404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL. NULITATE ABSOLUTĂ ART. 966- CAUZĂ ILICITĂ

Deliberand asupra prezentei actiuni civile .

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta reclamantii NG si NE , au chemat in judecata si personal la interogatoriu pe paratii TD si TE , solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a antecontractului de vanzare-cumparare , intitulat promisiune bilaterala de vanzare-cumparare , conventie autentificata la BNP Vergu Stefan , cu mentiunea ca nu se solicita repunerea partilor in situatia anterioara deoarece pretul nu s-a platit si bunul nu s-a predat si cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a cererii , reclamantii invedereaza ca paratul a incheiat cu numita CADL , un contract de imprumut care ascundea o operatiune de camatarie , contract autentic care avea scadenta la data de 27.10.2005 , fiind incheiat si un contract de ipoteca la data de 10.05.2005.

Se arata ca desi paratul nu a remis numitei CA suma trecuta in contract ,totusi acesta a profitat de starea de teama indusa imprumutatilor si a trecut la executarea silita , amenintandu-i cu pierderea locuintei ,pentru care se instituise garantia ipotecii.

Se arata , ca astfel paratul, a primit inapoi suma real imprumutata de 25.900 lei ,insa a refuzat sa semneze procesul verbal incheiat de BEJ Popescu Adrian , prin care sa confirme ca a primit intreaga suma , pana cand reclamantii nu au incheiat antecontractul a carui nulitate se cere a fi constatata, antecontract care in realitate reprezinta garantia restituirii dobanzii camataresti ilegal percepute ,caz in care vointa juridica este in dezacord cu realitatea de fapt si de drept ; consimtamantul fiind obtinut prin presiune psihica si dupa ce s-a incheiat antecontractul a carui nulitate se solicita paratul a semnat procesul verbal in data de 5.10.2006.

De asemeni se arata ca si pretul este total neserios , pret care la randul lui reflecta operatiunea mascata de camatarie.

Ca urmare, scopul imediat al conventiei este in contradictie cu scopul mediat , cauza nu exista , datorita lipsei scopului imediat , respectiv lipsa contraprestatiei si a predarii bunului , iar cauza nu este reala ci este imorala si ilicita.

In dovedirea cererii reclamantii solicita incuviintarea de probatorii constand in : acte , interogatorii , martori , expertize.

In drept sunt invocate disp. art. 5, art. 948 si urm. , art. 953 , art. 966 Cod civil.

In sustinerea cererii au fost depuse in copie xerox si in original urmatoarele inscrisuri: chitanta taxa timbru, promisiune vanzare -cumparare autentica.

Legal citati paratii au formulat intampinare , potrivit art. 115-118 Cod proc civila, prin care solicita respingerea cererii si cheltuieli de judecata.

Paratul sustine ca a fost abordat de catre reclamant, care aflase ca numitei CAL urma sa îi fie scos la licitatie, imobilul casa de locuit din B si l-a rugat sa-i ajute ,pentru ca la randul lor aveau de recuperat o suma de bani de la familia C, insa nu aveau incheiat nici un act cu acestia. Se mai arata ca numita CAL i-a remis paratului suma de 4,6 miliarde lei din cei 5 miliarde lei imprumutati prin contract authentic, la care se mai adaugau si cheltuielile de executare , in total numita C datorand paratului suma de 67.000 lei.

In acel moment ,numita C i-a propus paratului sa cumpere de la reclamanti , apartamentul situat in B care nu era locuit de reclamanti, pentru ca structura de rezistenta fusese afectata de cutremur ,iar pretul convenit era foarte avantajos.

Se sustine ca intentia era ca banii ce se obtineau din vanzarea apartamentului sa ajunga prin intermediul reclamantului la numita C ,care ii dadea paratului ,iar acesta accepta radierea ipotecii pe casa si astfel casa, putea fi din nou ipotecata, pentru un nou credit ce ii profita si paratului ,pentru a-si recupera vechea si noua datorie.

Paratul sustine ca a dat reclamantilor suma de 70.000 lei, anterior incheierii antecontractului, in sala de asteptare din incinta notariatului ,fara martori ,in prezenta celor doi soti reclamanti, dupa care au intrat la notar si au semnat actul .

Ulterior, la cateva zile , numita CL i-a dat paratului , aproximativ 67.000 lei ,dupa care acesta a semnat procesul verbal incheiat de executor , prin care se recunoaste achitarea integrala a datoriei.

Paratul afirma ca nu cunoaste exact conventia dintre reclamanti si numita C ,insa la data de 5.10.2006 ,a fost cu reclamantii la notar , unde le-a dat suma de 70.000 lei ,iar acestia s-au obligat sa incheie contractul de vanzare cumparare pana la data de 5.11.2006 sau sa restituie dublul sumei stipulate ca pret.

Paratul precizeaza ca nu a exercitat nici un fel de presiuni pentru incheierea acestei promisiuni autentice de vanzare -cumparare , ca nu se poate vorbi de un pret neserios ,datorita locatiei apartamentului ,reclamantii fiind multumiti sa ia pe apartament atat cat au dat.

Se mai sustine ca nu sunt indeplinite conditiile art.956 Cod civil. ,iar consimtamantul este perfect valabil .

In ceea ce priveste scopul, se arata ca acesta a fost clar, respectiv dobandirea unei proprietati sau a dublului sumei oferite cu titlu de pret.

In drept sunt invocate disp. art. 15-118 Cod proc civila.

In sustinere se depun ;imputernicire avocatiala si chitanta onorariu.

Intrucat acest complet solutioneaza dosarul civil avand ca obiect contestatie la executare ,intre aceleasi parti , s-a formulat cerere de abtinere potrivit art. 27 pct 7 Cod proc civila, cerere solutionata de completul civil CC 7 prin incheierea din 26.03.2007, solutia fiind de respingere a cererii.

Reclamantii au mai depus la dosar inscrisuri.

La cererea partilor au fost luate interogatorii reclamantilor si paratilor ; au fost audiati martorii MG, MM ,CADL.

Paratii au depus la dosar in copie inscrisuri.

Ambele parti depun concluzii scrise.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta va retine urmatoarele.

Prin promisiunea bilaterala de vanzare- cumparare autentica la BNP Vergu Stefan, reclamantii in calitate de vanzatori s-au obligat sa vanda pana la data de 5.11.2006 ,catre parati in calitate de cumparatori, apartamentul cu 3 camere situat in B cu pretul de 70.000 lei ,in caz de nerespectare vanzatorii fiind obligati la plata dublului sumei incasate ca pret ,iar in caz de nerespectare cumparatorii vor pierde suma achitata , cu titlu de pret integral, asa cum rezulta din inscrisul de la fila 8 din dosar.

Potrivit teoriei dreptului civil conditiile actului juridic sunt: capacitatea de a contracta , consimtamantul valabil al partii ce se obliga , un obiect determinat , o cauza licita .

In ceea ce priveste cauza actului juridic, discutam despre :elementele cauzei care sunt scopul imediat si scopul mediat ; conditii de valabilitate: sa existe ,sa fie reala ,sa fie licita si morala si proba cauzei prev. de disp. art. 967 Cod civil.

Privitor la nulitatea actului juridic civil ,cauzele nulitatii absolute sunt: incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor ; lipsa totala a consimtamantului , cand lipseste cauza ori ea este ilicita sau imorala ;frauda legii , incalcarea ordinii publice ,lipsa autorizatiei administrative , nerespectarea formei cerute advaliditatem, nevalabilitatea obiectului actului juridic civil.

Potrivit art. 966 Cod civil obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa sau nelicita , nu poate avea nici un efect , iar conf. art. 967 Cod civil conventia este valabila ,cu toate ca ,cauza nu este expresa .Cauza este prezumata pana la dovada contrarie.

In speta dedusa judecatii vointa reala a partilor , scopul imediat , motivul pentru care acestea au incheiat promisiunea de vanzare cumparare ,a fost acela de a se constitui un gaj pentru suma de 70.000 lei, pe care numita CL o datora paratilor , reclamantii fiind prietenii acestei debitoare.

De asemenea pretul nu a fost negociat si nici stabilit la valoarea de piata a apartamentului ci a rezultat exact din suma datorata de debitoarea C creditorului T, paratul din prezenta cauza.

Ca aceste afirmatii corespund realitatii, rezulta din procesul verbal din 5.10.2006 , orele 11,00 si interogatoriul reclamantei,din care instanta retine ca dupa semnarea antecontractului de vanzare -cumparare, cu valoare de gaj , paratul cumparator a declarat ca a primit de la debitoare restanta de 67.225 lei , astfel ca debitul a fost achitat integral , solicitand radierea ipotecii.

Deci , in aceasta promisiune de vanzare –cumparare, cauza lipseste deoarece lipseste scopul imediat , respectiv lipsa intentiei de a vinde si lipsa contraprestatiei ( a pretului ) , actul fiind incheiat ca si garantie si nu pentru ca vanzatorul sa incaseze pretul si cumparatorul sa dobandeasca proprietatea apartamentului .

De altfel , pretul de 70.000 lei stipulat in contract ,dar neancasat de reclamanti , este exact datoria debitoarei C catre cumparatorul parat ,asa cum si acesta recunoaste in interogatoriu.

Paratul recunoaste ca nu a vizitat apartamentul in octombrie 2006 si nici ulterior , nu stie de ce imbunatatiri dispune , cunoscandu-l in principiu cu multi ani in urma, cand a fost in vizita in apartament , la fostul director ce locuia atunci in acel imobil.

Cu cele de mai sus ,prezumtia prev. de art. 967 Cod civil a fost dovedita si rasturnata , instanta constatand lipsa cauzei care in contractele bilaterale este prefigurarea mentala a contraprestatiei , respectiv plata pretului si remiterea bunului .

Instanta va inlatura apararile paratilor, in sesnul ca promisiunea de vanzare -cumparare este valabila, deoarece a fost incheiata la notar , intrucat intocmirea unui act autentic nu acopera neregularitatile actului.

Instanta va inlatura si sustinerile paratilor asupra legalitatii contractului de imprumut, incheiat de debitoarea CAL cu paratul , intrucat prin rezolutia din 24.05.2007 a Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau s-a propus neanceperea urmaririi penale a paratului , litigiul fiind de natura civila , deoarece este de notorietate dezincriminarea infractiunii de camatarie.

Camataria este un fenomen antisocial complex, ce are o multitudine de forme de manifestare ,care ajung sa fie cunoscute de instanta numai partial, din perspectiva unghiului din care sunt cercetate .

Instanta a retinut din declaratiile martorelor MM, CADL si rezolutia Parchetului , ca promisiunea de vanzare -cumparare incheiata de parti, a fost determinata de imprumutul acordat de parat numitei C si a urmarit garantarea restituirii unei parti din acest imprumut, respectiv a catimii de 70.000 lei.

Exista in tara o lista a proceselor , in care s-a obtinut nulitatea absoluta a contractelor de vanzare –cumparare, prin care s-au garantat imprumuturi camataresti ,respectiv sentinte definitive si irevocabile, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a contractelor de vanzare -cumparare pentru lipsa cauzei , exemplu fiind sentinta civla nr. 10545/13.09.2002 a Judecatoriei Brasov mentinuta prin decizia civila nr. 1070/R/2003 a Curtii de Apel Brasov, definitiva si irevocabila.

Fata de considerentele prezentate ,vazand si disp. art. 966-967 si art. 1169 Cod civil ,va constata ca cererea este întemeiata urmand sa o admita .

Pe cale de consecinta, va constata nulitatea absoluta a promisiunii bilaterale de vanzare- cumparare incheiata intre parti.

In temeiul art. 274 Cod proc civila , va obliga paratii catre reclamanti la plata sumei de 3017 lei ,cheltuieli de judecata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro