404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

CIVIL-NULITATE TITLU EXECUTORIU

Deliberand asupra prezentei contestatii la executare.

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. …/200/12.10.2009 debitoarea contestatoare SC…..SRL Buzau a chemat in judecata pe intimatele DGFP si AFP, solicitand pronuntarea unei sentinte prin care sa se dispuna anularea anuntului privitor la vanzarea la licitatie, din data de l4.l0.2009; sa se constate nulitatea intregii executari silite, nulitate determinata de nulitatea titlului executoriu emis de creditoare.

In motivarea in fapt, contestatoarea a arata ca prin anuntul publicat in ziarul “Opinia” din ….2009 s-a stabilit vanzarea la licitatie publica a unor imobile proprietatea sa. A sustinut ca acest anunt este nul, intrucat nu cuprinde adresa imobilelor, element obligatoriu potrivit art. 162(4) lit. e Cod procedura fiscala. De asemeni, nu au fost respectate dispozitiile art. l62 (1) Cod pr. fiscala care prevad imperativ ca publicitatea trebuia facuta cu cel putin 10 zile inainte de data fixata. Debitoarea a precizat ca nu s-a comunicat anuntul la sediul sau, conform art. l62 (2) Cod pr.fiscala ci la sediul unei alte societati, respectiv S.C……, asa cum rezulta din adresa nr. …./30.09.2009.

Debitoarea a invederat si faptul ca toata executarea silita s-a facut in temeiul unui titlu executoriu ce nu este dat de o instanta judecatoreasca, ci unuia ce emana de la intimata DGFP…..

Astfel, a sustinut ca titlul executoriu nr. …./3.07.2008 pentru suma de 330.047 lei, este lovit de nulitate absoluta, fiind emis dupa finalizarea unui dosar penal, declansat impotriva reprezentantilor societatii – BA si BRN, solutionat definitiv si irevocabil prin achitarea celor doi reprezentanti, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala in temeiul art. 11 pct. 2 lit. “a”, raportat la art. l0 lit. “a” Cod procedura penala – “fapta nu exista”, fiind pronuntate sentinta penala nr. …./0l.02.2007 de catre Judecatoria …. si decizia penala nr…./P/20.0l.2008 de catre Curtea de Apel……

Procesul penal a fost declansat ca urmare a unui control efectuat de Garda Financiara …, care a stabilit in anul 2002, existenta unor creante datorate bugetului de stat prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fiind demarate atat cercetari penale cat si proceduri de executare silita potrivit Codului de procedura fiscala. Pe aceasta cale au fost indisponibilizate imobilele asupra carora se continua executarea silita in prezent, potrivit procesului verbal de sechestru asigurator din 9.06.2002, sechestru instituit potrivit actului constatator nr. …./23.05.2002 incheiat de Garda Financiara ….

Debitoarea a mai precizat ca nefiind retinuta vinovatia celor doi reprezentanti, nu s-a putut dispune obligarea acestora la plata pretentiilor civile in suma de 330.047 lei solicitate de intimate – ce s-au constituit parti civile; intrucat, in cazul in care s-a produs vreun prejudiciu bugetului de stat, acesta a fost cauzat de catre producator si eventual de catre primul beneficiar, in nici un caz de SC B… & S….”, in prezent S.C. …..S.A.

Insa, intimatele, fara a parcurge in instanta un proces pe dreptul comun, in stabilirea unor eventuale creante datorate statului sau a unui prejudiciu pe baza acelorasi constatari din procesul verbal …/23.05.2002 incheiat de Garda Financiara…., instrumentand acelasi dosar executional nr. …/l5.05.2002 – in care s-a emis primul titlu executoriu, la data de 3.07.2008, emite titlul executoriu nr. ….si somatia cu acelasi numar, vizand aceeasi creanta de 330.047 lei.

Prin parcurgerea in procesul penal a aspectelor legate de neindeplinirea pretinselor obligatii de declarare a veniturilor si de plata a sumelor corelative, in raport de achitarea celor doi reprezentanti, evident ca nu pot fi puse in discutie obligatii neindeplinite, cata vreme achizitionarea si apoi, valorificarea motirinei s-a inregistrat in contabilitatea firmei, documentele reflectand operatiile reale prin referirea la motirina purtatoare de taxe si pe baza lor achitandu-se acestea catre stat, s-a constatat ca nu sunt probe care sa dovedeasca existenta faptelor imputate celor doi reprezentanti.

S-a mai sustinut ca nu sunt indeplinite dispozitiile art. 2l Cod pr.fiscala privind definitia creantei fiscale, ce reprezinta drepturi patrimoniale, rezultate din raporturi materiale de drept fiscal, intrucat titlul executoriu nr. …./.07.2008 referitor la creanta de 330.047 lei stabilita prin procesul verbal …./23.05.2002 al Garzii Financiare…, denota abuzul de drept al intimatelor, care prin executarea silita, tind la realizarea unui drept inexistent, fara a promova o actiune civila pe dreptul comun, pentru a detine un titlu executoriu valabil, aceasta intrucat procesul verbal nr. …./2002 incheiat de Garda Financiara …. a fost inlaturat in judecata penala ca fiind incheiat intr-un stadiu incipient al cercetarilor si fiind inlaturat, in dispozitiv dispunandu-se si ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile si imobile apartinand celor doi reprezentanti BA si BRN.

Debitoarea a mai aratat ca daca s-ar admite ca titlul executoriu nr. …./3.07.2008 ar fi valabil, s-ar impune incetarea executarii silite, intrucat a fost indeplinita obligatia de plata catre bugetul statului a acestei creante de catre alte persoane – inculpati, pentru care s-a dispus disjungerea judecarii conform Rechizitoriului Parchetului de pe langa Curtea de Aspel … nr. …../P/2003 si potrivit sentintei penale nr. …/06.04.2005 a Judecatoriei Ploiesti s-a dispus condamnarea inculpatilor DFS, PBC si obligarea la plata de despagubiri civile catre DGFP …., in cuantum de 768.424.217 lei ROL, despagubiri ce isi au izvorul in nota de constatare a Garzii Fananciare……

In susbsidiar, debitoarea invoca prescriptia executarii silite, potrivit art. l3l – 135 Cod pr.fiscala, intrucat dreptul de a cere executarea creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 0l.0l. a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept, creanta pretinsa in titlu vizand aspecte legate de activitatea anterioara datei de 23.05.2002.

Ca probatiune, debitoarea a solicitat inscrisuri si expertiza contabila.

Cererea nu a fost motivata in drept.

In sustinere au fost depuse in original si in copie xerox inscrisurile de la filele 5 – 14.

Debitoarea depune la data de 23.l0.2009 cerere completatoare prin care solicita si anularea anuntului privind vanzarea la licitatie a imobilelor nr. …./l2.l0.2009, prin organizarea unei licitatii la data de 29.l0.2009.

Arata ca, in cuprinsul anuntului, publicat in ziarul Opinia se face vorbire despre un numar de dosar de executare …./12.l0.2009 – dosar inexistent, solicitand si anularea acestui act de executare silita.

Precizeaza ca urmare cererii de chemare in judecata, intimata DGFP a dispus anularea anuntuluiu privind licitatia din l5.l0.2009 legat de acelasi considerent, respectiv lipsa publicitatii in termen a vanzarii la licitatie.

Pentru termenul de judecata din l9.ll.2009, contestatoarea a formulat o noua cerere completatoare, solicitand si anularea anuntului privind vanzarea la licitatie a imobilelor privitor la dosarul de executare nr…. /l5.05.2002 referitor la licitatia din 26.ll.2009, a titlului executoriu nr. …/23.05.2002 concretizat in procesul verbal al Garzii Financiare, act juridic indicat ca si “titlu executoriu” in cadrul actelor procedurale de executare intocmite pe tot parcursul executarii silite, precum si a avizului de urmarire din 07.06.2002 emis de Garda Financiara .., in baza procesului verbal nr. …. din 23.05.2002.

Totodata, solicita suspendarea executarii silite in temeiul dispozitiilor art. 403(1) din Codul de procedura civila. Apreciaza ca suspendarea executarii silite este justificata prin aceea ca demararea intregii proceduri a executarii silite s-a facut si este continuata si in prezent in baza unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca.

Impotriva actelor de executare s-a formulat contestatie la executare la Judecatoria Buzau, inregistrata sub nr. …/2l.06.2002, cerere suspendata la l4.08.2002 in considerarea unei cauze penale inregistrate pe rolul instantei de judecata. Cererea in discutie a fost perimata, iar executarea silita a reinceput in baza aceluiasi titlu executoriu, respectiv procesul verbal al Garzii Financiare nr. …din 23.05.2002 si a unui titlu executoriu actualizat cu nr. …din 3.07.2008.

Urmare achitarii reprezentantilor societatii, in cauza penala, latura civila a cauzei legata de pretinsa paguba cauzata statului, in suma de 330.047 lei rezultata din procesul verbal al garzii, a ramas nesolutionata, iar in penal solutia a ramas irevocabila, la 29.0l.2008.

De la aceasta data si pana in prezent intimatele nu au formulat o cerere pe pe calea dreptului comun in vederea obtinerii unui titlu judecatoresc legat de o pretinsa paguba.

In sustinerea cererii completatoare, contestatoarea a depus inscrisurile de la filele 22 – l04 dosar, mentionate in borderoul atasat.

La termenul de judecata din data de l9.11.2009, contestatoarea a solicitat introducerea in cauza, in calitate de intimata si a Garzii Financiare …, avand in vedere ca la baza declansarii executarii silite se afla documentul proces verbal nr. …/23.05.2002 emis de aceasta institutie.

Instanta a incuviintat introducerea in cauza in calitate de intimata a Garzii Financiare … si a dispus citarea acesteia.

Deasemeni, instanta a solicitat intimatei D.G.F.P. … sa depuna la dosar intreaga documentatie ce a stat la baza dosarului executional nr. 1/l5.05.2002.

In vederea punerii in discutie a capartului de cerere privind suspendarea executarii silite s-a dispus consemnarea unei cautiuni in cuantum de l0%. Intimata D.G.F.P. …. a depus la dosar documentatia solicitata de instanta, intampinare si cererea de interventie in interes propriu din dosarul …/114/2009 al Tribunalului ……

Contestatoarea a invocat exceptia prescriptiei executarii silite prin inscrisul depus la data de 25.11.2009 la fila l09, prin care arata ca potrivit art. l3l – 135 Cod pr. fiscala, dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani, calculat de la data de l ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept; in cazul de fata, primul titlu executoriu a fost emis sub nr. …/19.06.2002, iar executarea silita a inceput prin somatia din data de l9.06.2002. Calculand termenul de prescriptie de la data de 0l.01.2002 fata de noul titlu nr. …/3.07.2008 si somatia emisa cu acelasi numar si data, se poate constata implinirea termenului, astfel ca se impune admiterea exceptiei si incetarea executarii silite.

Contestatoarea sustine ca intimata D.G.F.P…., in cadrul intampinarii formulate de ea, in dosarul nr. …/2002 pe rolul Judecatoriei …., a recunoscut nasterea dreptului de executare silita, potrivit procesului verbal incheiat de Garda Financiara, nr. …./23.05.2002, iar Garda Financiara, prin intampinarea formulata in dosarul …./114/2008 recunoaste aceeasi situatie; se sustine ca nu exista dovada altor acte de executare silita in acelasi interval de timp, care sa puna in discutie intreruperea cursului prescriptiei si inceperea curgerii unui nou termen in conditiile speciale prevazute de art. 133 lit. e din Codul de procedura fiscala. Masurile asiguratorii instituite prin procesul verbal de sechestru nr. …./2002 au fost desfiintate potrivit procesului verbal incheiat dupa solutionarea cauzei penale, iar procesul verbal de sechestru nr. …/6.0l.2005 nu are legatura cu prezenta creanta, ci vizeaza o alta creanta achitata ce formeaza obiectul altui litigiu.

In sustinere s-au depus inscrisurile de care s-a facut vorbire la filele 110 – 120.

Intimata A.F.P…. a formulat intampinare pe care a depus-o la dosar la data de 25.11.2009, filele 121 – 122, prin care solicita anularea contestatiei ca netimbrata; in ceea ce priveste cererea de suspendare este necesara depunerea unei cautiuni, cuantumul acesteia urmand a fi de 20% din suma ce face obiectul contestatiei, respectiv o cautiune de 66.008 lei, fata de obiectul contestatiei in valoare de 330.047 lei.

Pe fondul cauzei, aceasta intimata solicita respingerea cererii intrucat titlul executoriu exista, a fost mentinut de instantele judecatoresti, iar contestatoarea recunoaste intreaga datorie; admiterea cererii de suspendare ar prejudicia interesele bugetului cat si interesele contestatoarei.

Referitor la cadrul procesual, aceasta intimata apreciaza ca nu trebuia introdusa in cauza Garda Financiara….., intrucat in contestatia la executare nu pot avea calitatea de parti decat debitorul, creditorul, organul de executare si tertul poprit – daca acesta exista; mai poate avea calitate procesuala emitentul titlului executoriu, insa numai in cazul in care acesta nu este o instanta judecatoreasca sau daca nu exista o alta procedura legala de contestare a titlului; in speta de fata, exista o alta procedura prin care titlul a fost contestat de debitoare, astfel ca ne aflam in prezenta unui abuz de drept al contestatoarei care incearca tergiversarea solutionarii cauzei.

In concluzie, aceasta intimata solicita respingerea contestatiei la executare, respingerea cererii de introducere in cauza a Garzii Financiare si solutionarea de urgenta, pe fond, a contestatiei la executare.

Intimata introdusa in cauza – Garda Financiara – Sectia… a formulat intampinare, pe care a depus-o la dosar la data de 23.11.2009, filele 125 – 133, prin care invoca exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive si in subsidiar – respingerea contestatiei la executare.

In sustinerea exceptiei se arata ca nu exista identitate intre persoana paratului si cel obligat in raportul juridic din prezenta cauza. Calitatea procesuala se analizeaza in cerinta existentei unei identitati intre persoana reclamantului si persoana celui care este titularul dreptului subiectiv dedus judecatii, precum si in conditia unei identitati intre persoana paratului si persoana celui obligat in raportul de drept substantial.

Desi in baza actului de control al Garzii Financiare s-a emis titlul executoriu a carui anulare se cere, instanta trebuie sa observe ca Garda Financiara nu este organ de executare silita si nu poate raspunde de pretentiile invocate de contestatoare, nefiind organ de executare fiscala in sensul art. 136 al. 2 si al. 4 Cod pr.fiscala.

Actele a caror anulare este solicitata de debitoare, au fost emise de Administratia Finantelor Publice ….in cadrul procedurii de executare silita.

In ceea ce priveste fondul cauzei, aceasta intimata arata ca la data de 23.05.2002 a incheiat procesul verbal nr. …prin care s-a constatat incalcarea de catre contestatoare a legislatiei privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a legii contabilitatii, prin sustragerea de la bugetul de stat a sumei de 330.047 lei.

Acest proces verbal a fost contestat de debitoare potrivit OG 13/2001 in vigoare la acea data si D.G.F.P. Buzau, prin decizia nr. …/5.02.2003 a respins contestatia, iar debitoarea nu a atacat aceasta decizie in Contencios Administrativ Fiscal, astfel ca aceasta decizie a ramas definitiva. Prin sentinta nr. …./2007 Judecatoria … a dispus achitarea inculpatilor, intrucat de la data comiterii faptei si pana la solutionare a intervenit o alta reglementare a legislatiei privind evaziunea fiscala, favorabila contestatoarei, insa hotararea penala nu are putere de lucru judecat. Astfel, actuala executare silita pornita prin emiterea titlului executoriu nr. …/2008 este legala, atata timp cat actul de control ce a stat la baza acestui titlu nu a fost anulat. In ceea ce priveste motivele contestatiei, mentionate de contestatoare in petitul cererii, aceasta intimata arata ca nu poate formula aparari deoarece nu cunoaste modul in care s-a desfasurat procedura de executare silita.

In drept, sunt invocate dispozitiile art. 115 – 118 si art. 242 alin. 2 Cod pr.civ.

La termenul de judecata din data de 26.11.2009, instanta a pus in discutie cadrul procesual, avand in vedere solicitarea de a se constata nulitatea intregii executari silite, inclusiv prin poprire, astfel ca a fost introdusa in cauza Banca Comerciala Romana, desi reprezentantii A.F.P…. si ai garzii Financiare s-au opus, apreciind ca se tergiverseaza solutionarea cauzei, care trebuie solutionata de urgenta. Instanta a dispus introducerea in cauza si citarea tertului poprit BCR, motivat de faptul ca una din formele de executare a fost si aceea de infiintare a popririi asupra conturilor contestatoarei.

Contestatoarea mai depune o cerere completataoare la data de l0.12.2009 – fila 139, solicitand si anularea anuntului privind vanzarea la licitatie a imobilelor din dosarul executional nr. …/l5.05.2002 referitor la licitatia organizata pentru data de 23.l2.2009. Depune in dovedire, anuntul nr. …./9.l2.2009 – fila l41.

La termenul de judecata din 10.l2.2009, intimata A.F.P. … depune concluzii scrise filele 145 – l46 si cerere de lasare la a doua strigare, fila l47. La acest termen de judecata, instanta a solutionat exceptia de conexitate si a dispus conexarea prezentei cauze …../200/2009 la cauza nr. … /200/2009 in temeiul dispozitiilor art. l64 al. l si al. 3 Cod pr.civ. inaintand dosarul completului CC.., cu termen la data de l3.0l.2010.

Acest complet, la termenul de judecata din 13.01.2010 a respins exceptia de conexitate si a dispus restituirea dosarului la CC … in vederea continuarii judecatii.

La termenul de judecata din data de 2l.0l.2010 a fost lipsa de procedura cu tertul poprit B.C.R., instanta dispunanad citarea acestuia si acordand cauzei termen la data de l9.02.2010 la CC.., ca urmare a repartizarii ciclice.

Contestatoarea a depus la dosar, la fila l57 chitanta seria… nr. ….in suma de l94 lei cu titlu de taxa judiciara de timbru, cat si un memoriu al numitului BA, administrator la contestatoarei, insotit de inscrisurile aflate la filele l59 – 208.

La termenul de judecata din data de l9.02.2010, intimata A.F.P…. a depus cerere de amanare a judecarii, motivata de aflarea in concediu de odihna a consilierului juridic, iar in ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite, a precizat ca aceasta a ramas fara obiect, ca urmare a deschiderii procedurii insolventei impotriva contestatoarei, in dosarul nr. …/114/2009, prin incheierea pronuntata la data de 18.l2.2009 de Tribunalul …, sens in care a depus aceasta incheiere la filele 212 – 215 dosar.

Instanta a amanat pronuntarea, motivat de solicitarea partilor de a depune concluzii scrise, cat si de lipsa intimatei A.F.P. …, urmand a da posibilitatea aceasteia sa depuna concluzii scrise.

Astfel, au fost depuse concluzii scrise de catre contestatoare, filele 241 – 246, Garda Financiara, filele 247 – 249 si intimata A.F.P. …, filele 250 – 287.

Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma sustinerilor partilor si a probatoriului administrat, constand in inscrisuri, instanta va retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Potrivit dispozitiilor art. 137 pct. 1 si 2 Cod pr.civ., instanta se va pronunta mai intati asupra exceptiilor de procedura si asupra exceptiilor de fond, exceptiile neputand fi unite cu fondul decat daca pentru judecarea lor este nevoie sa se administreze dovezi in legatura cu dezlegarea in fond a pricinii.

Referitor la exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de intimatele Garda Financiara Sectia …. si D.G.F.P. …., instanta le apreciaza ca neintemeiate, urmad a le respinge, pentru urmatoarele considerente: Garda Financiara – Sectia …. are calitatea de organ constatator, intrucat a incheiat procesul verbal de control nr. …./23.05.2002 care a stat la baza emiterii titlurilor executorii, iar D.G.F.P. …este institutia care a solutionat in temeiul art. 12 din OUG 13/2001 – in vigoare la acea data – contestatia formulata de debitoare, impotriva procesului verbal nr. …./2002, avand calitatea de organ de solutionare a contestatiei, fiind astfel emisa Decizia nr. …../5.02.2003.

Referitor la exceptia prescriptiei executarii silite, invocata de contestatoare, instanta apreciaza ca este neintemeiata, urmand sa o respinga, pentru urmatoarele considerente: potrivit art. 131 al. l Cod pr. fiscala, dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la l ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept si potrivit art. 133 lit. c Cod pr. fiscala, o cauza de intrerupere a termenului de prescriptie este indeplinirea in cursul executarii silite a unui act de executare.

In speta dedusa judecatii, primul titlu executoriu a fost emis sub nr. …./l9.06.2002, data de la care a pornit executarea silita prin emiterea somatiei. De la aceasta data si pana la data formularii prezentei cereri – 12.10.2009, intimata A.F.P….. a emis 10 somatii in perioada 22.07.2005 – 23.09.2009, comunicate debitoarei potrivit art. 145 al. 1 Cod pr. fiscala, acte de executare ce au avut ca efect intreruperea termenului de prescriptie; deasemeni, procesul verbal de sechestru pentru bunurile imobile nr. …/06.01.2005 este un act de executare care a avut acelasi efect de intrerupere a termenului de prescriptie.

Referitor la exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de intimata A.F.P…., instanta apreciaza ca aceasta este neintemeiata, urmand sa o respinga, pentru urmatoarele considerente:

Decizia nr. …/5.02.2003 pronuntata de D.G.F.P….. prin care s-a respins contestatia formulata de debitoare impotriva procesului verbal nr. 2016/23.05.2002 incheiat de Garda Financiara – Sectia…., nu poate constitui autoritate de lucru judecat intrucat, potrivit dispozitiilor art. 244 alin. l pct. 2 Cod pr.civ. judecata se suspenda cand s-a inceput urmarirea penala pentru o infractiune care ar avea o înraurire hotaratoare asupra hotararii ce urmeaza sa se dea.

Astfel, subliniem faptul ca debitoarea din prezenta cauza a contestat titlul executoriu emis de D.G.F.P…. in dosarul executional nr. ../15.05.2002, cerere ce a format obiectul dosarului civil nr. …/2002 pe rolul Judecatoriei.., in care s-a pronuntat incheierea din data de l4.08.2002, potrivit dispozitiilor art. 244 alin. l pct. 2 Cod pr.civ., prin care s-a dispus suspendarea judecatii, solutie definitiva si irevocabila ca urmare a respingerii recursului formulat de D.G.F.P……

In logica fireasca a lucrurilor, dupa solutionarea dosarelor penale, odata cu pronuntarea Deciziei penale nr. …/P/29.0l.2008 a Curtii de Apel …. partea interesata ar fi trebuit sa solicite repunerea pe rol a acestei cauze si continuarea judecatii, procedura nepusa in aplicare de niciuna din parti.

Fata de considerentele mai sus prezentate, instanta apreciaza ca nu poate da eficienta dispozitiilor art. l66 Cod pr.civ.

Pe fondul cauzei, instanta va constata ca cererea avand ca obiect contestatie la executare formulata de debitoare, astfel cum a fost completata si precizata este intemeiata, urmand a fi admisa si a se constata nulitatea absoluta a titlului executoriu nr. …/3.07.2008 cat si a actelor de executare silita subsecvente, emise de intimata Administratia Finantelor Publice…, c at si incetarea executarii silite, pentru valoarea totala de 330.047 lei, avand in vedere urmatoarele considerente:

l. Titlul executoriu a carui nulitate absoluta se solicita a fi constatata are la baza procesul verbal al Garzii Fananciare …nr. …6/23.05.2002, prin care s-a constatat ca in anul 2002 debitoarea ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 330.047 lei, formata din accize neplatite de catre producator, majorari accize sustrase datorate de catre producator si taxa M.T.R. datorata de producatorul de carburanti.

2. In cursul cercetarii penale a fost dispus ca probatoriu efectuarea unui raport de expertiza contabila de catre expertul RV, care a conluzionat urmatoarele: S.C. ….S.R.L…, in prezent debitoarea SC…..SRL ….. este autorizata sa desfasoare activitati comerciale de vanzare cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule; a respectat prevederile legale in calitate de comerciant de carburanti, intocmind NIR de intrare in societate a carburantilor pe baza facturilor de livrare si a certificatelor de calitate, sau a rapoartelor de incercare a calitatii; aprovizionarile cu carburanti cat si livrarile din perioada 27.04.2000 – august 2000 au fost inregistrate corect in contabilitate; facturile, chitantele fiscale si alte documente juridice emise de furnizorii respectivi erau in conformitate cu dispozitiile legale in ceea ce priveste forma si continutul lor; societatea a solicitat firmelor funizoare toate documentele justificative cerute de lege pentru carburantii ce i-au fost livrati; aprovizionarea cu carburanti s-a facut direct de la Rafinaria Astra Romana S.A…., dar prin intermediul altor firme; in urma controlului de fond efectuat de D.G.F.P…. la societate au fost inregistrate datorii catre bugetul de stat constand in impozit pe profit, majorari intarziere si majorari intarziere TVA, iar in urma contestatiei s-a anulat suma de 11.603 lei majorari intarziere, ramanand de plata numai suma de 158,61 lei majorari TVA; nu s-a stability nici un prejudiciu, societatea avand achitata in plus suma de 4.196 lei la 3l.11.2000, datele inscrise in documentele de intrare iesire de bunuri fiind preluate corect in jurnalele pentru vanzari si cumparari , cat si in balantele lunare; Se concluzioneaza ca datorita necercetarii fenomenului infractional de la furnizor catre comerciant, ci doar la comerciant, corectitudinea continutului procesului verbal nr. …/2002 al Garzii Financiare …are de suferit, societatea aprovizionand in realitate CLU Tip I de la rafinarie si nu motorina; S-a apreciat ca neluarea in calul a facturilor de livrare de motorina contabilizate corect in contabilitatea societatii , atat in cazurile in care se arata ca a fost combustibil CLU Tip I sau motorina fara taxa, sau fara sa se stie daca era sau nu motorina, din cauza faptului ca unitatile respective s-au dovedit ulterior ca erau “fantoma” si documentele erau “fictive”, fara a se dovedi ca aceste documente au fost procurate , intocmite de administratorul societatii, este o greseala a organului de control – Garda Financiara, drept dovada fiind si expertiza tehnico grafica criminalistica a I.P.J. Buzau; Expertul considera ca persoanele vinovate sunt fosta conducere a Rafinariei Astra Romana S.A…. si complicii acesteia, cat si numitii DFS si PB din …, care au intermediat livrarile de motorina, au procurat facturile, chitantele si celelalte documente, le-au intocmit si semnat si au incasat contravaloarea motorinei.

Astfel, expertul considera ca societatea a fost un comerciant de buna credinta, care pe baza actelor cerute de firmele furnizoare a inregistrat corect in contabilitate intrarile si iesirile de produse petroliere.

3. Ulterior, prin Rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul …. nr. …/P/2001, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului BA– administratorul societatii, pentru savarsirea infractiunilor prevazute si pedepsite de art. l3 din Legea 87/l994, cu aplicarea art. l3 Cod penal si art. 41 al. 2 Cod penal, art. 215/l, alin. l Cod penal, art. 297 alin. l Cod penal , art. 291 Cod penal si RBN, pentru savarsirea infractiunilor prevazute de art. 26 rap. la 13 din Legea 87/l994, art. 26 rap. la art. 215/l Cod penal si altele.

4. Prin sentinta penala nr. …/0l.02.2007 a Judecatoriei…, in temeiul art. ll pct. 2 lit. a rap. la art. l0 lit. a Cod pr..pen. cei doi inculpati au fost achitati; S-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatilor, iar in temeiul art. 346 alin. 3 si 4 Cod pr.pen. nu au fost solutionate actiunile civile formulate de A.N.A.F. – reprezentat prin D.G.F.P. ….

In continutul acestei sentinte se mentioneaza “instanta nu va retine in ansamblul probator procesul verbal incheiat la data de 23.05.2002 de Garda Financiara…, intrucat acesta nu a analizat in ansamblu intregul fenomen, pornind de la prezumtia ca reprezentantii S.C. B… & S … S.R.L. au fost coordonatorii unei operatiuni, desi toate datele conduceau la numitii PBC si DSF, acestia din urma, potrivit sentintei definitive nr. …/2005 a Judecatoriei …au falsificat l7 facturi fiscale si l6 rapoarte de incercare, fals ce a constat in aceea ca, desi de la rafinarie se livra motorina, scriptic era CLU Tip I, (care nu purta taxe MTR) dupa trecerea fictiva a produsului prin mai multe societati “fantoma” se realiza in acest fel, scriptic, substituirea produsului inferior CLU cu produsul motorina, care era purtator de taxa MTR”.

Totodata, aceasta instanta a avut in vedere ca mijloc de proba raportul de expertiza contabila intocmit la data de 20.04.2004, de catre expertul RV, concluziile acestuia fiind insusite de societate, intrucat aceasta proba se coroboreaza cu toate inscrisurile aflate in dosar.

5. Prin Decizia penala nr. …/5.l0.2007 sunt respinse ca nefondate apelurile declarate de Parchet, A.N.A.F. si D.G.F.P. …impotriva sentintei penale nr. …/2007, in continutul acestei decizii se retine ca: “daca s-a produs vreun prejudiciu bugetului de stat, acesta a fost cauzat de catre producator si eventual de catre primul beneficiar, in nici un caz de S.C. B… & S… S.R.L. care a facut mentiuni corecte in contabilitate, pe baza facturtilor primite. Nu se poate trece peste imprejurarea ca raportul de expertiza – Rosioru Vartan se coroboreaza cu celalalte mijloace de proba administrate in cauza – facturi, chitante, declaratiile martorilor FC, PL, declaratiile inculpatilor , raportul de expertiza criminalistica grafica nr. …/4.08.2003”.

6. Prin decizia penala nr. …/P/29.0l.2008 pronuntata de Curtea de Apel…., sunt respinse recursurile declarate de Parchetul de pe langa Tribunalul…, A.N.A.F…., D.G.F.P. ….. impotriva deciziei penale nr. …/2007.

In continutul acestei decizii se retine ca “procesul verbal nr…. incheiat la data de 23.05.2002 de Garda Financiara …. este inlaturat deoarece a fost incheiat intr-un stadiu incipient al cercetarilor, a pornit de la prezumtia ca reprezentantii S.C. B… & S… S.R.L. au fost coordonatorii unei operatiuni ilicite, fara a trimite la vreun act fals, iar constatarile acestuia au fost infirmate de probele din dosar.

Tocmai acest proces verbal prin constatarea “au existat in cauza tranzactii comerciale incheiate cu l2 firme fantoma”, a constituit un indiciu pentru inceperea cercetarilor penale, fata de inculpatii BA si BRN si mai ales fata de alti faptuitori condamnati ulterior. Insa, valorificarea ilicita a motorinei de la rafinarie pana a ajunge la firma inculpatilor nu are relevanta in cauza, deoarece a facut obiectul altor dosare penale, iar inculpatii BA si BRN nu au avut nici o participare cu fosta conducere a Rafinariei Astra Romana …, condamnatii DS si PB care au valorificat importante cantitati de motorina cu documente de combustibil inferior, ce nu avea inclusa in pret taxa MTR, prin fime “fantoma”; obiectul judecatii prezentei cauze constituindu-l numai motorina – produs purtator de taxe, achizitionata si valorificata ca atare de S.C. B… & S.. si, in care, probele demonstreaza ca aceasta societate a intocmit documentele legale, pe baza carora a facut platile legale catre stat”.

Neretinand vinovatia inculpatilor, nu se poate dispune obligarea acestora la plata pretentiilor civile formulate in cauza; daca s-a produs vre-un prejudiciu bugetului de stat acesta a fost cauzat de catre producator si eventual de catre primul beneficiar, in nici un caz de S.C. B.. & S… care a facut operatiuni corecte in contabilitate, pe baza facturilor primite.

Asa fiind, atat timp cat in cursul judecatii penale s-a statuat in mod irevocabil ca procesul verbal din data de 23.05.2002 al Garzii Financiare …este inlaturat – document ce a stat la baza emiterii titlului executoriu a carui nulitate se solicita, potrivit principiului ca accesoriul urmeaza soarta principalului, instanta va constata nulitatea absoluta a titlului executoriu nr. …/3.07.2008 si a actelor de executare silita subsecvente.

Astfel, instanta, apreciaza ca poate face aplicarea dispozitiilor art. 404 alin. 1 Cod pr.civ. urmand sa admita contestatia la executare si sa constate nulitatea absoluta a titlului executoriu nr. …/3.07.2008 si a actelor de executare silita subsecvente, urmand a dispune si incetarea executarii silite.

Va lua act ca debitoarea nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro