404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

MINOR; LUAREA MĂSURII EDUCATIVE A „MUSTRĂRII”

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău nr. … din … s-a dispus punerea in mişcare a actiunii penale şi trimiterea in judecată a inculpatului minor SG pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a,e,g,i C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 99 şi următ. C.pen.

Prin actul de sesizare a instantei s-a reţinut faptul că inculpatul în perioada … şi in noaptea de … , singur si împreună cu făptuitorul CL , din loc public, pe timp de zi şi de noapte şi prin efractie , a sustras din locuinta părtii vătămate SS, precum si din unităţile comerciale SC Viena SRL si S.C. ATN Trust Press S.R.L., bunuri în valoare de 1358 lei, prejudiciul fiind partial acoperit.

Analizând întregul material probator administrat in cauză , respectiv , declaratiile inculpatului , declaratiile persoanelor vătămate , declaratiile martorilor CC şi DDP, procesele – verbale de cercetare la faţa locului şi fotografiile judiciare , raportul de constatare tehnico-ştiinţifică , dovada de recuperare a prejudiciului , rapoarte de expertiză medico-legale psihiatrică , referat de evaluare , instanta va reţine următoarele:

Inculpatul minor SG are domiciliul in com.Stâlpu, dar locuieşte fără forme legale in mun. Buzău, la domiciliul numitei AS, minorul baneficiind de măsura de protectie socială prin plasament , fiind crescut de familia respectivă , practic de la naştere fiind luat din maternitate.

Intr-una din zilele din perioada … inculpatul minor şi făptuitorul CL (10 ani), cunoscând că imobilul situat pe str. … din mun.Buzău cu destinaţie casă de vacanţă nu este locuit , au escaladat gardul şi au pătruns prin efractie in curtea locuintei .

De aici cei doi au sustras o legătură de sârmă, o trusă de scule şi un ciocan din plastic dintr-o magazie unde au intrat spărgând lacătul de la intrare , bunurile fiind abandonate ulterior în interiorul curţii, iar dintr-o anexă alăturată au sustras un sac de ciment pe care l-au lăsat la colţul casei.

Organele judiciare au ridicat urme papilare de pe o foaie de geam , din raportul de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit in cauză rezultând că impresiunea a fost creată de inculpatul minor SG.

La data de … inculpatul minor s-a deplasat la magazinul SC VIENA COM SRL, situat pe b-dul. …, a cumpărat iniţial un croissant , după care a ieşit în faţa magazinului . Urmărind-o pe vânzătoare , inculpatul a profitat de faptul că aceasta a ieşit din magazin pentru a lua o sticlă de suc din lada frigorifică amplasată in afara spatiului si a intrat din nou în localul respectiv si dintr-o cutie aflată sub tejghea a sustras suma de 859 lei precum si trei cartele telefonice reîncărcabile.

Vânzătoarea CC, revenind în magazin a realizat ceea ce se întâmplase însă nu a reuşit să-l reţină pe minor.

În noaptea de … inculpatul minor fiind sub influienţa băuturilor alcoolice a pătruns prin efractie într-un chioşc de ziare apartinând ATN Trust PRESS SRL de unde a sustras bunuri în valoare de 300 lei, bunuri ce au fost restituite persoanei vătămate pe parcursul cercetărilor.

În drept, faptele inculpatului astfel cum au fost reţinute întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de furt calificat in formă continuată prev. de art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit. a,e,g,i C.pen., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.pen. şi art. 99 şi următ. C.pen.

S-au reţinut dispozitiile art. 41 al.2 c.p. având in vedere că inculpatul a săvârşit la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezoluţii infractionale , actiuni care fiecare in parte prezintă conţinutul aceleiaşi infractiuni.

Reţinând vinovăţia inculpatului minor , instanta va lua faţă de acesta o măsură educativă, la alegerea sanctiunii tinându-se seama de gradul de pericol social al faptei săvârşite , de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală si morală, de comportarea lui, de condiţiile in care a fost crescut si în care a trăit si de celelalte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului.

Instanţa a avut în vedere şi prevederile art. 100 al.2 c.p. în sensul că minorului care răspunde penal i se aplică o pedeapsă numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă pentru îndreptarea sa .

În cauza dedusă prezentei judecăţi , instanta apreciază că măsura educativă a „mustrării” este suficientă pentru îndreptarea minorului având în vedere cele mentionate anterior , dar şi pozitia adoptată de inculpat pe toată desfăşurarea procesului penal, acesta recunoscând săvârşirea faptelor , mai putin pe cea săvârşită în dauna părţii vătămate SS.

Cu privire la această faptă inculpatul a sustinut că a escaladat gardul persoanei vătămate deoarece fratele său CL se juca in curtea locuinţei respective.

Sustinerile inculpatului minor nu pot primi eficientţă juridică in conditiile existentei celorlalte probe, inclusiv a raportului de constatare tehnico-ştiinţifică.

S-a avut în vedere şi faptul că inculpatul minor se află la prima incidenţă cu legea penală.

Aşa fiind, in contextul elementele de fapt si de drept reţinute , instanta în baza art. 102 c.p. va lua faţă de inculpatul minor SG măsura educativă a „mustrării” pentru săvârşirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 208 al.1 – 209 al.1 lit. a,e,g,i c.p. cu aplic. art. 41 al.2 c.p. si art. 99 şi urm. cod penal , constând in dojenirea minorului , in arătarea pericolului social al faptei săvârşite, sfătuind minorul să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare , atrăgându-i-se totodată atenţia că dacă va săvârşi din nou o infractiune, se va lua faţă de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă.

Va lua act că părtile vătămate SS, S.C. VIENA COM S.R.L. si S.C. ATN TRUST PRESS S.R.L. nu s-au constituit părti civile, prejudiciile fiind recuperate , mai puţin cel produs părtii vătămate S.C. VIENA COM S.R.L.

În baza art. 118 al.4 c.p. va confisca de la inculpat suma de 958 lei cu care partea vătămată S.C. VIENA COM S.R.L. nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 191 C.proc.pen. va obliga inculpatul la 650 lei cheltuieli judiciare , din care 400 lei onorariu apărător oficiu

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro