404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL.Infracţiune de loviri şi alte violenţe. Latură civilă

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. …./P/2010 din data de ….. al Parchetul de pe lângă Tribunalul …., înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 10.08.2010 sub nr. ….., s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaţilor NV, PC şi OC pentru săvârşirea infracţiunii de lovire prev. de art. 180 alin. 2 din Codul penal cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a) Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 9.08.2009, în jurul orelor 21.00, partea vătămată PG staţiona cu o căruţă pe raza comunei S, la marginea satului S, lângă locuinţa familiei O, fiind însoţit de fiul său de 11 ani. La un moment dat învinuiţii NV, PC şi OC, care se aflau la locuinţa familiei O, au mers la partea vătămată care staţiona cu căruţa în apropiere de casa familiei O şi i-au atras atenţia acestuia să părăsească locul respectiv. Întrucât partea vătămată nu a dat curs solicitării de a părăsi locul, învinuiţii NV, PC şi OC l-au lovit pe acesta cu pumnii şi cu picioarele, învinuitul PC lovind-o pe partea vătămată şi cu un băţ pe care îl avea asupra lui. Ca urmare a agresiunii, partea vătămată a suferit leziuni traumatice care au necesitat 11-12 zile de îngriri medicale, nefiindu-i pusă viaţa în primejdie.

În cursul urmăririi penale au fost îndeplinite următoarele acte procedurale şi s-au administrat următoarele mijloace de probă: plângerea şi declaraţia părţii vătămate – f. 3-5 (dosar de urmărire penală (prescurtat în continuare « d.u.p. »); certificat medico-legal nr. */** 2009 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală …. – f. 6-7 d.u.p.; proces verbal de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare – fila 9 ; cazier judicar al inculpatului NV – f. 10 d.u.p.; declaraţii învinuit NV – f. 11-12 d.u.p.; cazier judicar al inculpatului PC – f. 16 d.u.p. ; declaraţii învinuit NV – f. 15,17 d.u.p.; proces verbal de consemnare a declaraţiei cu privirre ala învinuire pentru învinuitul NV – f. 19 d.u.p. ; cazier judicar al învinuitului OC – f. 21 d.u.p. ; declaraţii învinuit OC – f. 20-22 d.u.p.; proces verbal de consemnare a declaraţiei cu privire la învinuire pentru învinuitul OC – f. 24 d.u.p. ; procese verbale de aducere la cunoştinţă a învinuirii şi a dreptului la apărare ; procese verbal de prezentare a meterialului de urmărire penală – f. 25-28 d.u.p.).

Pe parcursul cercetării judecătoreşti, au fost audiaţi în cauză inculpaţii NV (declaraţie f. 47 ), PC (declaraţie f. 46) şi OC (declaraţie f. 45), precum şi partea vătămată PG (declaraţie f. 44).

Prin declaraţie verbală consemnată în încheierea de şedinţă din data de 12.10.2010, partea vătămată s-a constituit parte civilă în cauză împotriva inculpaţilor cu suma de 450 de lei reprezentând contravaloarea telefonului mobil pierdut în urma incidentului şi 400 de lei daune moral,solicitând totodată şi obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor de jduecată efectuate în legătură cu prezentul proces penal.

Prin adresa nr. */**.2010 (f. 5), Spitalul Judeţean de Urgenţă … s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 156,86 lei, conform decontului de cheltuieli depus la f. 6.

Potrivit dispoziţiilor luate de instanţă, la dosar au fost comunicate fişele de cazier judiciar ale celor trei inculpaţi (f. 9-10).

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 9.08.2009, în jurul orelor 21.00, partea vătămată PG staţiona cu o căruţă pe raza comunei S, la marginea satului S, lângă locuinţa familiei O, fiind însoţit de fiul său de 11 ani. La faţa locului au apărut la un moment dat inculpaţii NV şi OC şi au reproşat părţii vătămate că face mizerie cu căruţa şi caii în acel loc. S-a iscat o ceartă şi inculpatul OC a lovit-o pe partea vătămată cu piciorul în zona pectorală, iar inculpatul NV cu pumnul peste faţă. A venit din curtea familiei O şi inculpatul PC care a adus un băţ cu care a lovit-o pe partea vătămată, care încerca să se apere cu un furcoi. Deşi PG a fugit câţiva metri, toţi inculpaţii au continuat să-i aplice lovituri, până când a ieşit un bărbat dintr-o curte învecinată care a îndemnat pe cei trei inculpaţi să înceteze.

Ca urmare a agresiunii, partea vătămată a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă …, unde a fost examinat în unitatea de primire urgenţe cu diagnosticul „Agresiune. Traumatism cranio- cerebral minor nivel 0 cu plăgi contuze parietale şi sprâncenare stâng. Traumatism facial cu plagă contuză piramidă nazală, traumatism umăr stang cu escoriaţii”. Conform certificatului medico-legal nr. **/**.2009 emis de Serviciul Judeţean de Medicină Legală … partea vătămată a suferit leziuni traumatice, care au necesitat 11-12 zile de îngriri medicale, nefiindu-i pusă viaţa în primejdie.

Pentru stabilirea situaţiei de fapt, instanţa a avut în vedere declaraţiile date în cursul urmăririi penale şi al judecaţii de inculpaţi şi partea vătămată. Inculpaţii au recunoscut în tot cursul procesului penal săvârşirea faptei aşa cum a fost reţinută în sarcina acestora.

În drept, fapta inculpaţilor NV, PC şi OC care în seara zilei de 09.08.2009 au lovit cu pumnii, cu picioarele şi cu un băţ pe partea vătămată PG, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat 11-12 zile îngrijiri medicale, fară a-i fi pusă viaţa în primejdie, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire prev. de art. 180 alin. 2 Codul penal, cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. a) Codul penal, întruneşte atât obiectiv cât şi subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 alin. 2 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material îl constituie acţiunea inculpatilor de lovire a părţii vătămate, urmarea imediată fiind producerea unor leziuni traumatice, care au necesitat pentru vindecare 11-12 zile de îngrijiri medicale, iar legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu este dovedită prin concluziile certificatului medico-legal (care a constatat existenţa traumatismului, mecanismul de producere, natura agentului traumatic, data probabilă a traumatismului şi gravitatea traumatismului exprimată prin criteriul numărului de zile de îngrijire medicale necesare pentru vindecare), în coroborare cu declaraţiile inculpaţilor ale şi ale părţii vătămate.

Instanţa reţine că sub aspectul laturii subiective, inculpaţii au săvârşit fapta în forma de vinovăţie a intenţiei directe, în accepţiunea art. 19 alin. 1 lit. a) din Codul penal, aceştia urmărind producerea rezultatului socialmente periculos, respectiv provocarea de suferinţe fizice părţii vătămate.

Fapta a fost săvârşită în circumstanţa agravantă prevăzută de art. 75 alin. 1 lit. a) Codul penal, cei trei inculpaţi lovind în mod conjugat partea vătămată şi reuşind astfel să înfrângă rezistenţa acestuia.

Având în vedere că fapta cu care a fost sesizată instanţa există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpaţi, în temeiul art. 345 din Codul de procedură penală instanţa va dispune condamnarea inculpaţilor PC şi OC.

La individualizarea pedepsei pentru infracţiunea săvârşită, atât pentru alegerea uneia dintre pedepsele alternative, cât şi pentru proporţionalizarea acesteia şi, eventual pentru stabilirea modalităţii de executare, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 72 alin. 1 din Codul penal, precum şi dispoziţiile art. 52 din Codul penal privind scopul pedepsei.

Astfel, instanţa reţine că fapta inculpaţilor prezintă un grad de pericol social concret suficient de ridicat, având în vedere împrejurările concrete ale comiterii faptei (în loc public, prin agresarea unei singure persoane de către un grup de trei indivizi, numeroasele lovituri fiind aplicate părţii vătămate cu pumnii şi cu picioarele de către cei trei inculpaţi în mod conjugat, reuşind paralizarea opoziţiei părţii vătămate, şi cu insistenţă, partea vătămată fiind urmărită şi lovită din nou după ce a fugit de inculpaţi), dar şi urmarea efectiv produsă asupra integrităţii corporale a părţii vătămate (leziuni traumatice ce au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale) şi lezarea demnităţii părţii vătămate.

În legătură cu circumstanţele personale ale inculpaţilor, instanţa va avea în vedere că ambii inculpaţi sunt cunoscuţi cu trecut infracţional aşa cum rezultă din fişele de cazier judiciar existente la dosarul cauzei, nefiind însă întrunite condiţiile pentru reţinerea stării de recidivă. Instanţa reţine că inculpatul PC a fost condamnat anterior la o pedeapsă de 5.000.000 de lei amendă penală pentru săvâşirea infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 alin. 2 Cod penal, dovedind deci perseverenţă infracţională cu privire la acest gen de fapte, motiv pentru care pedeapsa ce i se va aplica va fi mai mare decât pedeapsa ce urmează a fi stabilită pentru inculpatul OC.

I. În aceste condiţii, în baza art. 180 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a) Cod penal, inculpatul PC va fi condamnat la o pedeapsă de 6 luni de închisoare pentru infracţiunea de lovire săvârşită asupra părţii vătămate PG.

II. În baza art. 180 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a) Cod penal, inculpatul OC, urmează a fi condamnat la o pedeapsă de 4 luni de închisoare pentru infracţiunea de lovire săvârşită asupra părţii vătămate PG.

Cu titlu de pedeapsă accesorie, în temeiul art. 71 din Codul penal, se vor interzice fiecărui inculpat pe durata executării pedepsei principale drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a şi lit. b) din Codul penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective pulbice şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exerciat o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat), instanţa apreciind că prin atitudinea acestora de lipsă de respect faţă de normele de convieţuire socială şi îndeosebi faţă de valoarea socială reprezentată de integritatea corporală a persoanei, aceştia apar ca nedemni să exercite drepturile respective.

Apreciind că măsura condamnării constituie un avertisment serios pentru ambii inculpaţi, de natură să-i determine pe viitor să-şi controleze comportamentul şi să se abţină de la săvârşirea unor alte infracţiuni, în baza art. 81 Cod penal instanţa va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate inculpaţilor pe un termen de încercare stabilit conform art. 82 Cod penal, respectiv 2 ani şi 6 luni pentru inculpatul PC şi 2 ani şi 4 luni pentru inculpatul OC.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal urmează a se dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate inculpaţilor pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În temeiul art. 359 Cod procedură penală instan?a va atrage atenţia ambilor inculpaţi că potrivit art. 83 din Codul penal, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvâr?it din nou o infrac?iune, pentru care s-a pronun?at o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instan?a revocă suspendarea, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contope?te cu pedeapsa aplicată pentru noua infrac?iune. De asemenea, urmează a se atrage aten?ia inculpaţilor că potrivit art. 84 din Codul penal, dacă până la expirarea termenului de încercare condamnatul nu a îndeplinit obliga?iile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instan?a dispune revocarea suspendării executării pedepsei, în afară de cazul în care cel condamnat dovede?te că nu a avut putin?a de a îndeplini acele obliga?ii.

III. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul NV, instanţa reţine că la data de 01.12.2010 a intervenit decesul acestuia, potrivit certificatului de deces seria .. nr. …. şi extrasului din registrul de deces al Primăriei comunei C depuse la dosarul cauzei(f. 61 şi 64). Faţă de această stare de fapt, în baza art. 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 alin. 1 lit. g) instanţa va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul NV, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire prevăzută de art. 180 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 75 lit. a) Cod penal, asupra părţii vătămate PG.

IV. Cu privire la acţiunile civile formulate în prezentul proces penal, instanţa reţine următoarele :

Potrivit art. 346 alin. 1 din Codul de procedură penală, în caz de condamnare, instanţa se pronunţă prin aceeaşi sentinţă şi asupra acţiunii civile. Potrivit art. 14 alin. 3 din Codul de procedură penală, repararea pagubei se va face potrivit legii civile, text care trimite la dispoziţiile art. 1169 din Codul civil şi art. 129 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, care instituie regula că persoana care formulează o pretenţie în faţa instanţei trebuie să şi-o dovedească. Pentru admiterea acţiunii civile exercitate în cadrul procesului penal trebuie îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 998-999 din Codul civil, respectiv, existenţa faptei ilicite, a prejudiciului, legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul survenit, precum şi vinovăţia autorului faptei.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă PG, instanţa reţine că urmare a agrersiuni la carea fost supusă aceasta a suferit un prejudiciu moral prin încălcarea dreptului subiectiv nepatrimonial la integritate şi inviolabilitate fizică, cu consecinţa unor suferinţe fizice şi psihice încercate de partea civilă în urma leziunilor suferite, pe o durată relativ mare de timp necesară pentru vindecare, având în vedere zona sensibilă afectată. Faţă de consecinţele faptei inculpaţilor, instanţa consideră că suma de 400 lei solicitată de partea civilă cu titlu de daune morale constituie o compensaţie adecvată pentru prejudiciul moral suferit de aceasta.

Este neîntemeiat însă capătul de cerere privind obligarea inculpaţilor la contravaloarea telefonului mobil întrucât prin rechizitoriul prin care a fost sesizată instanţa în cauza de faţă s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor cu privire la săvârşirea unei posibile infracţiuni de furt a telefonului mobil de către inculpaţii NV, PC şi OC, urmând ca în cadrul acestui nou dosar partea vătămată să-şi valorifice pretenţiile în legătură cu telefonul mobil.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ….., instanţa constată că fapta ilicită a inculpaţilor, săvârşită cu vinovăţie a cauzat acestei părţi civile un prejudiciul material constând în cheltuielile ocazionate de spitalizarea a părţii vătămate în data de 09.08.2009, investigaţiile medicale, materialele sanitare şi medicamentele folosite pentru îngrijirea acesteiaşi vinovăţia acestora, în valoare totală de 156.86 lei, conform decontului de cheltuieli depus la dosar – f. 6).

Astfel fiind, în baza art. 14 alin. 3 lit. b) Cod procedură penală cu referire la art. 998 Cod civil instanţa va respinge cererea părţii civile PG privind obligarea inculpaţilor la plata sumei de 450 de lei reprezentând despăgubiri materiale (contravaloare telefon mobil). În temeiul art. 14 alin. 5) Cod procedură penală cu referire la art. 998 Cod civil urmează ca inculpaţii PC şi OC să fie obligaţi în solidar să plătească părţii civile PG suma 400 de lei reprezentând daune morale.

În baza art. 14 alin. 3 lit. b) Cod procedură penală cu referire la art. 998 Cod civil, instanţa va obliga în solidar inculpaţii PC şi OC la plata sumei de 156,86 lei reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă …..

Având în vedere soluţia de condamnare a inculpaţilor PC şi OC, în baza art. 191 Cod procedură penală instanţa îi va obliga să plătească fiecare suma de 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 193 alin. 1 Cod procedură penală cu referire la art. 998 Cod civil, instanţa va respinge cererea părţii civile PG de obligare a inculpaţilor la plata cheltuielilor de judecată, nefiind depuse dovezi privind efectuarea de cheltuieli în legătură cu prezentul proces.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro