404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ

Titlu

VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ

Tip speta

Hotărâre

Numar speta

13

Data speta

27.01.2010

Domeniu asociat

Infracţiuni

Continut speta

                                    VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ

Prin s.p.nr.15 din 27.01.2010 pronunţată de Judecătoria Băileşti  inculpatul P.C. a fost condamnat în baza art.184 alin.2 şi 4 C.p. la 8 luni închisoare  cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei . S-a aplicat art.82 C.p.şi s-a atras atenţia inculpatului asupra art.83 C.p.
A fost admisă în parte cererea de despăgubiri civile formulată de partea civilă B.M. şi a fost obligat inculpatul alături de asiguratorul de răspundere civile SC „Uniqa”.  Asigurări”SA  să plătească părţii civile suma de 3000 lei. cu titlu de daune materiale şi suma de  10.000 lei,  cu titlu de daune morale.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că la data de 26.12.2006, în jurul orelor 21,00 inculpatul P.C. se deplasa cu autoturismul DAEWO CIELO, pe str.Victoriei din mun.Băileşti din direcţia gării  spre centrul oraşului, iar pe trotuarul din dreapta carosabilului, în direcţia de mers a inculpatului, se deplasa partea vătămată împreună cu  patru colege de clasă. La trecerea de pietoni  au format două grupuri, s-au asigurat, au observat un autoturism venind dinspre gară la o distanţă pe care au apreciat-o ca fiind suficientă pentru traversarea străzii, cu atât mai mult cu cât, traversarea urma să se facă pe marcajul pietonal, unde pietonii au prioritate de trecere. Primul grup   a reuşit să treacă de axul şoselei, dar fetele din al doilea grup, care traversau strada pe marcaj au observat să  că se apropie autoturismul,  că nu intenţionează să oprească şi au realizat pericolul, situate in care  două dintre fete au încercat să revină spre trotuar, reuşind să se ferească, însă partea vătămată speriată de apropierea imediată a autoturismului, nu a mai putut să plece de pe loc, fiind lovită cu partea frontală dreaptă, proiectată pe capotă şi apoi pe carosabil.
           Impactul  dintre autoturismul condus de inculpat  şi partea vătămată s-a datorat culpei exclusive a inculpatului, care nu a respectat disp.art.82 alin.2 din OUG 195/2002, potrivit cărora pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de autovehicule atunci când sunt angajaţi în traversarea  drumurilor publice prin  locuri  special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător. Nerespectarea acestor dispoziţii legale s-a coroborat cu ignorarea de către  inculpat şi a altor texte de lege referitoare la circulaţie pe drumurile publice cum ar fi cele referitoare la folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, obligaţii prev.în art.36 alin.3  din OUG 195/2002   sau cele referitoare la conducerea preventivă în vederea evitării oricărui pericol prevăzute în si art. 123 lit.i din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 , dispoziţii ce obligă conducătorul de vehicul să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km./ h în localităţi la trecerile pentru pietoni, nesemaforizate şi  semnalizate prin indicatoare sau marcaje, când drumul public are cel puţin o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar în imediata vecinătate a părţii carosabile intenţionează să se angajeze în traversare.
În urma accidentului rutier partea vătămată a suferit leziuni ce au necesitat pentru vindecare 70 zile îngrijiri medicale, aşa cum atestă certificatul medico-legal eliberat de IML Craiova.

Jurisprudenta

1

id_institutie

183

Institutie

Judecătoria BĂILEŞTI

Etichete: , , ,

Liberare provizorie sub control judiciar

Dosar nr.1232/183/2009

JUDECĂTORIA BĂILEŞTI
Î N C H E I E R E
Şedinţa din Camera de Consiliu din 13 mai 2010
Preşedinte- V.P.
Grefier- GC

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror L.P.

Pe rol soluţionarea cererii de liberare provizorie sub control judiciar ,formulată de inculpatul R.T..
La apelul nominal făcut în şedinţă publică , a  răspuns inculpatul  în stare de arest  asistat de avocat  ales M.I.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care , faţă de dispoziţiilor art. 160 ind.7 alin.2 C.p.p. a fost întrebat inculpatul dacă înţelege să-şi însuşească cererea formulată de apărătorul ales .
Avînd cuvîntul, inculpatul a declarat că îşi însuşeşte cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de apărător.
In temeiul art.160 ind.8 alin.1 c.p.p. instanţa pune în discuţie admisibilitatea în principiu a cererii de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpat.
Reprezentanta Parchetului a solicitat admiterea în principiu a cererii , fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru admisibilitatea în principiu a acesteia.
Avocat M.I. pentru inculpat a solicitat admiterea în principiu a cererii , fiind întrunite condiţiile prev. de art.160 ind.2 c.p.p.
Avînd în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 160 ind.2 c.p.p. instanţa  admite în principiu cererea  .
In baza art. 160 ind.8 ind.a c.p.p.  a fost ascultat inculpatul R.T în prezenţa apărătorului ales, după care , nemai fiind alte cererii de formulat s-a acordat cuvântul cu privire la cererea de liberare provizorie sub control judiciar.
Avocat M.I.  pentru inculpat a solicitat admiterea cererii ,arătînd că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege  şi anume este vorba de infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani şi nu există date certe că dacă ar fi lăsat în libertate inculpatul ar săvîrşi alte infracţiuni .
Reprezentanta Parchetului a solicitat respingerea cererii , arătând că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol public , avînd în vedere perseverenţa în săvîrşirea de infracţiuni, starea de recidivă şi faptul că  faptele pentru care a  fost trimis în judecată au fost săvîrşite în perioada liberării condiţionate.
Inculpatul  a arătat că este  de acord cu concluziile apărătorului ales.

I N S T A N Ţ A
Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele :
Prin cererea înregistrată  la 20.04.2010, inculpatul R.T. prin apărătorul ales M.I a solicitat liberarea provizorie sub control judiciar , arătând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acestei măsuri.
In motivarea cererii a arătat că măsura arestării preventive este excesivă raportat
la natura infracţiunii de furt pe care a recunoscut-o ,precum şi la pericolul social pe care îl reprezintă şi că punerea sa în libertate nu este de natură să stînjenească în vreun fel desfăşurarea procesului penal sau să determine o schimbare a comportamentului său , întrucît şi atunci cînd a fost în libertate nu s-a sustras de la urmărirea penală, prezentîndu-se în faţa organelor de urmărire penală de cîte ori a fost solicitat .
Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa reţine următoarele :
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Băileşti din 15.04.2010 s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului R.T. pentru săvîrşirea infr. de  furt calificat în formă continuată prev.şi ped.de art.208 alin.1, 209 alin.1 lit.a,g şi i C.p. şi alin.3 lit.b c.p., cu aplic.art.41 alin.2 C.p.,art.75 lit.c C.p. şi cu aplic. art.37 lit.a şi b C.p.
Inculpatul a fost arestat preventiv prin încheierea nr. 4 pronunţată la 27.03.2010  de Judecătoria Băileşti, pe o perioadă de 29 zile, începînd cu data de 27.03.2010 şi pînă la 24.04.2010 .
Temeiul de drept avut în vedere la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului a fost cel prevăzut de art.148 lit. f c.p.p.
Prin încheierea din Camera de Consiliu din 22.04.2010 pronunţată de Judecătoria Băileşti în baza art.300 ind.1 alin.1 c.p.p. s-a constatat legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului , iar în art.300 ind.1 alin.3 c.p.p. s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului dispusă prin încheierea nr.4/27.03.2010 .
Potrivit art.160 ind.2 alin.1 şi 2 c.p.p. „liberarea provizorie sub control judiciar se poarte acorda în cazul infracţiunilor săvîrşite din culpă precum şi în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani ” , iar
” liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să săvîrşească alte infracţiuni sau ca acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea  unor martori sau experţi, alterarea sau distrugerea mijloacelor de probe sau prin alte asemenea fapte „.
In speţă, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvîrşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată prev. de art.208 alin.1 , 209 alin.1 lit.a,g şi i şi alin.3 lit.b c.p., cu aplic.art.41 alin.2 şi art.75 lit.c c.p. şi cu aplic.art.37 lit. a şi b c.p., infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani ,dar există temerea că dacă inculpatul ar fi lăsat în libertate ar putea săvîrşi şi alte infracţiuni, avînd în vedere perseverenţa în săvîrşirea de fapte penale , în raport de cazierul judiciar al acestuia.
Infracţiunile din cauza de faţă au fost săvîrşite de inculpat în stare de recidivă post condamnatorie şi post executorie şi în perioada liberării condiţionate . Ultima dată, prin sentinţa civilă nr.55 din 26.01.2006 a Judecătoriei Băileşti inculpatul a fost condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare pentru violare de domiciliu şi furt calificat , a fost arestat la 23.10.2008 şi liberat condiţionat la 6.10.2009 , iar în lunile februarie – martie 2010 a săvîrşit infracţiunile din cauza de faţă.
Potrivit art.160 ind.2 alin.2 c.p.p. liberarea provizorie sub control judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe învinuit sau inculpat să săvîrşească alte infracţiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească aflarea adevărului prin influenţarea unor părţi , martori sau experţi, alterarea ori distrugerea mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.
Chiar dacă a recunoscut parţial faptele pentru care a fost trimis în judecată , în speţă există temerea că dacă ar fi lăsat în libertate inculpatul ar săvîrşi şi alte infracţiuni ,  avînd în vedere cazierul judiciar al acestuia, perseverenţa în săvîrşirea de infracţiuni de aceeaşi natură şi faptul că infracţiunile din cauza de faţă au fost săvîrşite în perioada liberării condiţionate .
In consecinţă, instanţa  în baza art. 160 indice 8 ind.a alin.6 teza a II-a c.p.p. va respinge cererea de liberare provizorie sub control  judiciar, ca fiind neîntemeiată .
In baza art. 192 alin.2 c.p.p. inculpatul va fi obligat la  20 lei cheltuieli judiciare statului .
PENTRU ACESTE MOTIVE
D I S P U N E

În baza art.160 indice 8 a, alin.6 teza a II-a C.p.p.,
Respinge cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul R.T. în prezent deţinut în PMS Craiova .
În baza art.192 alin.2 C.p.p.,obligă inculpatul la 20 lei cheltuieli judiciare statului.
Incheiere cu recurs în termen de 24 de ore de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpatul arestat preventiv.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 mai 2010 , ora 15,20 .

Preşedinte ,
V.P.                                              Grefier,
G.G.

Etichete: , ,

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro