404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Lipsa de interes in formularea unei actiuni in pretentii

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CONSTANŢA

SECTIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

Dosar nr. 14395/212/2008

Sentinţa civilă nr. 22 285

Şedinţa publică din data de : 08.12.2008

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de către creditorul CR cu sediul procesual ales în Constanţa, , în contradictoriu cu debitorul RDE cu domiciliul în IASI,

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 28.11.2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, data la care, pentru a se formula concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 05.12.2008, când, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 08.12.2008, dată la care, după ce a deliberat, conform art. 256 C. proc. civ., a adoptat următoarea hotărâre:

I N S T A N Ţ A ,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Constanta cu numarul 12487/212/2008,reclamantul a chemat în judecată pârâtul pentru ca instanţa, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să îl oblige la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de telefonie mobilă prestate de catre cedentul creantei,a penalităţilor de întârziere,a dobanzii legale si a cheltuielilor de judecată. În motivarea în fapt a acţiunii,reclamantul a arătat,in esenta,că între cedentul creanţei şi debitorul cedat au existat raporturi contractuale de prestare a serviciilor de telefonie mobilă, insa acesta nu si-a indeplinit obligatia de plata a contravalorii lor.A mai aratat reclamantul ca anterior sesizarii Judecatoriei Constanta a mai formulat o actiune la o alta judecatorie, pe calea procedurii somatiei de plata,care a fost admisa insa nu a putut fi pusa in executare deoarece a fost respinsa cererea de investire cu formula executorie,ceea ce a determinat reclamantul sa pretinda aceeasi creanta prin actiunea de fata. In drept,reclamantul a invocat dispozitiile relevante ale Codului civil. În dovedirea cererii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri. Pârâtul nu a depus întâmpinare. Analizând materialul probator administrat in cauză,instanţa constată că exceptia este intemeiata iar acţiunea lipsita de interes,in sensul considerentelor ce se vor arata in continuare. Astfel,interesul reprezinta folosul practic urmarit de reclamant prin promovarea actiunii.Interesul exista atunci cand prin admiterea acesteia reclamantul ar obtine recunoasterea unui drept.Or,in cazul de fata reclamantul a dobandit deja,prin alta hotarare judecatoreasca,dreptul de creanta pe care il solicita,ceea ce conduce la lipsa interesului acestuia in promovarea actiunii,deoarece daca s-ar admite actiunea,creditorul ar ajunge sa detina doua titluri executorii impotriva aceluiasi debitor pentru aceeasi creanta,ceea ce este evident de neconceput.Pentru valorificarea dreptului obtinut,creditorul trebuie sa puna in executare titlul aratat.Faptul ca s-a respins cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti si implicit lipsa unui titluexecutoriu nu pot conduce la o alta solutie,deoarece nereusita in executarea hotararii nu este prevazuta ca o exceptie de la cerinta existentei interesului.

Deasemenea,nu poate fi primit nici motivul potrivit caruia necomunicarea hotararii judecatoresti anterioare prin scrisoare recomandata determina neinceperea curgerii termenului pentru exercitarea caii de atac,deoarece analizarea faptului daca a inceput sau nu sa curga acest termen ar insemna sa se verifice un act procedural efectuat de o alta instanta,respectiv daca hotararea judecatoreasca a fost sau nu comunicata procedural,ceea ce evident nu poate fi realizat in cadrul acestei proceduri.

Prin urmare,reclamantul nu justifica un interes legitim in promovarea actiunii,deoarece acesta inceteaza la momentul obtinerii hotararii judecatoresti irevocabile,considerente pentru care exceptia lipsei interesului va fi admisa si actiunea respinsa ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite excepţia lipsei de interes în promovarea acţiunii.

Respinge acţiunea formulată de către creditorul CMR cu sediul procesual ales în Constanţa, în contradictoriu cu debitorul RDE cu domiciliul în IASI, , ca fiind lipsită de interes.

Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 08.12.2008.

Red.jud.DSRV/27.01.2009/

Tehnored.C.B/4EX

Comunicat

2 exemplare

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro