404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL-FONDUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR STRĂZII CA GARANT DE OBLIGAŢII DE DESPĂGUBIRE

Asupra prezentului proces penal:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău nr… /P/2009 din 10.08.2009 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului DV pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă în formă agravantă prevăzută de art.184 al.2,4 C.penal.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, inculpatul la data de 28.12.2008 în jurul orelor 18,00 în timp ce se deplasa la volanul autoturismului Fiat Mareea cu nr. de înmatriculare BC-… pe DN 2 E 85 dinspre mun.Rm.Sărat către mun.Buzău, datorită neadaptării vitezei la condiţiile de trafic a pierdut controlul volanului la ieşirea de pe podul situat în localitatea Gura Câlnăului, jud.Buzău, a intrat pe contrasens şi a lovit autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare BZ-88-DRG producându-i astfel părţii vătămate TVD leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare aproximativ 70 zile îngrijiri medicale.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, respectiv declaraţiile inculpatului, declaraţiile părţii vătămate, declaraţiile martorilor CN şi SM, procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică, raportul de constatare medico-legală nr…/O/10.03.2009, cererea de constituire parte civilă formulată de Spitalul Judeţean de Urgenţă …la care a fost anexat decontul de cheltuieli, autorizaţii de reparaţii pentru autoturismul condus de partea vătămată, deviz estimativ pentru reparaţiile aceluiaşi autoturism, acte medicale pentru partea vătămată respectiv bilete de ieşire din spital, scrisoare medicală, bilete de trimitere pentru servicii medicale şi pentru investigaţii medicale, referate medicale întocmite de doctorul Japie Ion, certificate de concedii medicale, copii de pe biletele utilizate de partea vătămată şi mama acestuia pentru transportul în vederea tratamentului şi recuperării, bonuri fiscale ce reprezintă dovada contravalorii combustibilului utilizat pentru transportul părţii vătămate, planşa fotografică, notele scrise formulate de Asociaţia Fondul pentru protecţia Victimelor Străzii, instanţa va reţine următoarele:

Inculpatul DV (31 de ani) are domiciliul în com…., jud.Buzău fiind de profesie preot, iar partea vătămată TVD (21 ani) are domiciliul în Com…, jud.Buzău.

În ziua de 28.12.2008, în jurul orelor 18,00 inculpatul DV se deplasa la volanul autoturismului marca Fiat Mareea cu nr. de înmatriculare BC-….. pe DN 2 E 85 dinspre mun.Rm.Sărat către mun.Buzău, iar la ieşirea de pe podul situat în localitatea Gura Câlnăului, într-o curbă la stânga, acesta a pierdut controlul volanului datorită neadaptării vitezei la condiţiile de trafic, intrând pe contrasens.

În aceste condiţii, maşina condusă de inculpat a intrat în coliziune cu autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare BZ….. condus de partea vătămată, acest din urmă autoturism circula regulamentar pe banda de lângă acostamentul drumului dinspre mun.Buzău către mun.Rm.Sărat.

În urma impactului s-a produs avarierea atât a celor două autoturisme cât şi vătămarea corporală a celor trei ocupanţi din autoturismul Dacia astfel partea vătămată a suferit leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare aproximativ 70 de zile de îngrijiri medicale, martorul CN 7-8 zile de îngrijiri medicale, iar martorul Stan Marius 8-9 zile de îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testaţi pentru a se evidenţia dacă au condus autoturismele sub influenţa băuturilor alcoolice rezultatele ieşind negative.

Aşa cum rezultă din procesul-verbal de cercetare la faţa locului, partea carosabilă în locul unde s-a produs incidentul era uscată, iar iluminatul stradal lipsea în zona respectivă.

Partea vătămată TVD a fost internat în Spitalul Judeţean Buzău în perioada 28.12.2008-12.02.2009 conform FO nr.40769 Secţia Ortopedie stabilindu-se diagnosticul „politraumatism prin accident rutier, traumatism bazin cu fractură cotil stâng, luxaţie şold stâng, fractură claviculă stânga, traumatism toracic, traumatism abdominal, fractură mandibulă dreapta”.

În drept, fapta inculpatului constând în aceea că, la data de 28.12.2008 în jurul orelor 18,00 în timp ce se deplasa la volanul autoturismului Fiat Mareea cu nr. de înmatriculare BC…. pe DN 2 E 85 dinspre mun.Rm.Sărat către mun.Buzău, datorită neadaptării vitezei la condiţiile de trafic a pierdut controlul volanului la ieşirea de pe podul situat în localitatea Gura Câlnăului, jud.Buzău, a intrat pe contrasens şi a lovit autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare BZ-…. producându-i astfel părţii vătămate TVD leziuni corporale care au necesitat pentru vindecare aproximativ 70 zile îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămară corporală din culpă prevăzută de art.184 al.2,4 C.penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului instanţa îl va condamna în baza situaţiei de fapt şi a textului incriminator, la stabilirea şi dozarea pedepsei având în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 C.pen. şi anume: împrejurările săvârşirii faptei, gradul de pericol social concret al acesteia, limitele de pedeapsă prevăzute de legea penală şi persoana inculpatului care a avut o atitudine sinceră, de recunoaştere a faptei pe toată durata procesului penal şi se află la prima incidenţă cu legea penală.

Susţinerile apărătorului inculpatului formulate pe dezbateri în sensul că, accidentul ar fi fost produs urmare faptului că, porţiunea de drum pe care s-a produs evenimentul rutier respectiv ieşirea de pe pod şi curba la stânga era acoperită cu o porţiune alunecoasă, fapt ce a făcut imposibilă menţinerea autoturismului condus de inculpat pe sensul său de mers, nu pot fi primite atâta timp cât din procesul-verbal de cercetare la faţa locului rezultă că, partea carosabilă era uscată.

Mai mult inculpatul a semnat procesul-verbal de cercetare la faţa locului.

Aşa fiind, în contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute, instanţa în baza art. 184 al. 2,4 C.penal va condamna inculpatul la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

În baza art.71 C.penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b C.penal cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii instanţa apreciază că nu se impune interzicerea în totalitate a dispoziţiilor art.64 lit.a C.penal, în condiţiile în care dreptul de a alege este consfinţit şi prin art.3 din Protocolul nr.1 la CEDO, iar fapta săvârşită de inculpat nu este de o gravitate deosebită astfel încât să conducă la interzicerea acestui drept. La aplicarea pedepselor accesorii s-a ţinut cont de criteriile de apreciere prevăzute în art.71 al.2 C.pen. (Hotarărea CEDO, Hirst Vs GB şi Decizia I.C.C.J. nr. 74 din 5.11.2007).

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei instanţa apreciază că scopul acesteia poate fi atins şi fără executare în regim de detenţie, având în vedere atitudinea inculpatei atât înainte cât şi după săvârşirea infracţiunii, astfel că va face aplicarea dispoziţiilor art. 81 C.p. şi va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe perioada unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni, prevăzut de art. 82 C.pen.

În baza art.359 C.proc.pen. în referire la art.83 C.pen. va atrage atenţia inculpatului că dacă în cursul termenului de încercare va săvârşi din nou o infracţiune pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În baza art.71 al. ultim C.pen. va suspenda executarea pedepselor accesorii prevăzute de art.64 lit.a, teza a-II-a, b C.pen. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În latură civilă, partea vătămată TVD s-a constituit parte civilă cu suma de 16615 lei reprezentând despăgubiri materiale, respectiv cheltuieli de transport pentru tratament şi recuperări pentru partea vătămată şi mama acesteia care venea zilnic pentru a o ajuta, partea vătămată fiind imobilizată la pat (3839 lei), achiziţionat cârje (163 lei), radiografii (81 lei), factură recuperări (1595 lei), reparaţii autoturism (10937 lei) precum şi cu suma de 60000 lei reprezentând daune morale respectiv suferinţele fizice şi psihice provocate de leziunile grave urmare faptei inculpatului.

Partea vătămată a făcut dovada tuturor despăgubirilor materiale prin actele depuse la dosar filele 25-74, 101-102 astfel că, întreaga sumă solicitată de 16615 lei urmează a fi acordată părţii vătămate.

În ceea ce priveşte despăgubirile nepatrimoniale, instanţa apreciază că, acestea se cuvin a fi acordate în totalitate în sumă de 60000 lei, în condiţiile in care partea vătămată a suferit atât fizic cât şi psihic de pe urma evenimentului rutier, fiind in imposibilitate de a-şi desfăşura viaţa de dinainte timp de cel puţin 70 de zile, timp de circa o lună şi jumătate fiind internat în Spitalul Judeţean Buzău. Şi în prezent partea vătămată prezintă sechele datorate traumatismelor din timpul producerii accidentului aşa cum rezultă din referatul medical întocmit la data de 06.01.2010 de către Centrul de Recuperare Medicală Poiana Câmpina.

Este cert că, nu se poate cuantifica suferinţa psihică şi fizică cauzată părţii vătămate, instanţa apreciind că, suma solicitată ca daune morale nu este exagerată şi nu reprezintă amenzi excesive pentru inculpat.

Dincolo de acest aspect instanţa va reţine şi faptul că, autoturismul condus de inculpat nu era asigurat cu poliţă RCA astfel că, în cauză a fost introdus ca şi garant Asociaţia Fondul pentru protecţia victimelor străzii care va fi obligată alăturat inculpatului la plata despăgubirilor acordate de instanţă. Este drept că, F.P.V.S. are un drept de regres după plata despăgubirilor atât împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului precum şi a asigurătorului de răspundere civilă, dacă ulterior efectuării plăţii se dovedeşte că, autovehiculul condus de persoana vinovată era asigurată RCA (art.251 din Legea nr.32/2000 coroborate cu art.11 din Normele privind F.P.V.S. puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurărilor nr.1/2008).

Aşa fiind, văzând dispoziţiile art. 14 C.proc.pen. raportat la art. 346 C.proc.pen. în referire la art. 999 C.civ. şi Legea nr. 136/1995, instanţa va obliga inculpatul alături de F.P.V.S. la plata sumei de 16615 lei reprezentând despăgubiri materiale şi sumei de 60000 lei daune morale.

Spitalul Judeţean Buzău s-a constituit parte civilă cu suma de 8259,74 lei plus dobânda legală calculată până la plata efectiva a sumei, suma în cauza reprezentând cheltuielile ocazionate cu internarea părţii vătămate în Secţia Ortopedie în perioada 28.12.2008-12.02.2009.

În baza aceloraşi articole menţionate anterior mai puţin Legea nr.136/1995 instanţa va obliga inculpatul la plata respectivelor cheltuieli astfel cum au fost cerute văzând şi dispoziţiile art.313 din Legea nr.95/2006.

Cât priveşte obligarea F.P.V.S. şi la plata acestor cheltuieli ca şi garant al acestei obligaţii instanţa apreciază că, nu se impune acest lucru având în vedere dispoziţiile art.5 al.4 din Normele privind F.P.V.S. puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurărilor nr.1/2008.

În baza art. 84 C.pen. va atrage atenţia inculpatului cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei în cazul neexecutării obligaţiilor civile în termenul de încercare stabilit.

În baza art. 193 C.proc.pen. va obliga inculpatul să plătească părţii vătămate TVD suma de 1000 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de aceasta, respectiv onorariu apărător.

În baza art. 191 C.proc.pen. va obliga inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro