404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL- CONTESTATIE IN ANULARE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART. 317 PCT. 1 COD PROCEDURA CIVILA. RESPINGERE CA INADMISIBILA. PARTEA NICI NU A FOST CITATA, NICI NU I S-A COMUNICAT HOTARAREA LA ADRESA CORECTA.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, contestatorul TC a chemat în judecată pe intimata AN, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, (1) să se dispuna anularea sentinţei civile, pronunţată în dosarul al Judecătoriei Buzau si rejudecarea in fond a procesului si (2) sa se dispuna suspendarea executarii acestei sentinte civile.
În motivarea cererii, intemeiate in drept pe art. 317 alin. 1 pct. 1 c.proc.civ., se arată că procedura citarii cu contestatorul la termenul cand s-a judecat dosarul nu a fost legal indeplinita, nr. imobilului la care a fost citat contestatorul nefiind cel al imobilului unde acesta locuieste.
În dovedirea cererii s-au depus înscrisuri.
Prin intampinarea formulata in cauza, intimata AN a invocat exceptia tardivitatii contestatiei in anulare, exceptia netimbrarii cererii de suspendare a executarii silite si a solicitat respingerea contestatiei in anulare, ca inadmisibila.
S-a atasat, din dispozitia instantei, dosarul al Judecătoriei Buzau.
La termenul de judecata din data de 6.04.2009, instanta a pus in discutia partilor exceptia tardivitatii contestatiei in anulare, exceptia netimbrarii cererii de suspendare a executarii silite si exceptia inadmisibilitatii contestatiei in anulare, ramanand in pronuntare pe aceste exceptii.
Analizând actele şi lucrările dosarului, prin raportare la exceptiile invocate de intimata si puse in discutia partilor, instanţa reţine următoarele:
Referitor la exceptia netimbrarii cererii de suspendare a executarii silite, instanta o va respinge ca neintemeiata, intrucat, la data de 16.03.2009, contestatorul a depus dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 20 RON pentru acest capat de cerere, asa cum i s-a pus in vedere de instanta prin rezolutia pusa la primirea cererii de catre judecatorul –presedinte al completului de judecata investit cu judecarea cauzei.
Este de subliniat, in acest context, ca – chiar in ipoteza admiterii acestei exceptii- solutia nu putea fi decat cea a anularii ca netimbrata a acestei cereri de suspendare a executarii silite, iar nu a respingerii sale, asa cum profund eronat sustine intimata in intampinarea formulata.
Cu privire la exceptia tardivitatii contestatiei in anulare, instanta observa urmatoarele:
Conform art. 319 alin. 2 c.proc.civ., contestatia in anulare se poate face oricand inainte de inceputul executarii silite, iar in timpul ei, pana la implinirea termenului stabilit la art. 401 alin. 1 lit. b) sau c), iar, potrivit art. 401 alin. 1 lit. b) si c), contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand: (b) cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi, respectiv data cand (c) debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.
Din coroborarea acestor prevederi legale incidente in cauza, reiese ca, in ipoteza in care contestatia in anulare este exercitata impotriva unei hotarari susceptibile de executare silita, iar executarea silita a acelei hotarari a inceput, termenul de formulare a acestei cai extraordinare de atac de retractare este de 15 zile de la data cand fie cel interesat a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi, fie debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.
Este fara dubiu ca sarcina probei acestor imprejurari de fapt – care marcheaza momentul de inceput al termenului in care se putea exercita contestatia in anulare- revine intimatei din prezenta cauza, atata vreme cat aceasta a invocat respectiva exceptie.
Or, desi instanta, prin incheierea din data de …, a pus in vedere intimatei sa faca dovada in sensul aratat anterior, se poate lesne constata ca intimata nu a depus- la termenul din data de …- decat un singur inscris relevant pe aspectul mentionat.
Acesta este reprezentat de dovada de indeplinire a procedurii prin care se atesta ca s-a procedat de agentul procedural RA la data de … la afisarea pe usa principala a locuintei destinatarului TC, intrucat nu s-a gasit nicio persoana la adresa din …, a instiintarii emise de BEJ CLC la data de 14.01.2009 in dosarul de executare.
Altfel spus, nu s-a probat in speta in vreun fel de catre intimata nici ca, contestatorul a primit, dupa caz, comunicarea ori instiintarea privind infiintarea popririi, nici ca debitorul care contesta executarea insasi (contestatorul din prezenta cauza) a primit somatia ori a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie.
Or, in lipsa unei asemenea dovezi, nu se poate considera ca s-a produs un asemenea act procesual, de care legea leaga in mod evident data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a contestatiei in anulare obisnuite, intemeiate pe art. 317 alin. 1 pct. 1 c.proc.civ.
Prin urmare, intrucat nu s-a probat ca a intervenit momentul de la care incepe sa curga termenul de exercitare a acestei forme de contestatie in anulare, instanta considera ca, aceasta cale de atac este formulata in cauza in termen, drept pentru care va respinge ca neintemeiata exceptia tardivitatii contestatiei in anulare.
Referitor la exceptia inadmisibilitatii contestatiei in anulare, invocata de intimata, instanta observa urmatoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, intemeiate in drept pe art. 317 alin. 1 pct. 1 c.proc.civ., contestatorul TC a solicitat instantei, in contradictoriu cu intimata AN, ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, (1) să se dispuna anularea sentinţei civile pronunţată în dosarul al Judecătoriei Buzau si rejudecarea in fond a procesului si (2) sa se dispuna suspendarea executarii acestei sentinte civile.
Prin aceasta sentinta civila, a fost admisa in parte cererea introdusă de intimata din prezenta cauza, AN, împotriva contestatorului din cauza de fata si s-a obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 124 lei daune materiale, suma de 3000 lei daune morale si suma de 683 lei-cheltuieli de judecata.
In speta, asa cum rezulta din precizarea facuta de contestator prin avocat la data de 16.03.2009, contestatorul a inteles sa investeasca instanta cu solutionarea unei contestatii in anulare intemeiata pe prevederile art. 317 alin. 1 pct. 1 c.proc.civ.
Or, aceste dispozitii legale reglementeaza contestatia in anulare obisnuita sau de drept comun.
Din analiza dispozitiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 si alin. 2 c.proc.civ., rezulta ca:
– pentru a fi admisibila, contestatia in anulare intemeiata pe aceste prevederi legale, este necesar- acestea fiind conditii cumulative de admisibilitate- (1) ca obiectul sau sa il constituie o hotarare irevocabila, (2) ca partea care o exercita sa nu fi putut invoca motivele contestatiei in anulare pe calea apelului sau recursului;
– motivul de contestatie in anulare stabilit de alin. 1 pct. 1 al art. 317 c.proc.civ. este acela „cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legale”.
Or, in cauza, se poate observa ca nu sunt indeplinite toate conditiile de admisibilitate evocate.
Astfel, se retine ca la termenul in care s-au audiat martorii, s-au pus concluziile pe fond si s-a pronuntat sentinta civila, pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul – sentinta a carei anulare se cere prin prezenta contestatie in anulare-, procedura de citare cu contestatorul nu era legal indeplinita.
In adevar, din dovada de indeplinire a procedurii de citare aflata la fdosar …, rezulta ca pentru termenul din data de 16.10.2008 contestatorul TC a fost citat la o adresa gresita, fiind mentionat eronat numarul strazii, in loc de, asa cum este in realitate, conform celor constatate personal de grefierul de sedinta si mentionate in cuprinsul incheierii pronuntate la data de 16.03.2009.
Insa, trebuie subliniat ca, prin incheierea din data de 18.03.2009, pronuntata in dosarul, instanta a admis cererea formulata de intimata din prezenta cauza si a dispus a se indrepta „eroarea materiala strecurata in dispozitivul sentintei civile, pronuntate de Judecatoria Buzau in dosarul, in sensul ca domiciliul paratului TC este in …. si nu …., cum gresit s-a consemnat”.
Fata de aceasta solutie, instanta releva aspectul esential in sensul ca nimic nu impiedica in acest moment contestatoarea din prezenta cauza sa ceara si sa obtina pe drept cuvant recomunicarea sentintei civile, pronuntate de Judecatoria Buzau in dosarul la adresa corecta.
Mai mult, o data ce va obtine aceasta recomunicare, in temeiul art. 301 c.proc.civ., contestatoarea este repusa de drept in termenul de declarare a recursului impotriva sentintei civile, pronuntate de Judecatoria Buzau in dosarul.
Este unanim admis ca, raportat la conditia de admisibilitate mentionata anterior la pct. 2, contestatia in anulare obisnuita nu este admisibila daca partea (contestatorul) poate sau a putut formula criticile – legate in speta de nelegala sa citare la termenul de judecata a cauzei in prima instanta- si nu a facut-o.
Este justificata aceasta asertiune prin aceea ca inseamna ca partea nu are un drept de optiune intre o cale de atac de reformare si calea de atac de retractare, dat fiind caracterul subsidiar al contestatiei in anulare.
Cu alte cuvinte, contestatia in anulare de fata se apreciaza ca inadmisibila, atata vreme cat contestatorul poate invoca nelegala sa citare la termenul cand s-a pronuntat sentinta civila atacata pe calea recursului, pe care il poate exercita dupa ce i se va recomunica sentinta civila atacata la adresa corecta, asa cum este aceasta mentionata in incheierea de indreptare a erorii materiale pronuntata la data de 18.03.2009 in dosarul …..
Pentru aceste considerente, instanta va admite exceptia inadmisibilitatii si va respinge contestatia in anulare ca inadmisibila.
Fata de aceasta solutie, instanta va respinge ca ramasa fara obiect cererea de suspendare a executarii silite formulate de contestator.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro