404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL-PARTAJ SUCCESORAL- PRESCRIPTIA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ

Deliberând, constata următoarele:

I) SUSTINERILE PARTILOR

1. Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecătoriei Buzău la data de …sub nr. …/200/2009, întemeiata in drept pe prevederile art. 664-668, 700 c.civ., ale art. 673 ind. 1 si urm. c.proc.civ., reclamanta IV in contradictoriu cu paratii IJF si IM, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, (1) sa se constate deschisa succesiunea de pe urma defunctuluiI.GH., decedat la data de 3.05.2008, cu ultim domiciliu in municipiul …, (2) sa se constate ca reclamanta a acceptat moştenirea rămasa de pe urma defunctului si ca paratii, fii ai defunctului dintr-o căsătorie anterioara, sunt străini de moştenire prin neacceptare, (3) sa se retina ca activul succesoral se compune din bunurile imobile enumerate in petitul acţiunii si ca pasivul succesoral se compune din ratele achitate de reclamanta pana in prezent si din ratele ce urmează a fi plătite in baza contractelor de credit încheiate la mai multe bănci comerciale, precum si (4) sa se constate ca reclamanta este unica moştenitoare de pe urma defunctului Istrate Gheorghe, cu cheltuieli de judecata.

2. In motivare, s-a învederat ca, la data de 3.05.2008 a decedat numitul I.Gh., cu ultimul domiciliu in…, ca reclamanta este soţia supravieţuitoare a defunctului, ca pârâţii sunt fii ai defunctului din prima căsătorie a acestuia, ca pârâţii nu si-au exercitat dreptul de opţiune succesorala in termenul prevăzut de lege, ca sunt, prin urmare, străini de moştenire, ca din masa succesorala fac parte bunurile dobândite in timpul vieţii defunctului, precum si ca, inainte de deces, defunctul a contractat o serie de credite bancare, ale caror rate au fost achitate doar de catre reclamanta.

3. Au fost depuse inscrisuri in dovedire, iar instanta a incuviintat, la solicitarea reclamantei, probele cu inscrisuri, doi martori si interogatoriul paratilor, probe administrate la termenul din data de ….2009.

4. Prin intampinarea formulata in cauza si inregistrata la data de 10.02.2009 (f.48-50-dosar), paratul IJF a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand in motivare, in esenta, ca doar acest parat a fost prezent la inmormantarea tatalui sau, ca a purtat discutii telefonice cu reclamanta referitor la dezbaterea succesiunii, ca fratele sau, paratul IM, nu a putut veni in tara, fiind in imposibilitatea de a parasi Italia, ca, din componenta masei succesorale, lipsesc intentionat imobilele existente in com. …, sat …, jud. Buzau, ca paratii au calitatea de mostenitor de drept si fii legitimi si ca ar fi injust sa fie decazuti din dreptul de mostenire, desi il mostenesc genetic pe tatal lor decedat.

5. Instanta a incuviintat pentru paratul IJF probele cu inscrisuri, martori si interogatoriul reclamantei, insa aceste probe nu au putut fi administrate, fata de faptul ca paratul nu a depus in termenul stabilit de lege lista cu adresa si numele martorilor propusi, pentru a fi citati, ceea ce determina a se constata sanctiunea decaderii sale din aceasta proba, iar, la termenul din data de 4.05.2009, nu s-a prezentat in mod nejustificat pentru a depune interogatoriul propus pentru a fi luat reclamantei.

6. Prin raspunsul la intampinare, depus la data de 3.03.2009 (filele 57-58-dosar), reclamanta a solicitat admiterea actiunii ca intemeiata, aratand ca sustinerile paratului IJF, facute in intampinarea formulata, nu sunt fondate, ca se impune a se admite exceptia prescriptiei dreptului la optiune succesorala al paratilor cu privire la mostenirea ramasa de pe urma defunctului I.Gh., constatandu-se ca acestia nu au facut nici un act de acceptare expresa sau tacita a mostenirii defunctului.

II) RETINERILE INSTANTEI

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

A) Situatia de fapt:

7. In prezenta cauza, instanta este investita cu solutionarea unei actiuni prin care se tinde a se obtine constatarea calitatii reclamantei de unica mostenitoare de pe urma defunctului I.Gh..

8. Conform certificatului de deces aflat la fila 8-dosar, numitul I.Gh.a decedat la data de 3.05.2008, avand ultimul domiciliu in municipiul Buzau, …..9. Reclamanta IV este sotia supravietuitoare a defunctului I.Gh. asa cum reiese din certificatul de casatorie depus la fila 10-dosar, casatoria acestora fiind incheiata la data de 27.12.1991.

10. Paratii din prezenta cauza, IM si IJF, sunt fiii defunctului I.Gh., fiind nascuti in urma casatoriei acestuia- anterioare casatoriei cu reclamanta din prezenta cauza- cu numita I.I,, la datele de 1.09.1976, respectiv 19.07.1975, conform certificatelor de nastere aflate la filele 43, respectiv 52-dosar.

B) Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala al paratilor, invocata de catre reclamanta

11. Instanta subliniaza ca, pentru ca o persoana sa poata culege o mostenire lasata de pe urma unei alte persoane decedate, nu este suficient sa aiba vocatie succesorala legala concreta la mostenirea lasata de acea persoana, ci este absolut necesar ca acea persoana sa faca dovada exercitarii dreptului de optiune succesorala, in sensul acceptarii succesiunii defunctului, inauntrul termenului prevazut de art. 700 alin. 1 c.civ., de 6 luni de la data deschiderii succesiunii.

Asa cum rezulta din analiza prevederilor art. 689 c.civ., acceptarea succesiunii poate fi expresa sau tacita.

Acceptarea este expresa cand se insuseste titlul sau calitatea de erede intr-un act autentic sau privat si este tacita cand succesibilul face un act (fapt) pe care nu-l poate savarsi decat in calitatea sa de erede si din care rezulta (indirect, dar) neindoielnic intentia sa de acceptare a succesiunii.

12. Din probele administrate in cauza, instanta retine ca paratii – carora sarcina probei pe acest aspect le revenea, in temeiul art. 129 alin. 1 ultima teza c.proc.civ. si a art. 1169 c.civ.- nu au efectuat nici acte de acceptare expresa a mostenirii defunctului I.Gh., nici acte de acceptare tacita, de natura a denota fara echivoc acceptarea tacita a succesiunii defunctului amintit, in cadrul termenului de 6 luni de la data mortii acestuia, de prescriptie a dreptului de optiune succesorala.

13. Or, pe de o parte, trebuie observat, cu privire la paratul IM, ca, desi la termenul din data de 16.02.2009, s-a invederat ca acest parat – care nu s-a prezentat deloc in cursul judecatii acestei pricini in fata instantei- ar locui in strainatate, nicio proba nu a fost facuta in acest sens de persoanele interesate, din raspunsul primit din partea Consiliului Local …-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor …(fila 74) reiesind ca acest parat domiciliaza la adresa indicata de catre reclamanta in actiune (in municipiul—) si la care a fost legal citat.

14. Referitor la paratul IJF, pe de alta parte, instanţa releva ca, in ciuda faptului ca, prin încheierea pronunţata la data de 6.04.2009, s-au încuviinţat de instanţa probele solicitate de acesta – cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei si martori -, acest parat :

– nu a depus lista cu numele si adresa martorilor propuşi, pentru a fi citati, in termen de 15 zile de la data incuviintarii acestei probe, incalcand astfel prevederile art. 186 alin. 1, 2 c.proc.civ., ceea ce atrage sanctiunea decaderii paratului mentionat din proba cu martori incuviintata, in baza art. 170 alin. 3 c.proc.civ.;

– nu s-a prezentat, fara a releva vreun motiv intemeiat, la termenul urmator, cel din data de 4.05.2009, atunci cand trebuia sa depuna interogatoriul propus spre a fi luat reclamantei si cand trebuia sa raspunda, la randul sau, la interogatoriul propus de catre reclamanta.

15. Totodata, trebuie subliniat ca termenul prescriptiei dreptului de optiune succesorala incepe sa curga de la deschiderea mostenirii (data decesului de-cujus-ului I.Gh.), chiar daca succesibilul a luat cunostinta mai tarziu de moartea celui care lasa mostenirea sau daca succesibilul locuieste in alta localitate, din tara sau din strainatate decat locul deschiderii mostenirii -asa cum este in cazul in speta de fata-.

Fata de aceasta asertiune, nu poate avea valoare de acceptare a succesiunii acestui defunct pozitia procesuala exprimata in acest dosar de catre paratul IJF , pentru simplul motiv ca intampinarea formulata de acesta a fost depusa la data de 10.02.2009, la circa noua luni dupa data decesului de-cujus-ului I.GH.

16. Instanta mai observa ca, in speta, nu s-a probat ca ar fi operat suspendarea cursului termenului de prescriptie al dreptului de optiune succesorala in privinta paratilor.

Intr-adevar, nu s-a facut dovada de catre parati ca ar fi existat un caz de forta majora- in sensul de eveniment exterior, imprevizibil, inevitabil si invincibil, care creaza o impiedicare absoluta de a actiona-, care sa-i fi impiedicat sa-si exercite dreptul de optiune succesorala inauntrul termenului de sase luni de la data decesului numitului I.Gh.

Nu poate avea o asemenea valoare locuirea paratilor intr-o alta localitate decat cea unde domicilia de-cujus-ul sau chiar – daca am prezuma ca este reala aceasta imprejurare- locuirea intr-o alta tara, intrucat acestea nu sunt de natura a determina o impiedicare absoluta de a actiona si nu constituie o cauza externa.

17. Prin urmare, pentru aceste considerente- expuse pe larg la pct. 11-16-, instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului de optiune succesorala paratilor.

Pe cale de consecinta, in puterea legii – art. 700 c.civ.- se stinge dreptul paratilor de a accepta mostenirea si, o data cu acest drept, se stinge cu efect retroactiv, si titlul acestor parati de mostenitor, cu urmarea ca paratii devin straini de mostenire, staingandu-se insesi vocatia succesorala de pe urma defunctului I.Gh.

C) Cu privire la acceptarea mostenirii de catre reclamanta

18. Reclamanta a probat fara niciun dubiu si echivoc faptul ca a acceptat mostenirea defunctului ei sot, I.Gh., prin folosirea unor bunuri din masa succesorala, respectiv prin plata datoriilor importante ramase de pe urma defunctului.

19. Astfel, desi nu a facut acte de acceptare expresa a acestei succesiuni- introducerea prezentei actiuni, la data de 16.01.2009, nu poate avea o asemenea consecinta juridica, fiind formulata dupa expirarea termenului de sase luni de la data decesului defunctului I.Gh.-, reclamanta a probat ca:

– a locuit neintrerupt in apartamentul unde a fost ultimul domiciliu al defunctului, care face parte din masa succesorala – vezi mai jos, pct. 22- , asa cum reiese din declaratiile ambilor martori audiati de instanta;

– a folosit autoturismul marca Daewoo Cielo, care face si el parte din masa succesorala- vezi mai jos, pct. 23-, aspect relevat de martorul audiat nemijlocit de instanta, MF;

– a platit ratele scadente ale contractelor de credit incheiate in timpul casatoriei cu defunctul, conform inscrisurilor depuse la filele 25-26, 37,38, 40,41-dosar.

20. Pe cale de consecinta, se impune – cu prisosinta- a se constata ca reclamanta este unica mostenitoare de pe urma defunctului I.Gh..

D) Referitor la componenta masei succesorale ramase de pe urma defunctului I.Gh.

21. Este esential de observat ca, in compunerea masei succesorale ramase de pe urma defunctului intra atat bunurile proprii ale sotului defunct, cat si partea cuvenita sotului defunct din bunurile comune, adica din bunurile dobandite in timpul casatoriei cu sotul supravietuitor. Atata vreme cat nu s-a probat ca la dobandirea bunurilor comune sotii IG şi IV au avut contributii neegale, se prezuma ca au avut o contributie egala, deci, prin urmare, ca au cote egale din dreptul de proprietate asupra bunurilor comune, dobandite in timpul casatoriei lor, incetate prin decesul numitului IG.

Prin urmare, in masa succesorala ramasa de pe urma defunctului IG va intra (ca si activ succesoral), pe langa bunurile proprii ale acestuia, o cota indiviza de ? din bunurile comune, adica din bunurile dobandite in timpul casatoriei cu sotul supravietuitor-reclamanta din cauza de fata, IV.

22. Or, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. ….de BNP Serbanescu Corina-Luminita (filele 11-12), reclamanta, impreuna cu defunctul ei sot au dobandit- in timpul casatoriei, ca bun comun, in conformitate cu art. 30 alin. 1 c.fam.- dreptul de proprietate cu privire la apartamentul nr…, situat in Buzau, B-dul….., inscris in CF nr. ….a localitatii Buzau, compus din doua camere si dependinte, cu o suprafata construita de 47,55 mp, o suprafata utila de 40,78 mp, impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua asupra partilor din bloc, care, prin natura sau destinatia lor, sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor din bloc si cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent si indiviz apartamentului in suprafata de 10,20 mp.

23. Tot in timpul casatoriei reclamantei cu defunctul IG, la data de 24.10.2006, a fost dobandit si dreptul de proprietate asupra autovehiculului cu numarul de inmatriculare….., marca Daewoo Cielo, asa cum reiese din certificatul de inmatriculare al acestui autovehicul, atasat la fila 14-dosar.

24. Asa cum reiese din certificatul de mostenitor nr. …..(fila 15-dosar), defunctul IG a dobandit – prin succesiune legala, in calitate de fiu, de pe urma defunctului ID, decedat la data de 23.07.1998, deci, ca si bun propriu, in baza art. 31 lit. a) c.fam.- o cota de 4/12 din dreptul de proprietate asupra urmatoarelor bunuri imobile:

– terenul in suprafata de 67.400 mp, situat in extravilanul comunei….., cu privire la care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele lui ID , prin titlul de proprietate nr….., emis de Comisia Judeteana …;

– imobilul situat in intravilanul comunei ….jud. Galati, compus din teren in suprafata de 2.101 mp –curti, constructii, vie si arabil, tarlaua 67, parcela 8- si casa de locuit edificata pe acesta, formata din cinci incaperi si o anexa cu trei incaperi;

– terenul arabil, in suprafata de 45.000 mp, situat in extravilanul comunei ….jud. Galati, cu privire la care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele lui ID, prin titlul de proprietate nr…….., emis de Comisia Judeteana…, in calitatea defunctului ID de mostenitor al tatalui sau, IG.

25. Este esential de subliniat ca, intrucat reclamanta este unicul mostenitor al defunctului IG, aceasta a cules de pe urma de-cujus-ului, in temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 319/1944- in lipsa rudelor din cele patru clase care sa fi acceptat mostenirea acestuia-, urmatoarele bunuri imobile si mobile- care fac parte, asadar, din activul succesoral-:

– cota de ? din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr…, asa cum acesta a fost descris in contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. …..de BNP Serbanescu Corina-Luminita, respectiv asupra autovehiculului cu numarul de inmatriculare…., marca Daewoo Cielo, acestea fiind bunuri comune ale sotilor IG si IV, iar, fata de cele retinute anterior (pct. 21), rezultand ca in masa succesorala ramasa de pe urma defunctului IG, intra doar aceasta cota, restul de ? revenind reclamantei in calitatea sa de proprietar devalmas;

– cota de 4/12 din dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile enumerate in certificatul de mostenitor nr…….

26. Instanta nu poate primi asertiunile facute de catre paratul IJF in cuprinsul intampinarii formulate, conform carora in masa succesorala ramasa de pe urma defunctului IG ar trebui incluse si „doua imobile situate in satul … din comuna…, judetul Buzau”.

Asemenea afirmatii nu sunt insotite de nicio proba – desi acestui parat ii revenea sarcina dovezii, in baza art. 1169 c.civ.-.

Mai mult, din adeverinta nr……, emisa de Primaria comunei…, rezulta ca reclamanta nu figureaza cu bunuri imobile si mobile pe raza acestei comune, iar, din declaratia martorului MF , reiese ca acea casa din comuna … ar apartine parintilor reclamantei, fiind locuita in acest moment de o sora a acesteia.

27. Cu privire la pasivul succesoral, este esential de relevat ca, doar in ipoteza in care s-a constatat ca, de pe urma unui defunct au ramas mai multi mostenitori, este incidenta regula- consacrata de art. 777, 893, 896 si 1060 c.civ.- , conform careia pasivul succesoral (datorii si sarcini) trebuie a fi platit de succesorii universali si cu titlu universal proportional cu partea ereditara – cu cota – parte din mostenire atribuita – a fiecaruia.

Or, in prezenta cauza, fata de imprejurarea ca instanta a constatat calitatea reclamantei de unica mostenitoare a defunctului IG, este evident ca nu este aplicabila regula amintita anterior, cu consecinta in sensul ca doar reclamanta va fi tinuta sa suporte toate datoriile si sarcinile mostenirii pe care a cules-o.

28. Pentru acest motiv, instanţa apreciază ca lipsita de interes – urmând a fi respinsa in consecinţa – cererea formulata de către reclamanta in sensul de a constata ca pasivul succesoral se compune din ratele achitate de reclamanta pana in prezent si din ratele ce urmează a fi plătite in baza contractelor de credit încheiate la mai multe bănci comerciale, enumerate in petitul acţiunii.

In adevăr, chiar daca s-ar constata in sensul celor cerute de catre reclamanta, o asemenea constatare nu este susceptibila de a produce vreun folos practic pentru reclamanta, atâta vreme cat doar reclamanta, in calitatea sa de unic moştenitor al defunctului, va fi obligata sa suporte toate datoriile si sarcinile moştenirii pe care a cules-o, inclusiv deci plata ratelor scadente ale contractelor de credit încheiate in timpul căsătoriei cu defunctul.

29. In temeiul art. 274 c.proc.civ., instanţa – reţinând culpa procesuala a pârâţilor, care au căzut in pretenţii, in sensul ca au pierdut procesul – va obliga pe parati sa plateasca reclamantei suma de 1119,3 RON, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat, acesta din urma achitat conform chitantelor nr. 285, 297,298, depuse la dosar.

E) SOLUTIA INSTANTEI

30. Pentru toate aceste considerente ce preced, instanţa va admite excepţia prescripţiei dreptului de opţiune succesorala al pârâţilor, cu privire la moştenirea defunctului IG, invocata de către reclamanta, va constata in consecinţa ca pârâţii sunt străini de moştenirea acestuia, va admite in parte acţiunea de fata, aşa cum a fost formulata de reclamanta, va constata ca reclamanta este unica moştenitoare a defunctului IG , decedat la data de…., in calitate de soţie supravieţuitoare a acestuia, care a acceptat succesiunea acestuia, va constata ca masa succesorala culeasa de reclamanta de pe urma defunctului amintit se compune din cota de ? din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. ..aşa cum acesta a fost descris in contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …..de BNP Serbanescu Corina – Luminiţa, respectiv asupra autovehiculului cu numărul de înmatriculare…., marca Daewoo Cielo, precum si din cota de 4/12 din dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile enumerate in certificatul de moştenitor nr….., respectiv terenul in suprafaţa de 67.400 mp, situat in extravilanul comunei ….jud. Galati, cu privire la care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele lui ID, prin titlul de proprietate nr……, emis de Comisia Judeţeana…, imobilul situat in intravilanul comunei….., compus din teren in suprafaţa de 2.101 mp –curţi, construcţii, vie si arabil, tarlaua 67, parcela 8- si casa de locuit edificata pe acesta, formata din cinci încăperi si o anexa cu trei încăperi, precum si terenul arabil, in suprafaţa de 45.000 mp, situat in extravilanul comunei……, cu privire la care dreptul de proprietate s-a reconstituit pe numele lui ID, prin titlul de proprietate nr……, emis de Comisia Judeţeana Galati, in calitatea defunctului ID de moştenitor al tatălui sau, IG, va respinge ca lipsita de interes cererea formulata de către reclamanta in sensul de a constata ca pasivul succesoral se compune din ratele achitate de reclamanta pana in prezent si din ratele ce urmează a fi plătite in baza contractelor de credit încheiate la mai multe bănci comerciale, enumerate in petitul acţiunii si va obliga pe pârâţi sa plătească reclamantei suma de 1119,3 RON, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro