404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL-ÎMBOGĂŢIRE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ

Deliberând asupra cauzei de fata, constată următoarele:

I) SUSTINERILE PARTILOR

1. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Buzau la data de …2009 sub nr. …200/2009, reclamanta SED a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta DPHA, ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, sa se dispună obligarea paratei la restituirea sumei de 35.611,50 euro, precum si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii, s-a arătat ca părţile s-au cunoscut in anul 2004, ca parata i-a solicitat reclamantei sa-i trimită bani, pe care urma sa-i restituie cat mai curând posibil, ca, prin serviciul Wester Union, a trimis paratei sume de bani, ca, cuantumul acestora se ridica, numai in perioada 13.02.2006-21.08.2006, la suma de 35.611,50 euro, precum si ca aceasta constituie o îmbogăţire fără justa cauza a paratei.

In drept, reclamanta si-a întemeiat acţiunea pe prevederile art. 992 c.civ.

In dovedire, reclamanta a depus o serie de înscrisuri.

2. Prin întâmpinarea formulata in cauza si înregistrata la data de 16.03.2009 (filele 9-13), parata EA a invocat excepţia netimbrării acţiunii, iar, pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiata.

In motivare, s-a învederat ca parata a fost căsătorita din data de 4.06.2005 cu numitul XDPH, ca, in cursul lunii februarie 2009, aceasta casatorie s-a desfacut la cererea paratei, ca reclamanta este fosta sa soacra, ca sumele de bani trimise au fost folosite de catre soti, in timpul casniciei, pentru achizitionarea si utilarea unui imobil in Buzau si pentru diverse cheltuieli si sarcini ale casatoriei, precum si ca, in speta, nu sunt indeplinite conditiile pentru a se cere si obtine restituirea sumelor de bani respective pe temeiul imbogatirii fara justa cauza.

II) PROBELE ADMINISTRATE

3. Prin incheierea din data de 16.03.2009 (fila 18), instanta a incuviintat partilor probele cu inscrisuri si interogatorii reciproce.

La data de 6.04.2009, s-a administrat interogatoriul propus de catre reclamanta pentru parata (fila 20), iar, cu privire la interogatoriul propus de catre parata pentru a fi luat reclamantei, prin incheierea din data de 4.05.2009, instanta a luat act ca raspunsul la interogatoriu atasat de catre avocatul reclamantei la filele 79-81-dosar a fost depus cu incalcarea prevederilor art. 223 alin. 2 c.proc.civ., respectiv fara sa se anexeze la acesta nici procura speciala autentificata data de catre reclamanta pentru ca reprezentantul sau sa raspunda la interogatoriu si nici macar procura speciala certificata de avocat.

Prin incheierea din data de 15.06.2009 (fila 119), instanta a incuviintat partilor si proba testimoniala, respectiv cu declaratiile a cate unui martor, aceasta proba fiind administrata, iar declaratiile martorilor NA si MV fiind consemnate si atasate la dosar (filele 183,184).

Au fost depuse inscrisuri in dovedire de catre parti.

III) RETINERILE INSTANTEI

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

4. Parata si fiul reclamantei, numitul XDPH, au fost casatoriti in intervalul 4.06.2005-20.02.2009.

Aceasta concluzie reiese din analiza sentintei civile nr. …/…2009, pronuntata de Judecatoria Buzau-Sectia civila in dosarul nr. …/200/2009, prin care s-a dispus desfacerea casatoriei incheiate intre numitul XDPH si parata din prezenta cauza, prin acordul sotilor, s-a dispus revenirea paratei la numele avut anterior casatoriei, acela de E, ambele solutii fiind definitive si irevocabile de la data pronuntarii acestei sentinte (20.02.2009).

5. Prin considerentele in fapt ale actiunii formulate, reclamanta sustine ca, prin serviciul Wester Union, in perioada 13.02.2006-21.08.2006, ar fi trimis paratei sume de bani, in cuantum de 35.611,50 euro, aceasta constituind o imbogatire fara justa cauza a paratei.

6. Pentru a fi admisibila actiunea (actio de in rem verso) recunoscuta celui pagubit printr-o imbogatire realizata de altul in dauna sa de a cere si obtine restituirea valorii folosului realizat, este necesar a fi indeplinite cumulativ mai multe conditii, respectiv:

a) se cere mai intai ca imbogatirea sa fi cauzat o paguba celui care a determinat realizarea imbogatirii.

Este asadar necesar ca imbogatitul sa fi castigat un nou element patromonial in mod direct.

b) se mai cere ca imbogatirea sa fie lipsita de cauza.

Aceasta inseamna, cu alte cuvinte, ca imbogatirea sa nu fie justificata sau intemeiata printr-un act juridic anterior.

c) mai este necesar, in fine, si ca cel pagubit sa nu aiba la dispozitie nicio alta cale juridica pentru a cere restitutiunea decat actio de in rem verso.

Dovada indeplinirii in speta a tuturor acestor conditii cumulative incumba reclamantului, in temeiul art. 1169 c.civ. si a art. 129 alin. 2 c.proc.civ.

7. Or, in speta, instanta constata ca reclamanta nu a facut proba, care-i incumba, in sensul ca sunt indeplinite toate aceste conditii cumulative pentru a fi admisibila actiunea formulata.

8. In adevar, referitor la prima conditie evidentiata anterior, la pct. 6 lit. a), este esential de observat ca reclamanta nu a probat ca sumele virate in contul paratei in perioada 13.02.2006-21.08.2006 au beneficiat paratei in mod direct .

Din ordinul de plata extern, atasat la fila 68-dosar, rezulta ca reclamanta a dispus, la data de 28.07.2006, virarea sumei de 24.000 euro in contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele paratei, destinatia acestei sume fiind „cumparare teren”.

Din inscrisul intitulat „security department”, aflat la fila 75-dosar, reiese ca ar fi avut loc virari de sume din contul reclamantei in contul deschis la Raiffeisen Bank pe numele paratei, ca beneficiar, in zilele de 13.02.2006, de 23.03.2006, de 28.04.2006, de 24.05.2006, de 24.07.2006 si, respectiv, de 21.08.12006, pentru sumele de 2.077,50 euro, de 2278,50 euro, de 323,50 euro, de 165,60 euro, de 431 euro si, respectiv, de 1.044,50 euro.

Nu s-a probat in niciun fel de catre reclamanta ca aceste sume au fost folosite exclusiv pentru a se produce o imbogatire a paratei .

Mai mult, o asemenea concluzie nu reiese in vreun fel din probele administrate in cauza.

Astfel, pe de o parte, la data de 28.07.2006, parata era casatorita cu fiul reclamantei, ceea ce induce concluzia in sensul ca, fiind in fiinta casatoria, subzista la acel moment obligatia – consacrata de art. 29 c.fam.- ce revine sotilor de a contribui la cheltuielile casatoriei, in raport cu mijloacele fiecaruia.

In notiunea de „cheltuieli ale casniciei” se includ toate acele cheltuieli necesare menajului comun al sotilor, iar aceste cheltuieli ale casatoriei se suporta de catre unul dintre soti inclusiv cu bunuri proprii (respectiv, cu sume primite de la rude ale sotului, asa cum este cazul in speta).

Apoi, pe de alta parte, din declaratiile martorei NM, audiata nemijlocit de instanta la propunerea paratei, rezulta ca parata si fostul ei sot, fiul reclamantei, au locuit cea mai mare parte a casniciei lor in Romania, ca soacra paratei, reclamanta din prezenta cauza, trimitea regulat sume de bani prin Raiffeisen Bank necesare pentru suportarea cheltuielilor facute de cei doi soti in Romania, precum si ca aceste sume au fost destinate inclusiv pentru suportarea unor cheltuieli pentru efectuarea unor imbunatatiri si pentru cumpararea de mobila, cu privire la un apartament cumparat de catre parata, impreuna cu fostul ei sot, in Buzau.

Aceste declaratii ale martorei NM, in sensul necesitatii efectuarii unor imbunatatiri si a achizitionarii de mobila, sunt confirmate si de celalalt martor audiat de instanta la propunerea reclamantei, MV, care este chiar vanzatorul mentionat in contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ……de BNP Mihaela Ecaterina Vergu (filele 27, 183-dosar).

9. Apoi, cu privire la cerinta in sensul ca imbogatirea sa fie lipsita de cauza, se cuvine relevat ca, atata vreme cat aceste sume de bani, virate de catre reclamanta catre nora sa –parata din prezenta cauza- au fost dobandite in timpul casatoriei, referitor la aceste sume functioneaza prezumtia de comunitate.

Altfel spus, toate aceste sume, in temeiul art. 30 alin. 1 si 3 c.fam., constituie bunuri comune ale sotilor, intrucat sunt dobandite in timpul casatoriei de unul dintre soti.

Fiind bunuri comune ale sotilor, nu se poate considera ca, cu aceste sume de bani, a avut loc o imbogatire fara cauza a paratei.

10. In fine, referitor la ultima cerinta de admisibilitate a actio de in rem verso, instanta apreciaza ca nici aceasta conditie nu este indeplinita in speta.

In adevar, fata de considerentele expuse anterior (vezi pct. 9), nu se poate sustine ca singurul mijloc procesual avut la dispozitie de catre reclamanta pentru a pretinde restituirea sumelor de bani mentionate in petitul actiunii il constituie actiunea intemeiata pe imbogatirea fara justa cauza, care face obiectul prezentului dosar.

Astfel, daca reclamanta pretindea ca a imprumutat paratei acele sume de bani, putea formula impotriva acesteia o actiune personala, izvorata din obligatia de restituire ce revine imprumutatului in baza contractului de imprumut, iar, daca reclamanta invoca, caracterul propriu al bunurilor reprezentate de acele sume de bani, ar fi trebuit sa faca cerere de interventie in procesul de partaj al bunurilor comune, declansat intre parata si fiul reclamantei, conform inscrisurilor depuse la filele 112-118–dosar .

IV) SOLUTIA INSTANTEI

Pentru toate aceste considerente, instanta va respinge actiunea ca neintemeiata.

Avand in vedere ca reclamanta este in culpa procesuala, pierzand procesul, in temeiul art. 274 c.proc.civ., instanta va respinge ca neintemeiata si cererea reclamantei privind obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In fine, instanta, observand ca, desi, prin intampinarea formulata, parata a solicitat obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, nu s-a facut vreo dovada in acest sens de catre parata, va respinge ca neintemeiata si aceasta cerere.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro