404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE INFRACŢIUNII DE ULTRAJ PREV. DE ART. 239 ALIN. 2 ŞI 5 COD PENAL

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul nr. ..înregistrat la această instanţă sub nr. …Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a pus în mişcare actiunera penală si a dispus trimiterea in judecată a inculpatului DA pentru comiterea infractiunii de ultraj prev. de art. 239 al.2 si 5 c.p.

În susţinerea actului de sesizare a instanţei s-a reţinut că în data de 22.05.2009 inculpatul a lovit-o pe partea vătămată UM judecător în cadrul Judecătoriei .. cu o plasă în care se afla o carte , în zona feţei , provocându-i leziuni pentru vindecarea cărora au fost necesare 1-2 zile îngrijiri medicale , activitatea infractională ce s-a desfăşurat în timp ce partea vătămată îşi exercita atribuţiile de serviciu , în sala de judecată , în care a prezidat completul de judecată de cauze civile.

A fost audiat inculpatul care a recunoscut comiterea infractiunii.

Având in vedere dispozitiile art. 70 al.2 c.p.p. precum si dispozitiile art. 329 al.1 si 2 c.p.p. în sensul că inculpatul a recunsocut comiterea faptei, după ce i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul să nu facă declaratii publice , iar acesta şi procurorul au renunţat la audierea martorilor din acte, instanţa a dispus ca martorii SD, PMG, MD, GMR şi EM să nu mai fie audiati.

Analizând întregul material probator administrat in cauză şi anume, declaratiile părtii vătămate , declaratiile inculpatului , declaratiile martorilor din acte , date în cursul urmăririi penale , concluziile certificatului medico-legal , concluziile raportului de expertiză medico-legală a inculpatului, cazierul judiciar , procesul verbal de contraventie seria ..nr…întocmit pe numele contravenientului DA instanţa reţine următoarele:

În data de 22.05.2009 magistratul judecător UM din cadrul Judecătoriei …prezida completul de judecată , de cauze civile nr.., conform planificării existente la nivelul conducerii instantei , activitate ce se desfăşura în sala 1 începând cu ora 9,00 . Completul de judecată avea in componenţă şi un grefier în persoana martorei EM. Printre cauzele aflate pe rol exista si dosarul , având ca obiect divorţ, în care calitatea de reclamant o avea inculpatul , prezent în sala de şedinţă. Asigurarea ordinii in sală se efectua de jandarmii SD şi PMG. La strigarea cauzei civile a inculpatului, acesta s-a apropiat de completul de judecată şi solicitându-i-se actul de identitate , a înmânat o adeverinţă care atesta că este sănătos psihic.

În cererea de chemare în judecată s-a solicitat desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor.

După ce magistratul judecător a acordat cuvântul pârâtei , inculpatul a devenit recalcitrant si a ameninţat judecătorii spunându-i că va sta sub nucul plantat de tatăl acestuia şi o să arunce cu mizerii pe judecator. Starea de agitaţie a inculpatului s-a accentuat şi la un moment dat a aruncat in judecator o sacoşă din material plastic , în care se afla o carte . Sacoşa a lovit judecătorul în zona feţei.

Potrivit concluziilor certificatului medico-legal nr. ..eliberat de S.J.M.L. .magistratul judecător- devenit persoană vătămată şi apoi parte vătămată în prezenta cauză –UM a prezentat malar şi subarbital drept timefacţie echimozată roşiatică de 3 centimetri diametru , dureroasă spontan şi la palpare . Leziunea traumatică a putut fi produsă prin lovire cu corp dur şi a necesitat pentru vindecare 1-2 zile îngrijiri medicale.

Situaţia mai sus reţinută este confirmată de martorii SD, PMG, MD, GMR si EM.

Astfel martora MD a precizat că se afla în sala de şedinţă , în calitate de avocat iar completul de judecată era prezidat de partea vătămată UM „La apelul dosarului numitul DA , acesta , a început să sdreseze cuvinte şi expresii triviale … şi a devenit violent fizic aruncând cu o sacoşă în care se afla un obiect contondent în d-na judecător”.

De asemenea martora GMR a precizat în declaratiile sale în cursul urmăririi penale că „ din momentul în care a fost strigată cauza lui DA acesta a avut un comportament agresiv din punct de vedere verbal . Am constatat că nu se putea discuta cu el sub nici o formă, proferând injurii şi avea un limbaj lipsit de logică”. A mai precizat martora că magistratul judecător a manifestat maximă clemenţă faţă de comportamentul total inadecvat al inculpatului .

Şi martorii SD, PMG şi EM au descris comportamentul violent al inculpatului.

Atât în faza de urmărire penală cât şi în faza cercetării judecătoreşti inculpatul a recunoscut comiterea infractiunii cu precizarea că nu-şi explică comportamentul şi regretă fapta comisă.

În drept , fapta inculpatului DA de a lovi un magistrat judecător –UM, purtător de autoritate de stat, în timp ce îşi exercita atribuţiile sale de serviciu şi în legătură cu acestea , întruneşte elementele constitutive ale infractiunii de ultraj prev. de art. 239 alin.2 şi 5 c.p.

Infractiunea de ultraj este o infractiune complexă, care protejează nu numai relaţiile sociale referitoare la respectul autorităţii de stat ci şi relatiile care asigură , onoarea, libertatea si integritatea corporală a persoanei care îndeplineşte o functie ce implică exerciţiul autorităţii de stat. In alt fel spus , elementul material al infractiunii de ultraj cu violenţă prev. de art. 239 al.2 şi 5 c.p. îl constituie lovirea sau vătămarea corporală săvârşită împotriva fiecăreia dintre persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exercitiul autorităţii de stat , în cazul de faţă un magistrat judecător .

Atingerea adusă unui magistrat judecător – ca exponent al autorităţii judiciare – prin întrebuinţarea de violenţe fizice sau verbale , este în contradictie cu valorile sociale existente într-un stat de drept , în care dreptatea este ridicată la rang de valoare supremă . Astfel de comportamente faţă de un judecător sunt de natură să afecteze grav imaginea sa publică şi in final , a imaginii justiţiei – dar şi încrederea cetăţenilor în justiţie.

Incriminarea unor astfel de fapte prin dispozitiile cuprinse in art. 239 al.2 şi 5 c.p. este de natură să protejeze solemnitatea şedinţelor de judecată , respectul datorat autorităţii judiciare si pentru buna desfăşurare a procedurilor judiciare în faţa instanţei de judecată , toate acestea pentru buna desfăşurare a cursului unui proces şi rezultatul acestuia. Scopul dispozitiilor legale este limitatea sau chiar eliminarea acţiunilor intimidante exprimate de către justiţiabili în timpul unei proceduri ce se desfăşoară în fata instantei de judecată.

Retinând vinovăţia inculpatului instanţa urmează să-l condamne având în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor prev. de art. 72 c.p. şi anume gradul d epericol social concret al faptei comise relevat de atingerea gravă adusă imaginii justiţiei , principiului solemnităţii şedinţei de judecată , bunei desfăşurări a cursului unui proces ce se instrumenta dar şi integrităţii persoanei judecătorului . instanţa va avea in vedere şi persoana inculpatului , care la data comiterii infractiunii avea discernământ conform raportului medico-legal nr. ..întocmit de serviciul de Medicină Legală , a recunsocut şi regretat comiterea faptei dar şi faptul că a fost condamnat la 8 ani închisoare pentru infractiunea de tentativă de omor , conform art. 20 rap. la art. 174 c.p. , faptă amnistiată conform deciziei 11/1988 .

Raportat la modul de săvârşire a faptei , consecinţele produse faţă de autoritatea judiciară şi persoana magistratului , de antecedentele personale ale inculpatului , instanţa apreciază că scopul educativ şi represiv al pedepsei nu se poate realiza decât prin executarea efectivă a acesteia în regim privativ de libertate, respectiv prin aplicarea art. 57 c.p.

Instanţa va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă.

Aşa fiind, în baza art. 239 alin.2 şi 5 c.p. va condamna inculpatul la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru comiterea infractiunii de ultraj împotriva unui judecător , aflat in exercitiul functiunii la data de 22.05.2009.

În baza art. 71 al.2 c.p. va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit.a teza a –II a si b c.p. începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei.

Constată că partea vătămată UM nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 118 lit.b c.p. va confisca bunurile folosite la comiterea infractiunii , aflate in plic la dosar.

În baza art. 191 c.p.p. va obliga inculpatul la 450 lei cheltuieli judiciare din care 200 lei onorariu apărător oficiu.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro