404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Lovire sau alte violenţe. Lovirea unei persoane cu cuţitul. Inexistenţa, în concurs, a infracţiunii de port fără drept a unei arme albe, prev. de art. 11 pct. 1 din Legea 61/1991

Prin sentinţa penală nr. 8/2007 a Judecătoriei Panciu, s-a încetat procesul penal privind pe inculpatul C.N. pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal, prin împăcarea părţilor.

Prin aceeaşi sentinţă penală a fost condamnat inculpatul C.N. la 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de port fără drept a unui cuţit , prev. de art. 11 alin.1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 modificată , cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal.

S-au interzis exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit.a,b Cod penal în condiţiile art. 71 Cod penal şi s-a dispus confiscarea de la inculpat a unui cuţit în baza art. 118 lit. b Cod penal.

În fapt, s-a reţinut că la data de 3.09.2006, inculpatul C.N., în urma unui conflict cu partea vătămată T.C., l-a lovit pe acesta în zona braţului şi abdomenului cu un cuţit pe care îl avea asupra sa.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul C.N. , apel care a fost respins ca nefondat de către Tribunalul Vrancea prin decizia penală nr. 155 din 25.04.2007, hotărâre care a fost atacată cu recurs de inculpatul C.N.

Curtea de Apel Galaţi, prin decizia penală nr. 340/18.06.2007, pronunţată în dosarul nr. 1044/275/2006, a admis recursul declarat de inculpatul C.N. , a casat în totalitate decizia penală nr. 155/2007 a Tribunalului Vrancea şi în baza art. 11 pct. 2 lit.a în referire la art. 10 lit. d Cod procedură penală a achitat pe inculpatul C.N. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 11 alin.1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 modificată , cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal .

Pentru a pronunţa această decizie Curtea de Apel Galaţi a apreciat că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de port fără drept a unei arme motivat de faptul că legiuitorul a prevăzut că se poate reţine această infracţiune dacă este îndeplinită o condiţie cumulativă, respectiv : postul fără drept al cuţitului în anumite locuri şi dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

Ori, în speţă, prin folosirea cuţitului, inculpatul a provocat părţii vătămate leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale.

În subsidiar, organele de urmărire penală nu au făcut dovada că inculpatul, în mod curent, obişnuia să poarte asupra sa cuţit, pentru a ne putea afla eventual în faţa infracţiunii de port fără drept de armă.

Etichete:

Lovire sau alte violente

Dosar nr. 406/829/2008

R O M A N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA PENALĂ NR. 11/28-01-2009

Şedinţa publică din data de 28-01-2009

Instanţa compusă din :

PREŞEDINTE: D.A.

Cu participare :

PROCUROR : A.A

GREFIER : Y

Pe rol fiind judecarea cauzei penale, privind pe inculpatul E. M., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de”lovire sau alte violenţe” prev. de art.180 alin.2 Cod penal.

Dezbaterile în fond au avut loc în faţa aceluiaşi complet în şedinţa publică din data de 21.01.2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului nr. 64/P/2008 a fost trimis în judecată inculpatul E.M. pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin 2 Cod penal, constând în aceea că la data de 07.12.2007 a lovit-o pe partea vătămată R.I.M., provocându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngrijire medicală.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 406/20.05.2008.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi inculpatul (fila 53), partea vătămată (fila 54), reprezentanţii legali ai părţii vătămate (filele 55, 56) martorii din lucrări G. I. (fila 38), E. V. (fila 83), T. A. (fila 84) şi martorul propus de partea vătămată R. M. S.(fila 82), declaraţiile acestora fiind consemnate în scris şi ataşate la dosarul cauzei la filele indicate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

I. Latura penală

1.În fapt, în data de 7 decembrie 2007 inculpatul era la casa fiului său E. V. împreună cu acesta şi cu numitul G. I., ajutând la turnat o şapă din beton. Pe la ora 12,00 inculpatul a plecat de la casa fiului său pentru a se duce acasă la el să mănânce, de unde s-a întors pe la ora 14,00. A plecat cu căruţa şi pe drumul comunal din satul Gura Crăieşti, comuna Motoşeni, judeţul Bacău, s-a întâlnit cu minorul parte vătămată. Având în vedere faptul că între minor şi familia acestuia şi inculpat există un conflict mai vechi grevat pe un litigiu civil între părţi, inculpatul, a început să îl înjure, a oprit căruţa, a coborât, a început să alerge după el. Partea vătămată a început să ţipe, a alergat să nu fie prins de inculpat, după care acesta din urmă a aruncat în direcţia

minorului cu o secure care l-a lovit în zona capului, provocându-i un traumatism cranio-cerebral cu o plagă deschisă în formă de „V”, cu laturile de 4 cm şi deschiderea de 3 cm, fiind mai adâncă în regiunea vârfului. Apoi inculpatul s-a dus acasă la el, după care s-a întors la casa fiului său în jurul orelor 14,00.

Minorul a fugit acasă, unde era mama sa, care l-a dus de urgenţă la dispensarul din comună unde i s-a acordat primul ajutor după care a fost transportat la Spitalul Polimed Podu Turcului, unde a stat internat la secţia chirurgie în perioada 7-10 decembrie. I s-a eliberat certificat medico-legal de unde reiese că pentru îngrijirea leziunii provocate de către inculpat au fost necesare 8-9 zile de îngrijire medicală.

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută reiese din coroborarea probelor administrate atât în cursul urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti.

Inculpatul nu recunoaşte săvârşirea faptei, susţinând că nu el l-a lovit pe partea vătămată. Această susţinere a sa nu are aceeaşi formă pe parcursul procesului penal. Astfel, iniţial declară la urmărire penală (fila 21 UP) că în acea zi a stat toată ziua în casă motivat de faptul că era bolnav. Apoi, când i-a fost prezentat materialul de urmărire penală (fila 23 UP), şi-a amintit că în data de 7 decembrie 2007 a fost toată ziua la casa fiului său E.V., supraveghindu-i pe acesta şi pe G. I. la executarea unei lucrări de construcţii, pentru ca în instanţă să declare (fila 53) că nu a stat toată ziua neîntrerupt la casa fiului său, ci a plecat pentru o jumătate de oră, pe la ora 12,300, acasă la el pentru a lua masa, dar în acel interval nu s-a întâlnit cu partea vătămată. Această ultimă susţinere urmează a fi înlăturată de instanţă, având în vedere declaraţia martorului V. V. (fila 13 UP) care în acea zi l-a văzut pe inculpat pe drum cu căruţa când s-a întâlnit cu un copil pe care îl înjura, a coborât din căruţă şi a fugit pentru a prinde copilul care a început să ţipe, dar nu a mai văzut când l-a lovit.

Faptul că inculpatul l-a lovit pe partea vătămată cu o secure în zona capului reiese din coroborarea declaraţiilor părţii vătămate, cu ale reprezentanţilor legali, şi ale martorei R. M. S. (fila 82) care l-a văzut pe inculpat pe drum, trecut de casa părţii vătămate, cu o secure în mână.

Din analiza logică a declaraţiilor reiese faptul că inculpatul, la ora la care minorul a fost lovit, era pe drum, s-a întâlnit cu minorul pe care l-a lovit, mobilul săvârşirii acestei fapte fiind acela de răzbunare, având în vedere situaţia conflictuală dintre părţi, după cum chiar inculpatul declară.

Leziunile produse prin lovitura aplicată de inculpat sunt constatate prin certificatul medico-legal (fila 11 UP) din care rezultă că aceste leziuni au necesitat pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale.

2. În drept, fapta inculpatului de a lovi partea vătămată cu o secure în zona capului cauzându-i acesteia leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale, având reprezentarea faptului că acţiunea sa va produce un asemenea rezultat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului vor fi avute în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 alin. 1 şi 2 Cod penal, gradul de pericol social concret al faptei comise (instanţa reţinând că fapta inculpatului prezintă un grad ridicat de pericol social având în

vedere vârsta fragedă a părţii vătămate -10 ani- şi modalitatea de comitere a faptei), precum şi poziţia nesinceră a inculpatului, considerând că acest comportament infracţional trebuie sancţionat cu aplicarea unei pedepse cu închisoare, însă orientată spre minimul special văzând lipsa antecedentelor penale ale inculpatului.

II.Latura civilă

Instanţa constată că reprezentantul legal al părţii vătămate s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5000 de lei, reprezentând despăgubiri materiale şi daune morale, nespecificând ce sumă reprezintă fiecare tip de despăgubiri.

Instanţa, având în vedere dispoziţiile art. 14, 17 C.p.p. raportat la art. 998 – 999 C.civ., instanţa consideră că fapta inculpatului a creat prejudicii morale părţii vătămate, apreciind că suma de 500 de lei este suficientă pentru acoperirea suferinţei fizice a acesteia. În ceea ce priveşte despăgubirile materiale, instanţa reţine faptul că nu a fost făcută dovada prejudiciului material şi a cuantumului acestuia în condiţiile art. 1169 Cod civil.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 şi art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p. şi art. 998 – 999 C.civ., va obliga inculpatul la plata sumei de 474 lei, actualizată la data executării, reprezentând contravaloare servicii medicale acordate părţii vătămate, către partea civilă Spitalul Polimed Podu Turcului.

III. Cheltuieli judiciare

În baza art. 193 C.p.p. va obliga inculpatul să plătească părţii vătămate suma de 500 de lei, reprezentând onorariul apărătorului ales (fila 85).

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. va obliga inculpatul să plătească suma de 60 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se includ şi cele stabilite în faza de urmărire penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 180 alin. 2 C. pen. condamnă pe inculpatul E. M., fiul lui X şi Y, născut la data de XX, în comuna M., judeţul Bacău, cu domiciliul în comuna M., judeţul Bacău, studii 12 clase, pensionar, căsătorit, fără antecedente penale, CNP X, la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

În baza art. 71 C. pen. interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II – a şi lit. b C.pen.

În baza art. 81 C.pen. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe durata termenului de încercare de 2 ani şi 3 luni, calculat potrivit art. 82 C. pen.

În baza art. 359 C.p.p. atrage atenţia inculpatului supra dispoziţiilor art. 83 C.pen.

În baza art. 71 alin. 5 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art. 14, 17 C.p.p. raportat la art. 998 – 999 C.civ. obligă inculpatul să îi plătească părţii vătămate suma de 500 de lei cu titlu de daune morale.

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006 şi art. 14 C.p.p., art. 346 C.p.p. şi art. 998 – 999 C.civ., obligă inculpatul la plata sumei de 474 lei, actualizată la data executării, reprezentând contravaloare servicii medicale acordate părţii vătămate, către partea civilă Spitalul Polimed Podu Turcului.

În baza art. 193 C.p.p. obligă inculpatul să plătească părţii vătămate suma de 500 de lei.

În baza art. 191 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul să plătească suma de 60 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se includ şi cele stabilite în faza de urmărire penală.

Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi partea vătămată şi de la comunicare pentru partea civilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.01.2009.

Preşedinte, Grefier,

X/Y

11/12.02.2009

Ex. 2

Etichete:

Lovire sau alte violenţe

Prin rechizitoriul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău nr. 2806/P/2008 din de 08.07.2008 înregistrat pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 10865/180/14.07.2008 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor DO, VC, pentru comiterea infracţiunii de loviri şi alte violenţe prev. şi ped. de art.180 al.2 C.p.

În fapt prin actul de sesizare s-a reţinut că cei doi inculpaţi în data de 5.04.2008 au lovit partea vătămată PH cu pumnii, picioarele şi o coadă de bici provocându-i leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Prin sentinţa penală nr. 1111/28.05.2009 a Judecătoriei Bacău s-a dispus condamnarea inculpaţilor la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 700 lei atrăgându-se atenţia asupra dispoziţiilor art. 631 Cpen.

Prin decizia penală nr. 658/R/13.10.2009 a Tribunalului Bacău au fost admise recursurile declarate de inculpaţi împotriva sentinţei penale nr. 1111/ 28.05.2009 a Judecătoriei Bacău ce a fost casată în totalitate cauza fiind trimisă spre rejudecare la aceiaşi instanţă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. 477/180/12.01.2010.

Analizând întregul material probator administrat în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti instanţa reţine următoarea situaţie de fapt

În data de 5.04.2008, în jurul orei 22,oo partea vătămată se deplasa pe raza comunei spre domiciliul părinţilor săi. În dreptul unei locuinţe s-a întâlnit cu inculpaţii care se aflau împreună cu martorul FA, lângă căruţa cu care se deplasau.

După ce i-a salutat pe toţi trei, partea vătămată PH şi-a continuat drumul însă după aproximativ 50 de metri a fost ajuns din urmă de inculpaţi.

Aceştia au început să-l lovească cu pumnii, picioarele şi o coadă de bici, abandonându-l ulterior în drum.

Partea vătămată a reuşit să ajungă acasă de unde a anunţat salvarea fiind transportat şi internat la Spital.

Conform certificatului medico-legal întocmit în cauză, Partea vătămată PH a suferit multiple contuzii la cap şi la genunchi, leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Situatia de fapt reţinută de instanţă se probează cu următoarele mijloace de probă: – plângerea şi declaraţiile părţii vătămate ,

– declaratiile martorilor

– certificat medico-legal

În drept, faptele inculpaţilor care în data de 5.04.2008 au lovit partea vătămată PH cu pumnii, picioarele şi o coadă de bici provocându-i leziuni ce au necesitat 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violente prev. de art.180 alin.2 C.p.

În temeiul art.345 C.p.p. având în vedere că faptele există, fiecare constituie infracţiune şi că au fost săvârşite de către inculpaţi, urmează a dispune condamnarea acestora.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va ţine seama de criteriile generale prev. de art.72 C.p. respectiv dispozitiile părţii generale ale C.p., limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările concrete in care a fost comisă fapta, urmările produse sau care s-ar fi putut produce, numărul de zile de îngrijiri medicale necesar pentru vindecarea părţii vătămate..

Instanţa va avea in vedere si circumstantele personale ale fiecărui inculpat care nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale si care nu s-au prezentat in faţa organelor judiciare , împrejurări ce vor fi reţinute ca circumstanţe atenuante cf. art.74-76 C.pen în temeiul cărora instanţa va aplica pedeapsa amenzii penale.

În consecinţă, instanţa în baza art. 180 alin.2 C.pen.cu aplic.art.74 lit.a C.pen. si art.76 lit.e C.pen. va condamna pe inculpatul DO, la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 700 lei.

In baza art. 180 alin.2 C.pen.cu aplic.art.74 lit.a C.pen. si art.76 lit.e C.pen. va condamna pe inculpatul Cercel Vasilică, la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 700 lei.

Instanţa va atrage atenţia inculpatului, asupra prevederilor art.63 ind.1 C.p.

Sub aspectul laturii civile:

Părţile vătămate PH, Spitalul şi Serviciul de Ambulanţă Bacău s-au constituit părţi civile.

PH a cerut obligarea inculpatilor la plata sumelor de 3000 lei cu titlu de daune materiale şi 7000 lei cu titlu de daune morale.

Spitalul şi Serviciul de Ambulanţă au solicitat obligarea inculpatilor la plata sumelor de 198,90 lei, respectiv 304,80 lei reprezentând pretul serviciilor medicale furnizate părţii vătămate PH.

Privitor la daunele morale instanţa constată că partea vătămată a suferit un cert prejudiciu moral având în vedere că aceasta a fost lovită în public. În mod repetat, lăsată fără ajutor într-un şanţ, suferind multiple contuzii ce au necesitat pentru vindecare un nr. de 11-13 zile de îngrijiri medicale, însă instanţa apreciază că suma solicitată este exagerată , suma 4000 lei fiind justă şi echitabilă pentru repararea prejudiciului moral şi respectă şi principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac.

În ceea ce priveşte prejudiciul material din declaraţia martorului CV rezultă că partea vătămată l-a plătit cu suma de 3000 lei pentru îngrijirile acordate.

Întrucât doar inculpaţii au exercitat calea de atac a recursului, instanţa dând eficienţă principiului neagravării situaţiei în propria cale de atac va reţine un prejudiciu material cert şi nereparat în cuantum de 1000 lei.

În baza art.14 ,art.346 alin 1 C.prpen , art.998 C.civ. şi art. 1003 C.civ. şi art.313 din Lg.95/2006 instanţa constatînd îndeplinite în mod cumulativ condiţiile răspunderii civile delictuale subiective pentru fapta proprie respectiv fapta ilicită prezentata mai sus, raportul de cauzalitate între aceasta şi prejudiciul produs, existenţa prejudiciului şi culpa inculpaţilor, urmează a dispune obligarea acestora în solidar la repararea pagubelor produse părţilor civile ca rezultat al săvârşirii infractiunilor.

La stabilirea despăgubirilor cuvenite părţile civile Spitalul Judetean şi Serviciul de Ambulanţă, instanţa va avea în vedere contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii vătămate pe durata spitalizării şi a transportului la unitatea sanitară.

În temeiul art.191 alin.1, 2 C.prpen instanţa va obliga fiecare inculpat la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

În temeiul art.193 C.p.p. va obliga inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare efectuate de către partea vătămată.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro