404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

PENAL. AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT A UNEI SENTINTE PENALE STRAINE INTR-O CAUZA PENALA NATIONALA

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău înregistrat pe rolul acestei instanţe, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului MV pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.26 C.penal raportat la art.288 al.1 C.penal cu aplicarea art.37 lit.a C.penal.

În susţinerea rechizitoriului s-a reţinut în sarcina inculpatului că, în cursul lunii septembrie 2006 a solicitat unui cetăţean arab neidentificat să îi întocmească un paşaport turistic fals, i-a pus la dispoziţie fotografia sa şi a semnat la rubrica titular pe documentul fals.

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv declaraţiile inculpatului, concluziile rapoartelor de constatare tehnico-ştiinţifică, adresa a Ambasadei României în Italia precum şi sentinţa penală a Judecătoriei Buzău, instanţa reţine următoarele:

La data de 06.09.2006 inculpatul MV a plecat din România folosind paşaportul simplu eliberat cu intenţia de a ajunge în Italia unde se afla soţia sa.

Întrucât inculpatul fusese anterior expulzat din statul italian pentru o perioadă de cinci ani, întrucât săvârşise o infracţiune de furt, în momentul în care a ajuns în Ungaria a contactat un cetăţean arab neidentificat căruia i-a solicitat să îi întocmească un paşaport fals punându-i la dispoziţie o fotografie de a sa.

Astfel, inculpatul a obţinut paşaportul eliberat pe numele Stanciu Viorel având aplicată fotografia sa şi semnând la rubrica titular.

Pentru acest paşaport falsificat inculpatul a plătit cetăţeanului arab suma de 200 Euro.

Inculpatul a fost depistat de către autorităţile ungare cu acest paşaport falsificat motiv pentru care l-au trimis autorităţilor române.

Prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 09.02.2009 s-a admis cererea formulată de petentul MV şi s-a dispus recunoaşterea hotărârii străine dată de PROCURATURA MUNICIPALĂ MASONMAGYAROVARI prin care s-a luat faţă de acesta o măsură cu caracter educator, respectiv mustrare pentru săvârşirea faptei de falsificare a actelor publice prevăzută de art.274 al.2 din Codul penal al Ungariei întrucât la data de 07.09.2006 a fost depistat purtând asupra sa paşaportul privat român eliberat pe numele şi datele lui SV.

Având în vedere cele reţinute mai sus, instanţa în baza art.11 pct.2 lit.b raportat la art.10 lit.j C.pr.pen. urmează să dispună încetarea procesului penal împotriva inculpatului MV, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.26 C.penal raportat la art.288 al.1 C.penal cu aplicarea art.37 lit.a C.penal întrucât există autoritate de lucru judecat a hotărârii străine dată de PROCURATURA MUNICIPALĂ MASONMAGYAROVARI, recunoscută prin sentinţa penală a Judecătoriei Buzău, definitivă prin nerecurare la data de 09.02.2009.

Instanţa, în baza art.348 C.pr.penală urmează să anuleze paşaportul eliberat de S.E.I.P. Buzău.

În baza art.192 al.3 C.pr.penală instanţa urmează să dispună ca statul să suporte cheltuielile judiciare.

Etichete:

Autoritate de lucru judecat când tranzacţia realizată într-un partaj de bunuri comune a fost cenzurată de instanţă.

Prin cererea înregistrata sub nr. 23712/27.11.2008, reclamanta SC X SA (persoana juridica) a chemat în judecata pe pârâtii I.P.A.. I.P.C. si Banca Româneasca SA solicitând sa se dispuna prin hotarâre judecatoreasca anularea hotarârii de expedient prin desfiintarea în parte a sentintei civile nr. 7772/10.10.2005, pronuntata de Judecatoria Iasi si pe cale de consecinta sa se desfiinteze în parte partajul de bunuri comune, partaj de care s-a luat act prin hotarârea de expedient atacata.

In subsidiar, a solicitat sa se declare inopozabilitatea fata de reclamanta a partajului de bunuri efectuat.

Reclamanta precizeaza ca unul dintre soti a contractat un împrumut pentru achizitionarea unui apartament si îi datoreaza suma 94,64 euro, ca urmare a faptului ca s-a subrogat în drepturile creditorului platit precum si suma de 15071,676 lei în temeiul sentintei civile 15/S/16.01.2008, pronuntata de Tribunalul Iasi în dosarul de faliment 67/2003.

Pârâtii persoane fizice au depus întâmpinare prin care au invocat exceptia lipsei de interes în formularea actiunii si exceptia autoritatii de lucru judecat întrucât prin sentinta civila nr. 15211/2007 pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul 19768/2007 a fost respinsa în mod irevocabil actiunea de anulare a tranzactiei la cererea lui D.A., care a efectuat un împrumut bancar de 4000 euro fara a constitui garantie imobiliara asupra apartamentului pe care l-au achizitionat.

Pârâta Banca Româneasca SA a solicitat admiterea exceptiilor invocate si a aratat ca la data de 15.01.2009 pârâtul care a efectuat împrumutul a restituit suma de 95,64 euro.

Instanta a admis exceptiile invocate întrucât prin sentinta civila 15211/2007 Judecatoria Iasi a admis exceptia lipsei de interes si a respins actiunea desfiintarea partajului de bunuri comune efectuat prin tranzactie .

Reclamanta nu a fost parte în acel proces, însa tranzactia nu mai poate fi cenzurata întrucât instanta a retinut ca sotului care a efectuat împrumutul bancar i s-au atribuit în natura bunuri ce pot fi executate silit.

Reclamanta a invocat ca are calitatea de creditoare a pârâtului care a efectuat împrumutul pentru creanta de 15071,676 lei în temeiul sentintei civile nr. 15/16.01.2008, pronuntata de Tribunalul Iasi în dosarul de faliment 67/2003, dar nu a facut nici o dovada în acest sens si chiar daca sustinerile sale ar fi reale, aceasta sentinta este ulterioara sentintei prin care s-a luat act de tranzactia partilor.

Exceptia autoritatii de lucru judecat este operanta în cauza, potrivit art. 1201 C.c., ca urmare a faptului ca, printr-o alta hotarâre judecatoreasca a fost deja cenzurata tranzactia ce se solicita a se anula.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro