ( briceag sau cuţit) de mărime medie , la vederea căruia partea vătămată s-a retras si s-a dus la maşină , de unde a luat o bâtă de baseball, pentru a lovi inculpatul. Folosind bâta, partea vătămată a vrut să lovească inculpatul peste mâna in care avea cuţitul ( briceagul ) , dar acesta a parat lovitura cu mâna stângă şi, deşi partea vătămată a încercat în continuare să lovească , nu a reuşit dezarmarea inculpatului, retrăgându-se către maşină . În momentul în care se deplasa către maşină cu spatele către inculpat , a fost urmărită de către inculpat , care i-a aplicat o lovitură în spate , partea vătămată realizând că a fost tăiată .

În această stare , partea vătămată s-a urcat la volanul maşinii şi s-a deplasat împreună cu cei doi însoţitori la Spitalul Judeţean Buzău , unde i-au fost acordate de urgenţă îngrijiri medicale .

După aplicarea loviturii , inculpatul a aruncat obiectul vulnerant folosit şi s-a deplasat in fugă in locuinţă , unde a fost găsit de organele de poliţie şi reţinut pentru cercetări.

Din raportul medico-legal de constatare nr. 1254/=/23.10.2008 , întocmit de S.J.M.L. Buzău , rezultă că victima … a fost internată in Spitalul Judeţean Buzău – Secţia Chirurgie – cu diagnosticul de „Agresiune. Plagă înjunghiată penetrantă in cavitatea pleurală dreapta toracică posterioară pe linia scapulară. Hemopneumotorax (cca. 500 m.l, sânge ) şi interesare de coasta 9 art postero-lateral drept”, leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire cu corp tăietor – înţepător şi au necesitat pentru vindecare 16-18 zile de îngrijiri medicale . De asemenea, s-a concluzionat că datorită intensităţii şi localizării , leziunile constatate i-au pus viaţa în primejdie .

În drept , fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la omor calificat prevăzută de art. 20 raportat la art. 174 – 175 lit i Cod penal .

În favoarea inculpatului va fi reţinută circumstanţa atenuantă a provocării prevăzută de art. 73 lit b Cod penal întrucât a comis fapta fiind sub stăpânirea unei puternice tulburări determinată de comportamentul violent al părţii vătămate.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu 15.000 Euro reprezentând daune morale 10.000 Euro şi despăgubiri materiale 5000 Euro.

Partea civilă nu a dovedit pretenţiile civile solicitate , astfel încât instanţa apreciază că pentru durata îngrijirilor medicale ( 16-18 zile ) suma de 1.000 lei este îndestulătoare . Această sumă va fi redusă la 500 lei având in vedere circumstanţa atenuantă a provocării .

De asemenea, pentru suferinţa psihică pricinuită prin comiterea faptei , suma de 10.000 lei ( redusă la jumătate ) este îndestulătoare , având in vedere rolul important al părţii vătămate in desfăşurarea evenimentelor

La individualizarea pedepsei se vor avea in vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 şi 100 Cod penal respectiv gradul de pericol social al faptei , limitele de pedeapsă prevăzute de lege , precum şi persoana inculpatului care nu are antecedente penale şi nu este cunoscut ca o persoană agresivă .

Instanţa consideră că se impune aplicarea dispoziţiilor art. 1101 cu referire la art. 861 Cod penal , scopul pedepsei putând fi atins şi fără executarea in regim de detenţie .

Reţinând vinovăţia inculpatului instanţa urmează a-l condamna in baza art. 20 raportat la art. 174-175 lit. i Cod penal cu aplicarea art. 99 si următoarele Cod penal şi art. 73 lit. b Cod penal va condamna inculpatul la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru tentativă la omor calificat.

Va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal , pe durata de 2 ani calculată începând cu data executării pedepsei.

Va aplica dispoziţiile art. 71 – 76 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal pe durata executării pedepsei.

Conform art. 88 Cod penal va deduce din pedeapsă reţinerea şi arestul preventiv din perioada 6.10.2008 – 9.10.2008 .

Conform art. 1101 Cod penal cu referire la art. 86/1 Cod penal se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata termenului de încercare de 5 ani.

Potrivit art. 71 alin.5 Cod penal pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se va suspenda şi executarea pedepselor accesorii.

Va aplica dispoziţiile art. 359 Cod procedură penală.

Conform art. 118 Cod penal va confisca de la inculpat suma de 10 lei reprezentând contravaloarea cuţitului folosit la comiterea infracţiunii.

Va obliga pe inculpat in solidar cu părţile responsabile civilmente la 744 lei cheltuieli de spitalizare către Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău .

Va obliga pe inculpat in solidar cu părţile responsabile civilmente la 5.000 lei daune morale si 500 lei despăgubiri materiale către partea vătămată constituită parte civilă.

Va obliga pe inculpat in solidar cu părţile responsabile civilmente la 750 lei cheltuieli judiciare către stat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro