404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL. REZOLUTIUNE CONTRACT DE INTRETINERE

Prin cererea înregistrată, pe rolul Judecătoriei Buzău, reclamantul IC a chemat în judecată pe pârâţii PI şi RO ( fostă P ), pentru ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat de BNP LS, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că pârâtul PI este văr primar cu reclamantul, mama acestuia fiind sora tatălui său, iar pârâta a fost soţia acestuia până la data de 12.09.2008, când Judecătoria Buzău, prin Sentinţa civilă a pronunţat desfacerea căsătoriei acestora prin divorţ. Între părţi s-a încheiat la data de 02.10.2003 un contract de întreţinere cu clauză de uzufruct viager, autentificat la BNP LS, contract prin care reclamantul şi soţia a cestuia IT, decedată la data de 10.11.2007 au transmis pârâţilor nuda proprietate a imobilului, proprietatea reclamanţilor, imobil constând în corp de clădire C 1 – locuinţă în suprafaţă construită la sol de 73,99 mp, construcţie din cărămidă, acoperită cu ţiglă, corpul clădire C 2 – anexă gospodărească, în suprafaţă construită la sol de 33, 94 mp împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 424 mp imobil cu următoarele vecinătăţi, imobil cu nr. cadastral provizoriu. În schimbul acestei transmisiuni imobiliare dobânditorii s-au obligat să le asigure pe tot restul vieţii întreţinere şi îngrijire , care constau în hrană, îmbrăcăminte, iluminat, încălzit, medic, medicamente, la nevoie spitalizare, iar la deces să suporte cheltuielile cu înmormântarea , pomeniri şi parastase, conform datinilor bisericeşti, creştine ortodoxe ale locului. Contractul de întreţinere fiind un contract sinalagmatic pentru neexecutarea obligaţiei de întreţinere sub diferite forme stabilită prin contract, obligaţie privită în integralitatea sa , beneficiatul întreţinerii are dreptul să ceară rezoluţiunea contractului în temeiul art. 1020 Cod civil pentru desfiinţarea contractului aspect inserat chiar în cuprinsul contractului încheiat între părţi. Pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contract începând chiar cu data încheierii contractului de întreţinere ceea ce l-a determinat să formuleze această cerere. Reclamantul la data încheierii contractului de întreţinere avea vârsta de 82 de ani în prezent 87 de ani, iar soţia sa IT, avea vârsta de 77 de ani, vârste care în mod implicit presupun probleme grave de sănătate neputinţe fizice obiective, venituri din pensii, care impuneau un real şi necesar ajutor din partea altor persoane, argumentele acestea, respectiv nevoile lor de întreţinere morală şi materială reprezentând cauza contractului de întreţinere încheiat între părţi. Proprietarii transmiţători nu au avut copii astfel în considerarea calităţii de văr primar a pârâtului PI au acceptat propunerea acestuia de a încheia contractul de întreţinere. Reclamantul a fost şi se consideră în continuare o persoană onorabilă, decentă iar până la pensionare a îndeplinit mai multe funcţii importante, respectiv, preşedinte al Cooperativei Muncitoreşti Steaua roşie şi director comercial al OCL Produse Industriale iar soţia sa a lucrat în sistemul comercial căsnicia lor a fost exemplu pentru cei din jur, trăind în respect în moralitate o perioadă de 63 de ni de căsătorie , cu atât mai mult cu cât nu am dus lipsă de venituri şi posibilităţi materiale niciodată. Imobilul pe care l-au transmis pârâţilor este valoros. Încheierea contractului de întreţinere între părţi a reprezentat o gravă eroare, deoarece cei doi pârâţi nu şi-au respectat niciuna dintre obligaţiile asumate,mai mult s-au dovedit de o totală rea credinţă fiind animaţi de sentimente mercantile, lipsiţi de umanitate. La data încheierii contractului de întreţinere pârâta RO, fostă P se afla în Spania prestând activităţi de menajeră şi nu şi-a respectat promisiunea de a reveni în ţară pentru a le asigura ajutor şi întreţinere, caracteristice activităţii de femeie, deşi vârsta lor şi starea lor de sănătate impunea cu stringenţă acest lucru cu atât mai mult soţia lui suferise un accident vascular şi rămase cu sechele, pareza mâinii şi piciorului stâng. El şi soţia sa până la deces s-au gospodărit singuri s-au întreţinut singuri fără nici un fel de contribuţie din partea pârâţilor pârâta RO venind în ţară doar pentru înmormântarea soţiei lui, din luna noiembrie 2007 iar după acest eveniment a plecat din nou în Spania întorcându-se în cursul anului 2008 când de altfel a promovat acţiune de divorţ împotriva pârâtului PI. În perioada cât pârâta RO a fost plecată în străinătate, nu a primit nici un fel de întreţinere din partea acesteia , nici măcar sub aspectul remiterii unei sume de bani , iar în ceea ce priveşte îngrijirea efectivă nici nu poate fi pusă în discuţie însă probabil mai mult din motive de umanitate şi faţă de imposibilitatea lui reală de a se preocupa de organizarea înmormântării soţiei sale , fiind afectat în mod evident, a participat fizic şi cu diferite sume de bani la înmormântarea acesteia. Pârâtul PI nu le-a asigurat îngrijire, întreţinere şi nu a suportat cheltuielile la care s-a obligat prin contract niciodată, şi chiar dacă în mod sporadic le făcea diverse servicii de aprovizionare cu alimente , acestea se făceau pe cheltuiala lor invocând lipsa veniturilor proprii suficiente , despărţirea în fapt de soţia lui, propriile nevoi. Atitudinea acestuia a fost în permanenţă lipsită de decenţă de respect faţă de reclamant, cât şi de soţia sa, în viaţă şi după deces în sensul că venea în vizită în domiciliul lor însoţit de femei cu moralitate îndoielnică şi cu care avea relaţii extraconjugale iar pe de altă parte chiar cu prilejul pomenirii de înmormântare acesta o insulta folosind cu privire la persoana sa apelativul de „ surdica”, făcând referire la hipo – acuzia acesteia. Pârâtul făcea exprimări indecente şi se lăuda îndeosebi când se afla în anturajul altor persoane în sensul că” am terminat-o pe surdică şi urmează şi bătrânul „. Evident că imoralitatea pârâtului sub toate aspectele sale cât şi nerespectarea totală a obligaţiilor asumate prin contract unele din obligaţii impunând implicaţia soţiei sale , respectiv cele ce priveau îngrijirea sa sub toate aspectele de persoană feminină pârâtul nefiind apt să desfăşoare activităţi de îngrijire, la care se adaugă şi împrejurarea despărţirii în fapt de soţia sa , au fost împrejurări care l-aui determinat şi în contextul nerespectării celorlalte obligaţii ce constau în procurarea hranei , a îmbrăcămintei, plata utilităţilor a medicamentelor să discute în mod civilizat şi decent problema rezoluţiunii contractului de întreţinere pe cale amiabilă. Aceeaşi problemă i-a avansat-o şi pârâtei care cu bună credinţă a recunoscut neimplicarea în întreţinerea lor şi imposibilitatea ca pe viitor să se realizeze executarea obligaţiilor aceasta fiind de acord cu desfiinţarea contractului de întreţinere. Însă pârâtul a avut o atitudine scandaloasă, agresivă, ameninţătoare, în scopul de a-l intimida i-a adus insulte şi calomnii, adresându-i cuvinte urâte ( beţiv, handicapat ) i-a adus imputaţii ireale, în sensul că s-ar fi asociat cu soţia acestuia, pârâta. Ameninţările pârâtului i-au provocat o stare de stres şi de panică deosebită , chiar i-a sădit frica unui atac de cord , el fiind suferind de tensiune oscilantă, boală de care are cunoştinţă pârâtul astfel încât a fost pus în situaţia de a apela la sprijinul poliţiei pentru a-şi proteja viaţa. Pârâtul este cunoscut ca o persoană recalcitrantă , ameninţătoare, lipsită de decenţă, făcând scandal în permanenţă. Vârsta la care se află, în prezent respectiv 87 de ani problemele sale grave de sănătate îi impun să fie mai prevăzător cu situaţia sa viitoare fiind inerente situaţii de agravare a bolilor şi alterare a stării sale fizice, astfel încât şi-a pierdut total încrederea în posibilităţile pârâţilor de a-şi asuma obligaţiile provăzute prin contractul de întreţinere, contract ce a fost încheiat pe un raport de încredere şi apropiere afectivă , raport ce a dispărut între părţi.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 1431lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

Pârâtul PI prin întâmpinare , a solicitat respingerea acţiunii, arătând că este în mod neplăcut surprins de susţinerile reclamantului din cererea de chemare în judecată , de natură să prezinte cu totul şi cu totul deformat realitatea. Nu este adevărat că nu şi-au achitat obligaţiile asumate prin contract începând cu data încheierii acestuia astfel cum se arată în cererea de chemare în judecată. În realitate reclamantul şi defuncta lui soţie au mai transmis anterior nuda lor proprietate altei familii, familiei MI şi MCE, ei fiind nepoţi de soră ai reclamantului, în aceleaşi condiţii prin contractul de întreţinere autentificat de BNP Filip ER . Dobânditorii de bună credinţă au efectuat îmbunătăţiri la imobilul reclamantului însă acesta s-a răzgândit ceea ce face şi în prezent, şi i-a îndepărtat refuzându-le ajutorul. Contravaloarea despăgubirilor faţă de familia M a fost achitată de către pârât. În valoare de 20.000.000 lei vechi. Aceeaşi atitudine a avut-o şi faţă de o altă familie ( AI şi V) cărora reclamantul şi soţia sa le-a promis că le va face acte , beneficiind de ajutor permanent din partea acelor soţi în perioada 1988-1995, promisiuni nefinalizate. Defuncta soţie a reclamantului a suferit accidentul vascular ca urmare a faptului că reclamantul a împrumutat o sumă considerabilă de bani unor persoane, pe care s-a aflat în imposibilitatea de a o recupera în anul 1997, însă în acel an el a fost cel care s-a ocupat de realizarea tuturor cerinţelor şi necesităţilor reclamantului şi soţiei sale, nemaivorbind de întreţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit la imobilul pârâţilor. El a fost cel care le-a procurat alimente , i-a transportat la medici pentru investigaţii, analize medicale, tratamente stomatologice, le-a procurat medicamente, chiar şi în perioada de criză în farmacii, a asigurat examinarea medicală şi la domiciliu , şi tratamente injectabile ce erau administrate de o asistentă medicală la interval de 6 ore, adusă de el. S-a preocupat de menaj , constând în curăţenie, el scutura covoarele, le spăla rufe, le călca, uneori aducând şi o femeie, ( menajeră ) pentru a-l ajuta. În permanenţă le asigura întreţinerea gospodăriei , mătura în curte, iarna îndepărta zăpada, avea grijă de păsări, cărora le asigura din surse proprii alimentaţia cu grâu şi seminţe de floarea soarelui, a preparat vin şi ţuică pentru reclamant, Orice reparaţie era necesară era efectuată de el, a înlocuit 2 porţi la intrarea în curte, a vopsit toată tâmplăria la casă în exterior iar la bucătăria de vară interior şi exterior a refăcut suportul cazanului de baie. Toate aceste activităţi efectuate în permanenţă din 1997 l-au determinat probabil pe reclamant să încheie contractul pe care acum doreşte fără motiv să-l rezoluţioneze, în condiţiile în care la acel moment fosta lui soţie era plecată în Spania , în deplină cunoştinţă de cauză că el este cel care îl îngrijeşte, fără să ţină cont de faptul că sunt loviţi de soartă prin decesul uneia din fiicele lor în plină tinereţe şi activitate profesională ( medic ) în anul 2001. Nu are nimic să-şi reproşeze cu privire la realizarea obligaţilor asumate prin contract , având în vedere că s-a comportat ca şi cu un frate mai mare, sprijinindu-l în orice problemă, inclusiv în a-i construi un cavou, achiziţionând toate materialele necesare ulterior acesta răzgândindu-se şi hotărând să edifice doar un pod la morminte ceea ce a şi făcut. De asemenea l-a transportat şi susţinut în demersurile de a recupera terenurile ce au aparţinut defunctei sale soţii reprezentându-l în proces . la decesul soţiei reclamantului, a efectuat toate cheltuielile, soţia sa venind acasă şi contribuind alături de el. Văzând atitudinea soţiei sale de la primul termen de judecată, , crede că la insistenţele acesteia a întreprins acest demers urmărind să scoată din patrimoniul comun acest bun imobil, în detrimentul său. Suspiciunile lui s-au produs în luna iunie 2008, când reclamantul a refuzat categoric întreţinerea lui, fără explicaţii, alungându-l din casă , moment ce coincide cu introducerea acţiunii de divorţ de către fosta lui soţie.

Pârâta RO nu a depus întâmpinare însă s-a prezentat în instanţă şi a arătat că este de acord cu admiterea acţiunii.

În cauză instanţa a administrat la solicitarea părţilor proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar următoarele înscrisuri: contract de întreţinere cu clauză de uzufruct viager autentificat, certificat de deces, testament autentificat de BNP LS, copie, chitanţe privind plata onorariului avocaţial, contract de întreţinere autentificat de BNI FR, chitanţă din data de 13.11.2007 , , chitanţă, chitanţă nr., certificat medical, buletin de analize medicale, chitanţe privind plata impozitului, chitanţa, chitanţe emise de Distrigaz Sud chitanţe emise de RER chitanţe emise de Romtelecom , chitanţe emise de RAM chitanţe emise de Astral pe anul 2005, chitanţe emise pe anul 2006 de RER, Romtelecom SA, Distrigaz Sud, chitanţe emise în anul 2006 de SC UPC România SA, , SC Astral SA RAM, , chitanţe emise în anul 2006 de SC Electrica SA,chitanţe emise în anul 2007 de RAM, UPC România SA, chitanţe emise în 2007 de SC Electrica SA, RER, chitanţe emise în anul 2007 de SC Distrigaz SA, ROMTELECOM, chitanţe emise în anul 2008 de RER, , bon de comandă 27.05.2008, chitanţe emise în anul 2008 de UPC România SA, Romtelecom SA, Compania de Apă SA, chitanţe emise pe anul 2008 de Electrica SA, , Distrigaz SA, chitanţe emise pe anul 2009 de Compania de Apă, UPC România SRL, Distrigaz, RER Ecologic, Electrica SA, cerere de chemare în judecată, întâmpinare, încheiere de renunţare la judecată, cerere de chemare în judecată, Sentinţa civilă a Judecătoriei Buzău, adresa emisă de Primăria– Direcţia economică, adeverinţă medicală, interogatoriul părţilor, proba testimonială în cadrul căreia au fost audiaţi martorii ŞM şi MS,propuşi de reclamant şi ES şi BE , propuşi de pârât.

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de întreţinere autentificat de BNP LS, reclamantul IC şi soţia acestuia IT , decedată la data de 10.11.2007 au transmis pârâţilor PI şi RO ( fostă P ), nuda proprietate, cu rezerva dreptului de uzufruct viager, asupra imobilului casă de locuit împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 424 mp. În schimbul acestei transmisiuni, pârâţii PI şi RO ( fostă P) şi-au asumat obligaţia faţă de reclamantul IC şi soţia acestuia IT, să le asigure întreţinerea şi îngrijirea completă pentru tot restul vieţii, constând în hrana, îmbrăcăminte, iluminat, încălzit, medic, medicamente, la nevoie spitalizare, iar la deces să le facă înmormântarea conform datinilor locului. Martorul ŞM propus de reclamant a arătat că înainte de moartea soţiei reclamantului timp de un an şi ceva pârâtul PI îi ducea lapte reclamantului de 2 ori pe săptămână, ulterior tot înainte de moartea soţiei sale reclamantul şi-a făcut abonament la lapte şi îşi cumpără singur laptele, că pârâtul îl ducea pe reclamant la piaţă pentru a-şi face cumpărăturile cam o dată la trei săptămâni. . Tot acest martor a menţionat că ori de câte ori reclamantul avea nevoie îl chema să îi facă diverse treburi prin gospodărie şi reclamantul era cel care îl plătea, cu excepţia unei singure date când a fost plătit de către pârât. Cu ocazia efectuării unor lucrări la o magazie a reclamantului, pârâtul a adus două bucăţi de linoleum pe care le-a folosit la acoperirea acestei magazii. Martorul a mai arătat că înainte şi după moartea soţiei reclamantului o nepoată de la ţară a reclamantului venea la acesta şi la soţia lui, să-i ajute să spele rufele, reclamantul deseori mergea singur la magazin să-şi cumpere alimente, iar pe pârât nu l-a văzut niciodată să facă treabă în gospodăria reclamantului, acesta venea în vizită bea o cafea iar apoi pleca. Martorul MS propus de reclamant, care este de altfel vecin cu reclamantul a arătat că l-a văzut pe pârât iarna trecută dând zăpada din faţa porţii reclamantului, o singură dată, iar în ultima vreme l-a văzut pe reclamant mergând singur să-şi cumpere alimente, iar cu privire la medicamente a arătat că reclamantul i-a spus că pentru că este veteran de război are gratuitate la medicamente, aspect confirmat şi de către pârât prin răspunsul la interogatoriu. A mai arătat că vara trecută reclamantul a plătit trei vecine să-i cureţe iarba de pe trotuar, soţia reclamantului când trăia făcea singură menajul, spăla, făcea mâncare, călca rufe, iar toate facturile cu privire la utilităţi, apă, gunoi., gaze, curent electric şi le achită reclamantul singur, reclamantul se întreţine singur, are două pensii, pensia pentru veterani de război şi pensia de serviciu, câştigă aproximativ 1300, 1400 lei lunar. Martorul ES propus de pârât, a arătat că acum 8, 9 ani a fost contactat de pârât ca să meargă acasă la reclamant pentru a-i monta două porţi , materialul pentru porţi a fost dat de către pârât, pentru că şi le cumpărase pentru a-şi face el porţi, însă nu le-a mai folosit, iar manopera a achitat-o reclamantul, aspect confirmat şi de către reclamant prin răspunsul la interogatoriu. Acest martor a arătat că în aceeaşi perioadă pârâtul mergea la reclamant şi-i ducea lapte de trei, patru ori pe săptămână. În urmă cu trei ani la solicitarea pârâtului a mers la reclamant acasă şi i-a montat un suport la boilerul din baie fiind plătit de către reclamant. Cât priveşte declaraţia martorei BE, care este fostă colegă de serviciu a pârâtului, şi i-a făcut acestuia menajul, în perioada 2000, 2002 până în urmă cu un an, perioadă în care soţia pârâtului era în Spania, instanţa o apreciază subiectivă dat fiind faptul că nu se coroborează cu declaraţiile celorlalţi martori audiaţi în cauză, motiv pentru care o va înlătura din cauză. Din facturile pentru utilităţi depuse la dosar, coroborate cu răspunsurile pârâtului la interogatoriu instanţa reţine că pe durata derulării contractului de întreţinere reclamantul şi soţia acestuia până la deces, au suportat singuri costurile pentru plata facturilor la lumină, apă, canal, telefon cablu TV, gunoi, pentru imobilul în care locuieşte reclamantul şi care a făcut obiectul contractului. Pârâta PO, în interogatoriul consemnat în încheierea de şedinţă din data de 11.12.2008 a arătat că din 2001 este plecată în Spania, că nu a fost prezentă la încheierea contractului de întreţinere, fiind semnat de soţul ei, căruia i-a dat mandat, a recunoscut că nu şi-a îndeplinit nici o obligaţie faţă de reclamant, şi că din respect a venit la înmormântarea soţiei reclamantului şi l-a ajutat să facă cumpărături pentru înmormântare, dar contravaloarea acestora au fost suportate de către reclamant, sicriul s-a cumpărat din banii săi, însă reclamantul i-a restituit în integralitate. Pârâta PO, în prezent a divorţat de pârâtul PI şi nu are nici o pretenţie cu privire la drepturile transmise prin contractul de întreţinere şi a aratat că nu şi-a îndeplinit personal nici o obligaţie faţă de reclamant.

Coroborând întregul material probator administrat în cauză instanţa constată că într-adevăr pârâtul PI l-a ajutat pe reclamant şi pe soţia sa, în timpul vieţii acesteia. Instanţa constată că acest ajutor a constat în chemarea unui meseriaşi, când reclamantul avea nevoie pentru a efectua diverse reparaţii prin gospodărie, însă care era plătit tot de către reclamant, că l-a dus pe reclamant la piaţă cu maşina pentru ca reclamantul să-şi cumpere alimente, pe banii reclamantului, că atunci când soţia reclamantului a făcut accidentul vascular, anterior încheierii contractului de întreţinere, pârâtul l-a adus pe ginerele lui care este medic, să o consulte pe soţia reclamantului, şi ginerele pârâtului i-a pus la dispoziţie o asistentă medicală care îi făcea injecţii soţiei reclamantului, că atunci când era criză de medicamente pârâtul îi ţinea reclamantului rând la farmacie pentru ca reclamantul să-şi procure medicamente, reclamantul beneficiind gratuit de medicamente. De asemenea anterior încheierii contractului de întreţinere pârâtul a pus un meseriaşi care a instalat două porţi la curtea reclamantului, materialele fiind ale pârâtului, şi tot anterior încheierii contractului de întreţinere pârâtul îi aducea de 2 ori pe săptămână lapte reclamantului, timp de aproximativ un an de zile. În ceea ce o priveşte pe pârâta R ( PO) aceasta a recunoscut că nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de reclamant şi soţia acestuia, venind doar la înmormântarea soţiei reclamantului pe care într-adevăr l-a ajutat cu această ocazie, însă toate cheltuielile efectuate de către pârâta PO, i-au fost restituite. Pe de altă parte instanţa constată că pe perioada derulării contractului de întreţinere, reclamantul şi-a achitat singur facturile pentru utilităţi, pentru medicamente beneficiază de gratuitate, reclamantul a solicitat ajutorul altor persoane pentru a efectua treburi prin gospodărie pe care le plătea, în timpul vieţii soţiei reclamantului, aceasta făcea mâncare, spăla, călca rufe. Instanţa apreciază că ajutorul acordat de pârâtul PI reclamantului este insuficient pentru a se putea considera că acesta şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia de întreţinere. Mai mult pârâta R ( PO), a recunoscut că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, nici nu şi le poate îndeplini, fiind plecată în Spania şi este de acord cu desfiinţarea contractului. Instanţa constată că obligaţia de întreţinere este indivizibilă atât activ cât şi pasiv, ceea ce înseamnă că în ipoteza în care există mai mulţi debitori obligaţi la întreţinere, unul dintre el poate îndeplini şi obligaţia celuilalt. În acelaşi timp instanţa constată că obligaţia de întreţinere este intuitu personae, adică în momentul încheierii contractului de întreţinere, creditorul obligaţiei de întreţinere are în vedere persoana care îşi asumă această obligaţie, iar debitorul obligaţiei de întreţinere nu poate fi substituit cu o altă persoană, fără acordul creditorului. Instanţa reţine că sunt anumite aspecte ale obligaţiei de întreţinere, respectiv, gătit, spălat , călcat, pe care pârâtul PI nu le-ar putea îndeplini personal, din moment ce el însuşi cât timp soţia sa a fost în Spania şi-a angajat o femeie să-i facă menajul, şi nici nu ar putea angaja o menajeră pentru efectuarea acestor treburi gospodăreşti şi pentru reclamant, din moment ce reclamantul nu este de acord cu acest lucru, iar obligaţia de întreţinere are un caracter intuitu personae.

Pentru a se dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere trebuie îndeplinite mai multe condiţii, după cum urmează: respectiv una dintre părţi să nu-şi fi îndeplinit obligaţia, asumată prin contract, neexecutarea obligaţiei să fie imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia şi debitorul obligaţiei neexecutate să fi fost pus în întârziere în modurile prevăzute de lege. Instanţa constată că prestaţiile efectuate de către pârâtul PI nu echivalează cu o îndeplinire corespunzătoare a obligaţiei de întreţinere, faţă de reclamant şi soţie acestuia, iar în ceea ce o priveşte pe pârâta PO acesta a şi recunoscut că nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract şi că există anumite aspecte esenţiale ale obligaţiei de întreţinere care puteau fi îndeplinite numai de către pârâta PO. În condiţiile în care unul dintre debitorii obligaţiei de întreţinere nu şi-a îndeplinit această obligaţie, iar cel de-al doilea debitor şi – a îndeplinit-o necorespunzător, şi acesta din urmă nici nu poate îndeplini personal unele activităţi ce ţin de esenţa obligaţiei de întreţinere, cum ar fi gătit, spălat,călcat, instanţa apreciază că în cauză sunt îndeplinite condiţiile pentru a se dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere. Astfel în temeiul art. 1020 Cod civil potrivit căruia condiţia rezolutorie este subînţeleasă totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său, instanţa apreciază cererea de chemare în judecată întemeiată, urmând să o admită şi să dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat între părţi.

Potrivit art. 274 Cod procedură civilă pârâtul PI fiind în culpă procesuală va suporta cheltuielile de judecată efectuate de reclamant, constând în onorariu avocaţial, taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar. În ceea ce o priveşte pe pârâta RO, acesta având în vedere că la primul termen de judecată a recunoscut pretenţiile reclamantului, în conformitate cu art. 275 Cod procedură civilă nu va fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată constând în onorariu avocaţial efectuate de către reclamant instanţa constată că acestea sunt exagerat de mari, faţă de complexitatea cauzei şi munca depusă de avocat, astfel că în baza art. 274 alin. 3 Cod procedură civilă instanţa va dispune reducerea acestora de la suma de 5000 lei la suma de 1500 lei.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro