404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

SOLUŢIONARE ACŢIUNE CIVILĂ FORMULATĂ DE ALTE PERSOANE (COLATERALI)

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău nr. … din …, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. … din …, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului NDV pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, infracţiune prevăzută de art. 178, alin. 1, Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei se reţine că inculpatul NDV la data de 14.03.2008, a condus imprudent autoutilitara marca Fiat Doblo cu număr de înmatriculare …., pe DN 2B, în comuna Gălbinaşi şi a lovit din spate bicicleta pe care se deplasa victima IN, provocând decesul acesteia.

În cauză a fost introdus în calitate de reprezentant al părţii vătămate-minor IV, numitul IC. În dovedirea calităţii de reprezentant legal, IC a depus la dosarul cauzei Sentinţa civilă nr. … a Tribunalului Buzău prin care s-a dispus plasamentul copilului IV şi Dispoziţia nr. …. prin care s-a instituit curatela pentru minor şi asigurătorul de răspundere civilă auto, SC ALLIANTZ TIRIAC ASIGURĂRI SA, în baza poliţiei RCA-…, valabilă de la 18.07.2007 şi până la 17.07.2008 (fila 56).

Fiul victimei, minorul IV, s-a constituit parte civilă printr-un înscris depus la dosarul cauzei (fila) cu suma de 700 lei cu titlu de prestaţie periodică lunară, începând de la data decesului (…) şi până la majorat şi cu suma de 150.000 lei daune morale.

IC, fratele victimei, s-a constituit parte civilă printr-un înscris depus la dosarul cauzei (fila) cu suma 13.000 lei despăgubiri civile pentru daune materiale reprezentând cheltuieli de înmormântare şi pomeni până la 1 an şi 100.000 lei daune morale.

Partea civilă IC a depus la dosarul cauzei, în susţinerea laturii civile: cupon de pensie, decizie privind acordarea pensiei de urmaş pentru IV, copia carnetului de muncă şi a contractului individual de muncă ale victimei IN şi bonuri fiscale de achiziţie alimente.

Audiat în cauză, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei pentru care este trimis în judecată şi a descris pe scurt modalitatea producerii acesteia, în sensul că nu a observat biciclistul de la distanţă, l-a observat cu câteva momente înainte de impact şi nu îşi explică ce s-a întâmplat de nu a observat biciclistul cu mai mult timp înainte.

În circumstanţiere, inculpatul a depus la dosarul cauzei, adeverinţă de student, anul II, la Universitatea Spiru Haret şi declaraţie convenţie de plată a unor despăgubiri către partea civilă IC.

În cauză, pe latură civilă au fost audiaţi la propunerea părţii civile IC, următorii martori:CTC, PI, DT şi DD.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv declaraţiile inculpatului date în cauză, declaraţia martorului dată în faza de urmărire penală, procesul verbal de cercetare la faţa locului, raportul de expertiză tehnică auto judiciară, raportul medico-legal de necropsie şi caracterizarea inculpatului prezentată în cuprinsul actului de sesizare, instanţa reţine următoarele:

La data de 14. 03. 2008, în jurul orelor 09,15- 09,30, inculpatul NDV conducea autoutilitara marca Fiat Doblo, proprietatea părţii responsabile SC Pedrollo SRL, pe D.N 2B , în com Galbinaşi, în direcţia Brăila – Buzău.

Sectorul pe drum pe care s-a produs accidentul se află la ieşirea din localitatea Gălbinaşi, este în aliniament, fără declivităţi, cu îmbrăcăminte asfaltică, uscată, în lăţime totală de 7 m. Circulaţia se desfăşoară în ambele sensuri pe câte o bandă. Axul drumului este marcat longitudinal discontinuu şi există acostamente delimitate prin marcaj continuu.

În apropierea km 15 + 630 m, pe fondul neatenţiei, autoutilitara condusă de inculpat, cu o viteza de 97km /h, a lovit cu partea frontală dreapta din zona farului, suportul din stânga al portbagajului unei biciclete pe care se deplasa victima IN. Bicicleta circula în acelaşi sens cu autoturismul, pe marginea carosabilului.

Victima a fost răsturnată pe capota motorului, iar bicicleta a fost aruncată în dreapta, pe taluzul şanţului lateral. Victima a spart cu capul parbrizul autoutilitarei, apoi a fost proiectată înainte spre dreapta, căzând în şanţ.

Decesul victimei, IN, s-a produs pe loc. Moartea a fost violentă şi s-a datorat dilacerării cerebrale şi de trunchi cerebral, în cadrul unui politraumatism cu ruptură completă de aortă toracică şi alte leziuni viscerale grave ale organelor toraco – abdominale. Leziunile s-au produs în urma accidentului rutier şi au legătura de cauzalitate directă, necondiţionată cu decesul, aşa cum rezultă din concluziile raportul medico-legal de necropsie.

Situaţia de fapt astfel reţinută s-a stabilit prin coroborarea declaraţiilor inculpatului cu declaraţia martorului SM, care a văzut în parte accidentul produs şi cu toate celelalte probe administrate în cauză, respectiv concluziile raportului de expertiză tehnică auto judiciară din care rezultă că victima,în calitatea sa de biciclist, nu a încălcat nicio regulă de circulaţie, iar conducătorul auto, inculpatul din prezenta cauză, a circulat cu o viteză superioară celei legale (70 km/h), încălcând astfel prevederile art. 50, alin.1 şi art. 50, alin.4 din OUG nr. 195/2002 şi a dat dovadă de neatenţie în conducere, încălcând prevederile art. 148, pct. 8 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

În drept, fapta inculpatului care a condus autoutilitara marca Fiat Doblo cu număr de înmatriculare …, pe DN 2B, în comuna Gălbinaşi cu o viteză superioară celei legale şi imprudent, ocazie cu care a lovit din spate bicicleta pe care se deplasa victima IN, provocând decesul acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută de art. 178, alin.1 şi 2, Cod penal.

Faţă de situaţiile de fapt şi de drept reţinute, instanţa, reţinând vinovăţia inculpatului NDV îl va condamna pe acesta, în baza art. 178, alin.1 şi 2, Cod penal, la o pedeapsă de 10 luni închisoare pentru infracţiunea de ucidere din culpă săvârşită în dauna victimei IN, în data de 14.03.2008.

La dozarea pedepsei instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72, Cod penal şi anume: limitele de pedeapsă prevăzute de textul de lege incriminator, împrejurările săvârşirii faptei, gradul de pericol social concret al faptei generat de urmările acesteia, de regulile de circulaţie încălcate, dar şi persoana inculpatului care a avut o poziţie sinceră pe toată durata desfăşurării procesului penal, recunoscând săvârşirea faptei, aflându-se la prima incidenţă cu legea penală.

Faţă de poziţia sinceră a inculpatului, de faptul că a despăgubit în parte urmaşul victimei, contribuind, în măsura posibilităţilor la repararea prejudiciului produs de moartea victimei, instanţa a reţinut în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74, alin. 1, lit.a şi c, Cod penal şi a dat eficienţă dispoziţiilor art. 76, alin. 1, lit.c, Cod penal, coborând pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege.

În baza art. 71, Cod penal şi a dispoziţiilor Deciziei CEDO din cauza Hirst contra Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord instanţa va interzice inculpatului pe durata executării pedepsei ca pedeapsă accesorie, doar drepturile prevăzute de art. 64, alin.1, lit.a, teza a II-a (dreptul de a fi ales), şi lit. b, c, Cod penal.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază că scopul acesteia poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, deoarece inculpatul se află la prima incidenţă cu legea penală, a realizat pericolul faptei sale, este student anul II la Universitatea Spiru Haret şi fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81,Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, stabilit în condiţiile art. 82, Cod penal.

În baza art. 71, alin. 5, Cod penal instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicată inculpatului, prevăzută de art. 64, alin.1, lit.a, teza a II-a, b, c, Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 359, Cod procedură penală, instanţa va atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 83 şi art. 84, Cod penal a căror nerespectare poate atrage revocarea suspendării condiţionate a pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă şi executarea ei alături de o nouă pedeapsă aplicată pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie înăuntrul termenului de încercare sau pentru neîndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre până la expirarea termenului de încercare, situaţie în care instanţa va dispune revocarea suspendării executării pedepsei.

Cu privire la acţiunea civilă, partea civilă, IC, fratele victimei, s-a constituit părţi civile cu suma de 13.000 lei, reprezentând daune materiale legate de cheltuielile de înmormântare şi de pomenirile ulterioare, conform obiceiurilor locului, pentru victima IN şi cu suma de 100.000 lei despăgubiri civile pentru daune morale.

În dovedirea pretenţiilor sale partea civilă a depus la dosarul cauzei înscrisuri, bonuri fiscale din perioada 15.03.2008-05.06.2008 (filele …), care dovedesc achiziţionarea de alimente, îmbrăcăminte şi alte materiale necesare înhumării şi au solicitat audierea martorilor CTC şi PI, participanţi direcţi la pregătirile de înmormântare şi pomenirile ulterioare.

Instanţa, analizând materialul probator administrat în cauză, în latura civilă, reţine că partea civilă IC a efectuat cheltuieli legate de înhumarea şi pomenirile ulterioare ale victimei IN aşa cum rezultă din bonurile fiscale aflate la dosarul cauzei, care dovedesc achiziţionarea de alimente, îmbrăcăminte şi alte materiale necesare înhumării şi pomenirilor ulterioare. Din declaraţiile martorilor CTC şi PI, participanţi direcţi la pregătirile de înmormântare şi pomenirile ulterioare, a rezultat că partea civilă a organizat pomeniri în afara pomenirii de la înmormântare şi la 6 săptămâni, 3 luni, 6 luni, 9 luni şi 1 an, pomeniri la care au participat un număr însemnat de persoane, şi la care s-au cheltuit sume cuprinse între 500 lei (pomenirile de la 3 luni şi 9 luni) şi 1500 lei (pomenirile de la 6 săptămâni şi 6 luni). Din declaraţiile martorilor a mai rezultat că obiceiul locului prevede că la un an de la deces se face o pomenire mare, la care participă multe persoane şi care costă, după experienţa martorilor, care au organizat şi ei astfel de evenimente, circa 4000 lei. Faţă de cele reţinute, instanţa constată că acţiunea civilă formulată de cele două părţi civile este întemeiată. Tot din declaraţiile martorilor a rezultat că partea civilă a edificat o cruce la cimitir, locul înhumării dar şi la locul producerii accidentului, iar cheltuielile au fost în jur de 1500 lei pentru fiecare cruce edificată.

Faţă de cele reţinute anterior, instanţa apreciază ca întemeiată, acţiunea civilă formulată de partea civilă privind cheltuielile de înmormântare şi pomenirile ulterioare în sumă de 8.000 lei şi numai în parte cele legate de ridicarea crucilor, în sumă de 3000 lei.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă a părţii civile IC, legată de daunele morale în cuantum de 100.000 lei, instanţa reţine că potrivit capitolului 19 din Rezoluţia 75-7 a Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei „în urma decesului victimei n-ar trebui să se acorde o astfel de reparare altor persoane decât tată şi mamă, soţ şi soţie, logodnic şi copiii victimei; chiar în aceste cazuri, repararea ar trebui supusă condiţiei ca aceste persoane să fi avut legături strânse de afecţiune cu victima, în momentul decesului”. Astfel, din probele administrate în prezenta cauză, nu a rezultat că între victimă şi partea civilă, IC, să fi existat relaţii de afecţiune deosebite, în condiţiile în care fiecare avea propria familie şi gospodăreau separat. În aceste condiţii instanţa va aprecia ca nefondată acţiunea civilă privind repararea unui prejudiciu moral suferit de partea civilă IC.

Partea civilă IV, fiul victimei, s-a constituit parte civilă cu suma de 700 lei cu titlu de prestaţie periodică lunară, începând de la data decesului (…) şi până la majorat şi cu suma de 150.000 lei daune morale.

Din probele administrate în cauză, declaraţiile martorilor DT şi DD a rezultat că victima mai realiza venituri din activităţile prestate ca zilier, în construcţii, din activitatea de cărăuşie şi din exploatarea animalelor (două vaci cu lapte). Din declaraţiile acestora a rezultat că acestea nu erau constante şi nu s-a putut realiza o cuantificare a lor, raportat în timp. Mai mult, din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei (copia carnetului de muncă şi a contractului individual de muncă ale victimei IN filele …) rezultă că victima a avut temporar mai multe locuri de muncă, fără a exista o continuitate a acestora, în sensul că alternau perioadele de lucru cu perioadele de şomaj. Astfel, victima a fost angajată la SC Terra Grup în perioada …, SC Miral Prod SRL în perioada … şi ELCO MULTISERVICE-CMM în perioada …, data decesului, unde realiza un venit brut lunar de 500 lei. Din coroborarea declaraţiei martorului DT cu înscrisurile arătate anterior, rezultă că victima realiza venituri din activitatea de zidărie începând cu primăvara anului 2007, perioadă în care aceasta nu avea un contract de muncă, fapt care conduce la concluzia că acesta nu realiza venituri mari în afara celor de la locul de muncă ci aceste venituri erau realizate în perioada în care victima nu avea statutul de angajat cu contract de muncă şi acestea precum şi cele din agricultură şi cărăuşie erau menite să suplinească lipsa veniturilor salariale din perioadele de şomaj.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa va respinge cererea părţii civile de obligare a inculpatului la plata unei rente lunare cu titlu de despăgubire periodică în cuantum de 700 lei. La soluţionarea acestei cereri, chiar în condiţiile în care a rezultat că victima realiza venituri constante din salariu (500 lei lunar brut) şi venituri suplimentare din alte activităţi, instanţa raportându-se la acestea, a constatat că victima nu realiza în nici un caz venituri de 2800 lei lunar, iar pensia de urmaş în cuantum de 209 lei primită de fiul victimei din sistemul asigurărilor sociale (decizia de pensie de urmaş-fila 24) depăşeşte cu mult cota de 25% din veniturile efective ale victimei, la data decesului.

În ceea ce priveşte cererea de obligare la despăgubiri civile reprezentând daune morale pentru fiul victimei, în cuantum de 150.000 lei, instanţa apreciază că aceasta este îndreptăţită, în condiţiile în care partea civilă, minorul Ion Valentin beneficia doar de suportul moral şi material al victimei (fiind abandonat de mamă la o vârstă mică), că acesta se află la vârsta când are cea mai mare nevoie de îndrumare şi consiliere, în ceea ce priveşte alegerea unei cariere, adoptarea unui stil de viaţă şi nu în ultimul rând de un control ferm din partea tatălui.

În concluzie în ceea ce priveşte, în soluţionarea laturii civile, instanţa, în baza art. 14, alin. 3, lit. b şi alin. 5, Cod procedură penala cu referire la art. 999 şi 1000, alin. 3, Cod civil va obligă inculpatul NDV, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Pedrollo SRL şi împreună cu asigurătorul de răspundere civilă auto, SC ALLIANTZ TIRIAC ASIGURĂRI SA la 11.000 lei despăgubiri civile reprezentând daune materiale către partea civilă Ion Constantin şi la 150.000 lei despăgubiri civile reprezentând daune morale către partea civilă Ion Valentin.

Instanţa, faţă de argumentele arătate anterior, va respinge cererea părţii civile IC de obligare a inculpatului la plata unor despăgubiri civile reprezentând daune morale şi cererea părţii civile IV de obligare a inculpatului la plata unei rente lunare cu titlu de despăgubire periodică.

Instanţa va lua act că inculpatul a plătit părţii civile, IC, suma de 4.500 lei cu titlu de despăgubiri civile, aşa cum rezultă din Declaraţia convenţie, autentificată sub nr. ….din … la BNI Vişinoiu Elena (fila …).

Faţă de culpa infracţională a inculpatului, instanţa, în baza art. 191, Cod procedură penală, îl va obliga pe acesta, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Pedrollo SRL la 350 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu desemnat de instanţă inculpatului conform delegaţiei nr. … din …. (fila …. ).

În baza art. 193, alin.2, Cod procedură penală, instanţa va obliga inculpatul NDV, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Pedrollo SRL la 700 lei cheltuieli judiciare către partea civilă IC, reprezentând onorariul apărătorului ales conform chitanţei nr. …, aflată la fila …, dosar.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro