404 www.juspedia.ro | Law article directory
Top

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 121/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 198

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 121/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA a solicitat modificarea măsurii de plasament pentru minorul AI , de la Centrul de plasament „Speranţa” Tulcea la S.A.S.T. Tulcea.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută. Este părăsit de părinţi, fiind lăsat în grija mătuşii materne AV din com. M, jud. Tulcea. Mama întreţinea relaţii de concubinaj cu diferite persoane, iar tatăl muncea ocazional. Prin Hotărârea nr. 1140/2000, se stabileşte măsura de plasament la mătuşa maternă, AV. După o perioadă de timp, mama a cerut reintegrarea copilului în familie, motivând faptul că şi-a cumpărat o casă în satul P…., jud. Tulcea şi dispune de condiţii pentru creşterea, educarea şi îngrijirea minorului. Prin Hotărârea nr. 859/2003, copilul este reintegrat în familie. Cu toate că mama a promis că îi va asigura minorului toate condiţiile necesare unei bune dezvoltări, aceasta nu şi-a preschimbat comportamentul şi vechile obiceiuri, întreţinând în continuare relaţii cu diferiţi bărbaţi. Din anul 2007, conform S.C. 1987/2007, minorul se află în plasament la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea. De când se află în centru, nu a fost vizitat de nici o rudă până la gradul IV. Mama minorului este plecată în Italia la muncă.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în xerocopie următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea; plan individual de protecţie; raport de evaluare trimestrială, S.C. nr. 1987/2007, certificat naştere AI , Hotărârea nr. 1140/2000, Hotărârea nr. 859/2003, C.I. GN, certificat deces AS.

Examinând cererea, instanţa reţine că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută, că tatăl este decedat iar mama este plecată la muncă în Italia. Se mai reţine că mama minorului nu a asigurat minorului toate condiţiile necesare unei bune dezvoltări, minorul aflându-se în plasament la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

Conform art. 68 şi art. 69 din Legea nr. 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, care are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii şi care întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit.

În situaţia în care se constată, pe baza acestui raport, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Din aceste considerente, instanţa urmează a dispune modificarea măsurii de plasament pentru minorul ….., de la Centrul de plasament „Speranţa” Tulcea la S.A.S.T. Tulcea.

Etichete:

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 120/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 197

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 120/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA a solicitat modificarea măsurii de plasament pentru minorul TI , de la asistent maternal profesionist Beudean Rodica cu plasament la Centrul de plasament „Cristian” Tulcea.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută. Copilul a prezentat probleme medicale imediat după naştere, fiind internat la secţia de recuperare pediatrică. În această perioadă, părinţii şi-au vizitat copilul dar nu au dorit să-l ia acasă deoarece nu puteau să-i acorde îngrijirea necesară. După ce a fost plasat la Leagănul de copii Babadag, în anul 1997, mama a solicitat reintegrarea în familie iar cererea i-a fost refuzată, datorită condiţiilor improprii de la domiciliu. Fiind diagnosticat cu retard psiho-motor moderat, minorul a fost plasat la Casa de copii preşcolari cu deficienţe, iar, ulterior, prin Hotărârea CPC nr. 466/10.07.2001 a fost plasat asistentului maternal profesionist BR. Fiind încadrat în grad de handicap accentuat, cu diagnosticul „întârziere mentală moderată, cu tulburări de limbaj şi tulburări de reactivitate”, asistentului maternal îi vine din ce în ce mai greu să se ocupe de minor, care, deşi este elev în clasa a VI-a, în clasă specială, îşi ştie numele dar nu ştie să şi-l scrie, nu şi-a însuşit scrisul, cititul şi deprinderile privind igiena personală, numără până la 5 şi necesită un ajutor permanent. Minorul urmează tratament de specialitate , are nevoie permanentă de tratament medicamentos. Părinţii minorului au o locuinţă sărăcăcioasă, cu pământ pe jos, în camere lipseşte minimul necesar unui trai decent, nu deţin bunuri mobile au imobile (locuinţa aparţine bunicilor minorului) şi se întreţin din ajutorul social, în cuantum de 207 lei/lună. Părinţii sunt total dezinteresaţi de copil, nu l-au vizitat şi nu menţin legătura cu el. În Centrul de Plasament „Cristian” poate beneficia de îngrijire, supraveghere, recuperare şi tratament de specialitate permanent, adecvat handicapului.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în xerocopie următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a copilului; fişa de evaluare psihologică, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea; plan individual de protecţie; adeverinţe medicale, ancheta socială a Primăriei Niculiţel, Certificat de încadrare în grad de handicap, copie C.I. mamă şi tată, copie Certificat de naştere minor, raport după vizită, declaraţii, raport după discuţii.

Examinând cererea, instanţa reţine că minorul este încadrat în grad de handicap accentuat, cu diagnosticul „întârziere mentală moderată, cu tulburări de limbaj şi tulburări de reactivitate”, motiv pentru care asistentului maternal îi vine din ce în ce mai greu să se ocupe de minor. Întrucât minorul necesită un ajutor permanent, iar în Centrul de Plasament „Cristian” poate beneficia de îngrijire, supraveghere, recuperare şi tratament de specialitate permanent, adecvat handicapului, instanţa urmează a dispune modificarea măsurii de plasament pentru minorul TI , de la asistent maternal profesionist BR cu plasament la Centrul de plasament „Cristian” Tulcea.

Conform art. 68 şi art. 69 din Legea nr. 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, care are obligaţia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii şi care întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit.

În situaţia în care se constată, pe baza acestui raport, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Etichete:

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 159/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 256

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 159/88/2009 la data de 27 ianuarie 2009, reclamanta DIRECŢIA GEERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat modificarea măsurii de plasament de la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea la Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tineri – Tulcea pentru minorul (…), născut la data de … în Tulcea, judeţ Tulcea, fiul lui (…), cu domiciliul în comuna …, judeţ Tulcea, cu reşedinţa necunoscută şi a (…), decedată.

A mai subliniat reclamanta că, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti este delegat Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate recunoscută. Mama a decedat în anul 2000, minorul locuind la bunica paternă (…). Din anul 2002 este internat şi abandonat la Secţia pediatrie, încredinţat ulterior Centrului de Plasament „Speranţa”. Conform Sentinţei civile nr. 513 din 28 martie 2006, este plasat la acelaşi centru. Tatăl său a manifestat un total dezinteres, nu l-a vizitat niciodată pe minor iar situaţia acestuia este instabilă pe fondul deselor schimbări de reşedinţă şi prestării unor munci ocazionale.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii au fost depuse la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a minorului, anchetă socială a D.G.A.S.P.C. Tulcea, plan individual de protecţie, caracterizare, evaluare psihologică, raport după discuţii, adeverinţă medicală, raport de evaluare trimestrială, copia Sentinţei civile nr. 513 din 28 martie 2006 şi copie certificat de naştere minor.

Examinând cererea în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minorul provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei cu numitul (…), cu paternitate recunoscută, iar după decesul mamei, acesta a rămas în grija bunicilor paterni, bătrâni şi bolnavi. Ulterior decesului bunicii, tatăl l-a internat şi abandonat la Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean iar, în urma unei sesizări către Direcţia pentru protecţia copilului s-a constatat imposibilitatea plasării acestuia în familia lărgită, fiind încredinţat prin Hotărârea nr. 210/2002 la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

Din momentul în care a fost plasat la Centrul „Speranţa” nu a fost vizitat nici de tată şi nici de rude apropiate.

Tatăl minorului nu deţine o locuinţă stabilă, trăieşte în diferite reşedinţe şi având condiţii precare de existenţă, fapt care nu îi permite să-l aibă în grijă pe minor şi nici alţi membri din familia lărgită nu şi-au manifestat vreun interes pentru a-l lua de la centrul de plasament.

Din înscrisurile aflate la dosar rezultă că minorul este elev în clasa a VI-a la Scoala „…”, cu o capacitate scăzută la învăţătură dar interesat să-şi îmbunătăţească situaţia şcolară, sănătos din punct de vedere clinic şi îşi doreşte să fie transferat la Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tineri – Tulcea, unde să i se asigure un climat optim de îngrijire, dezvoltare şi educare.

Potrivit dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 272/2004, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, dispuse de comisia pentru protecţia copilului sau de instanţa judecătorească, trebuie verificate trimestrial de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, iar în cazul în care împrejurările prevăzute la alin. 1) s-au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii.

De asemenea, potrivit art. 69 din aceeaşi lege, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, organismul privat autorizat întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaţie care impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi modului în care acesta este îngrijit, iar în situaţia în care se constată, pe baza raportului întocmit potrivit alin. 2, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească.

Având în vedere situaţia prezentată, cum minorul urmează a beneficia de condiţii mai bune pentru dezvoltarea sa, instanţa constată că cererea formulată de către reclamantă este întemeiată, urmând a o admite şi a dispune modificarea măsurii de protecţie specială, instituită prin Sentinţa civilă nr. 513 din 28 martie 2006 a Tribunalului Tulcea cu privire la minorul (…), născut la 23 mai 1995 în municipiul Tulcea, judeţ Tulcea, din părinţii (…) şi (…), în sensul plasamentului acestuia la Serviciul de Asistenţă şi Sprijin pentru Tineri – Tulcea, judeţ Tulcea.

Etichete:

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 149/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 246

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 149/88009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat modificarea măsurii de plasament de la asistent maternal profesionist (…) la familia (…) şi (…) pentru minora (…), născută la …, fiica lui (…), cu domiciliul legal în loc. … şi a lui (…) (fostă (…)) cu domiciliul legal în loc. … şi, totodată, în dispozitivul hotărârii ce se va pronunţa să fie cuprins şi un alineat cu următorul conţinut: „dispune ca mătuşa maternă (…), CNP …., domiciliată în …, judeţ Constanţa, să beneficieze de alocaţia lunară de plasament”.

A mai solicitat reclamanta ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi, respectiv îndeplinite de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în conformitate cu art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o familie legal constituită cu părinţi despărţiţi în fapt la momentul naşterii copilului, iar tatăl nu a recunoscut paternitatea manifestând un total dezinteres faţă de acesta.

Minora a fost abandonată în Maternitatea din oraşul Babadag, fiind transferată la Secţia de Recuperare Pediatrică prin Hotărârea C.P.C Nr. … din 6 octombrie 1998, apoi la Centrul de Plasament Babadag, nefiind posibilă integrarea copilului în familia naturală sau lărgită. Iniţial a fost în plasament la asistent maternal (…), conform Hotărârii nr. 471/27.07.1999, iar ulterior la A.M.P. (…), conform Sentinţei civile nr. 567 din 11 martie 2008. Mama s-a căsătorit cu numitul (…), însă nu a vizitat-o pe minoră şi nici nu o acceptă, ca de altfel şi tatăl biologic care a declarat că nu doreşte să se implice în creşterea şi educarea minorei.

Pentru minoră, mătuşa maternă a solicitat instituirea unei măsuri de protecţie cu atât mai mult cu cât a petrecut anumite zile din vacanţa de iarnă şi de Paşti la aceasta şi nu are alte responsabilităţi, dorind să poarte grija acesteia.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile art. 58 alin. 1 lit. a şi art. 68 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererea, reclamanta a depus la dosarul cauzei, raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, anchetă socială, plan individualizat, adresa D.G.A.S.P.C. Constanţa, referat privind situaţia copilului (…), bilet de voie, cerere, raport după vizită, raport după discuţii, raport de evaluare trimestrială a nevoilor, Hotărârea nr. D 2344, caziere judiciare, C.I. (…) şi Petcu (…), certificat de căsătorie, certificat de naştere, adeverinţe medicale, raport, S.c. nr. 567/11.03.2008, copie S.C. nr. 14/17.04.2007, copie S.c. nr. 2309 din 15 decembrie 2005, copie C.I. (…) Gheorghe, copie CI (…), copie S.c. nr. 129 din 15 martie 2001, copie certificate de naştere.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Minora (…), provine dintr-o familie legal constituită cu părinţii despărţiţi în fapt la naşterea acesteia, tatăl contestând paternitatea.

Intrucât nu a fost posibilă integrarea în familia naturală sau lărgită prin Hotărârea C.P.C nr. 471 din 27.07.1999 minora a fost plasată la asistent maternal profesionist (…), iar prin Sentinţa civilă nr. 129 din 15 martie 2002 s-a dispus abandonul copilului întrucât părinţii s-au dezinteresat total de aceasta.

In prezent se află la asistent maternal profesionist (…), conform Sentinţei Civile nr. 567/2008 a Tribunalului Tulcea.

Minora are vârsta de 11 ani, prezintă o dezvoltare fizică şi psihică corespunzătoare vârstei, este în clasa a V-a şi s-a acomodat mai greu prin trecerea de la ciclul primar de tip step-by-step la cel gimnazial, dar testele ce i-au fost aplicate le-a trecut cu note minime; starea sănătăţii este bună, nu manifestă tulburări de comportament, fiind un copil sociabil, cuminte, cu înclinaţii spre activităţi casnice.

Situaţia familiei naturale îi este cunoscută şi o acceptă ca atare, în sensul că mama este căsătorită cu numitul (…), a refuzat orice întrevedere cu ea, invocând motive de ordin material şi financiar, iar soţul actual nu o acceptă, iar tatăl biologic se află într-o relaţie de concubinaj cu numita (…), cu care are doi copii, iar din căsătoria anterioară doar unul dintre cei 6 copii pe care i-a avut în grijă mai locuieşte cu el şi nu doreşte să se implice în creşterea şi educarea acesteia afirmând că nu este tatăl biologic.

Prin Sentinţa civilă nr. 14 din 17 aprilie 2007 s-a dispus deschiderea procedurii adopţiei interne a minorei, ambii părinţi exprimându-şi consimţământul cu privire la adopţie, dar nu s-a identificat o familie potenţial adoptatoare.

Direcţia pentru Protecţia Copilului Tulcea a primit o solicitare de integrare a minorei (…), din partea numitei (…), mătuşa maternă, efectuându-se demersuri în sensul plasamentului la aceasta. In perioada 22 decembrie 2008 – 2 ianuarie 2009, minora a fost învoită pentru a petrece vacanţa de iarnă la familia Petcu.

Potrivit dispoziţiilor art. 68 alin. 2 raportat la art. 56 lit. c din Legea nr. 272/2004, în cazul în care împrejurările prevăzute la alin. 1 s-au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizez de îndată comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii, iar de măsurile de protecţie specială, instituite de lege beneficiază copilul abuzat sau neglijat, iar conform art. 58 alin. 1 lit. a, plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile legii, după caz, la o persoană sau familie.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune modificarea măsurii de plasament dispusă prin Sentinţa civilă nr. 567 din 11 martie 2008, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în sensul că va dispune plasamentul minorei (…), născută la (…), judeţ Tulcea, fiica lui (…) şi (…) Maria, la familia (…) şi (…) domiciliaţi în comuna …, judeţ Constanţa.

In conformitate cu dispoziţiile art. 119 alin. 1 şi 2 din aceeaşi lege, pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului se acordă o alocaţie lunară de plasament, în cuantum de 90 lei, care se indexează prin hotărâre a Guvernului. De această alocaţie beneficiază şi copilul pentru care a fost instituită tutela, în condiţiile legii, şi se plăteşte persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în plasament copilul sau tutorelui, aşa încât plata alocaţiei de plasament se va face către mătuşa maternă (…), pe perioada corespunzătoare măsurii de protecţie a plasamentului.

Făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. 2 raportat la art. 59 din Legea nr. 272/2004, exerciţiul drepturilor şi respectiv îndeplinirea obligaţiilor părinteşti vor fi delegate către Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA, cu sediul în str. Gavrilov Corneliu nr. 120, în contradictoriu cu pârât (…).

In temeiul art. 68 alin. 2 rap. la art. 56 lit. c şi art. 58 alin. 1 lit. a din legea nr. 272/2004,

Modifică măsura de plasament dispusă prin Sentinţa civilă nr. 567 din 11 martie 2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea, în sensul că dispune plasamentul minorei (…), născută la 18 februarie 1998, în Babadag, judeţ Tulcea, fiica lui (…) şi (…) Maria, la familia (…) şi (…), domiciliaţi în comuna Cuza Vodă, str. Garoafei nr. 18, judeţ Constanţa.

In temeiul art. 119 alin. 1 şi 2 din lege,

Dispune ca plata alocaţiei de plasament să se facă către mătura maternă (…), pe perioada corespunzătoare măsurii de protecţie a plasamentului.

In temeiul art. 62 alin. 2 rap. la art. 59 din Legea nr. 272/2004,

Delegă exerciţiul drepturilor şi respectiv îndeplinirea obligaţiilor părinteşti către Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Definitivă şi executorie.

Cu recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 16 februarie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Valeria Andrecencu Daniela Savastre

18.02.2009/red.jud.VA

Tehnored.DS/ex. 6/18.02.2009

Etichete:

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 147/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 250

Şedinţa publică din data de 16 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 147/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA, cu sediul în Tulcea, …, a solicitat modificarea măsurii de plasament pentru minora (…), născută la data de …, fiica lui (…) şi (…), cu domiciliul legal în localitatea …, de la asistent maternal profesionist (…) la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

A solicitat, de asemenea, în conformitate cu art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate recunoscută, fiind al zecelea copil născut de mamă, fiind abandonată în spital. Până la vârsta de doi ani, minora a crescut în unităţi de ocrotire socială. Pentru şapte din fraţii săi, părinţii şi-au dat acordul cu privire la adopţia internaţională, astfel încât le-a rămas un copil spre creştere şi educare.

De la vârsta de doi ani, minora s-a aflat la asistent maternal profesionist Lazăr Violeta până la pensionarea acesteia, astfel că prin Sentinţa civilă nr. 1680 din 2 octombrie 1007, minora a fost transferată la asistent maternal profesionist (…), beneficiind de condiţii optime de creştere şi educare. Dar, pensionară fiind, asistentul maternal (…) a dorit să-şi înceteze activitatea începând cu 1 februarie 2009.

Minora este înscrisă în evidenţele dr. NPI Munteanu Carmen cu diagnosticul: „intelect de limită, tulburări de atenţie, dislalie, exces ponderal” beneficiind de tratament homeopat şi neurotrop.

Intrucât minora nu poate fi reintegrată în familie (abandonată de mică) deoarece condiţiile sunt precare şi părinţii consumatori de alcool, alimentând o permanentă stare conflictuală, nu îi pot asigura îngrijirea şi climatul educaţional corespunzător, se impune transferul minorei de la asistent maternal profesionist (…) la Centrul de Plasament „Speranţa” – Tulcea,

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 58 alin. 1 lit. c), art. 68 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

In dovedirea acţiunii au fost depuse următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, plan individualizat de protecţie, ancheta socială a D.G.A.S.P.C., raport după discuţii, certificat de expertiză şi orientare şcolară, copii B.I. părinţi, fişa de evaluare psihologică, cererea solicitantului, S.c. nr. 1680 din 2 octombrie 2007 şi copie certificat de naştere.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Minora provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută, fiind al zecelea copil născut de mamă. Deoarece la naştere copilul a fost abandonat în spital, prin Sentinţa civilă nr. 237/2001 minora a fost declarată abandonată.

Până la vârsta de doi ani minora a crescut în unităţi de ocrotire socială, după care a fost dată în plasament la asistent maternal Lazăr Violeta. Prin încetarea activităţii acesteia, minora a fost transferată la un alt asistent maternal profesionist, respectiv (…), care şi-a încetat activitatea la 1 februarie 2009.

Intrucât nu există posibilitatea integrării minorei în familie se impune modificarea măsurii de plasament prin transfer de la asistent maternal profesionist (…) la un centru de plasament.

Astfel, potrivit art. 58 alin. 1 lit. c din Legea nr. 272/2004, „Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la un serviciu de tip rezidenţial, prev. de art. 110 alin. 2 şi licenţiat în condiţiile legii”.

Totodată, potrivit art. 68 alin. 2 din lege, „în cazul în care împrejurările prevăzute la alin. 1 s-au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze, de îndată, comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune modificarea măsurii de plasament pentru minora (…), născută la data de 4 septembrie 1999 în comuna Hamcearca, judeţ Tulcea.

Urmează a se dispune plasamentul minorei de la asistent maternal profesionist (…) la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

Făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti vor fi delegate Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete:

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 88/88/2009

SENTINTA CIVILA Nr. 316

Sedinta publica din data de 26 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr.88/88/2009 din 16 ianuarie 2009 reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea a solicitat modificarea masurii de protectie speciala -plasament – pentru minora … ns.la data de 8.04.1998, în Babadag fiica lui … si Natural, de la asistent maternal profesionist …, la asistent maternal profesionist …

De asemenea, a solicitat ca drepturile si obligatiile parintesti sa fie exercitate si respectiv îndeplinite de catre Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, în conformitate cu art.62 alin.(2) din L.272/2004.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca, minora … provine dintr-o relatie de concubinaj cu paternitate nerecunoscuta, dupa nastere aceasta a locuit cu mama sa operioada de doua luni, impunându-se internarea copilului în Sectia de Pediatrie a Spitalului din orasul Babadag, întrucât în familie nu existau conditii optime pentru crestere si dezvoltare.

Prin hotarârea nr…./1998 minora a fost data în plasament la Centrul de Plasament Babadag, iar prin hotarârea CPC nr…./14.12.1999 a fost data în plasament la asistent maternal …-ulterior sentinta civila nr…./2005 pâna la data de 8.12.2008, când din pricina rezultatului testului psihologic al d-nei … „inapt”, copilul a fost transferat la asistent maternal …, alaturi de fratele acesteia …, conform dispozitiei nr.4515/23.12.2008.

De asemenea a mai aratat ca, pe toata perioada plasamentului minorei la asistent maternal …, relatiile dintre copii si membri familiei au fost bazate în primul rând pe un puternic atasament, astfel ca, doamna … doreste sa o ia pe minora în plasament si dupa încetarea activitatii de asistent maternal .

Având în vedere cele mentionate, precum si rezultatul inapt la testul psihologic al doamnei …, reclamanta solicita modificarea masurii de protectie speciala privind pe minora …, la asistent maternal ….

In drept, reclamanta îsi întemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 58 alin.1 lit.b si art.68 din L.272/2004.

In dovedirea actiunii s-au depus la dosar raport referitor la ancheta psihosociala a copilului, ancheta sociala a DGASPC Tulcea, planul individualizat de protectie, hotarârea nr…./PS/2008, atestat, raport dupa vizita, raport dupa discutii, declaratii, dispozitia nr…./23.12.2008, certificat e nastere privind pe minora …, hotarârile nr.1136/1008, nr…./1999, sentintele civile nr…./25.05.2005, si nr…./22.03.2001.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Minora … provine dintr-o relatie de concubinaj cu paternitate nerecunoscuta, dupa nastere aceasta a locuit cu mama sa o perioada de doua luni, impunându-se internarea copilului în Sectia de Pediatrie a Spitalului din orasul Babadag, întrucât în familie nu existau conditii optime pentru crestere si dezvoltare.

Prin hotarârea nr…./1998 minora a fost data în plasament la Centrul de Plasament Babadag, iar prin hotarârea CPC nr…./14.12.1999 a fost data în plasament la asistent maternal …-ulterior sentinta civila nr…./2005 pâna la data de 8.12.2008, când din pricina rezultatului testului psihologic al d-nei … „inapt”, copilul a fost transferat la asistent maternal …, alaturi de fratele acesteia …, conform dispozitiei nr….23.12.2008.

Potrivit art.68 alin.2 din L.272/2004 ” în cazul în care împrejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala, dispuse de comisia pentru protectia copilului sau de instanta judecatoreasca s-au modificat, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului este obligata sa sesizeze de îndata comisia pentru protectia copilului sau, dupa caz, instanta judecatoreasca în vederea modificarii sau dupa caz a încetarii masurii”.

Având în vedere rezultatul testului psihologic privind capacitatea asistentului maternal …, precum si împrejurarea ca masura de modificare vizeaza un asistent maternal la care se afla deja fratele minorei în discutie, instanta urmeaza a admite cererea si a dispune modificarea masurii de protectie speciala, instituita prin sentinta civila nr…./25.05.2005 a Tribunalului Tulcea, cu privire la minora …, în sensul ca dispune plasamentul acesteia la asistent maternal ….

Etichete:

Modificare masura plasament

Dosar nr. 56/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 148

Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 56/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA, a solicitat instanţei modificarea măsurii de plasament pentru minora (…), născută la (…), în oraşul (…), judeţ Tulcea, fiica lui (…), decedată şi a lui (…),decedat, de la Compexul de Servicii Sociale (…) la Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Copilului cu Dizabilităţi „Grădinari” Tulcea şi delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea conform dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din Legea nr.272/2004.

În motivarea acţiunii s-a arătat că minora (…), în vârstă de …ani, provine dintr-o relaţie legal constituită, aceasta mai având două surori.

Mama sa, (…) şi-a abandonat cei trei copii pe un vas de pasageri, unde au fost găsiţi de către poliţie şi internaţi provizoriu în spital. (…) a fost internată la Casa de Copii nr.1.

Întrucât nu a fost posibilă reintegrarea în familie a minorei, în anul 1998 a fost integrată la asistent maternal profesionist (…), în anul 1999, asistenta maternală solicitând întreruperea activităţii, iar minora a fost transferată la asistent maternal profesionist (…) din oraşul Babadag.

În anul 2001 minora a fost transferată la asistent maternal profesionist (…) din mun. Tulcea, apoi la Complexul de Servicii Sociale (…), în baza Hotărârii nr.48/PS/2007.

S-a mai arătat că minora este elevă în clasa a X-a la Şcoala de Arte şi Meserii, anul şcolar 2008-2009 l-a efectuat în cadrul Liceului … din oraşul (…)-profilul alimentaţie publică şi turism, că atât în cămin dar şi la şcoală are un comportament deviant, că nu ţine legătura cu celelalte două surori şi că toate cele trei moştenesc apartamentul părinţilor defuncţi, compus din două camere neracordate la energia electrică, moştenire ce nu a fost până în prezent dezbătută.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 58 alin. 1 lit. a), art. 60 alin. 3, lit.a, art. 61 alin. 2 lit. a şi art. 68 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii au fost ataşate următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a minorului, referate, rapoarte de discuţii, bilet de ieşire din spital, anchetă socială, adeverinţă, copie de pe certificatul de deces al numitului (…), plan individualizat de protecţie, program educaţional, program de intervenţie specifică, copie de pe cartea de identitate a minorei (…), copie de pe Hotărârea nr.48/PS/2007 şi copie de pe certificatul de deces al numitei (…).

Examinând cererea în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că

minora (…), în vârstă de 17 ani, provine dintr-o relaţie legal constituită, aceasta mai având două surori.

(…), mama minorei Elena şi-a abandonat cei trei copii pe un vas de pasageri, unde au fost găsiţi de către poliţie şi internaţi provizoriu în spital.

Nefiind posibilă reintegrarea în familie a minorei în anul 1998 a fost integrată la asistent maternal profesionist (…).

În anul 1999, asistentul maternal (…) a solicitat întreruperea activităţii, iar minora a fost transferată la asistent maternal profesionist (…) din oraşul Babadag.

În anul 2001 minora a fost transferată la asistent maternal profesionist (…), iar apoi la Complexul de Servicii Sociale (…), în baza Hotărârii nr.48/PS/2007.

Se mai reţine că minora, elevă în clasa a X-a are un comportament deviant atât în cămin cât şi la şcoală.

Minora nu ţine legătura cu celelalte surori,, iar în prezent, împreună cu cele două surori, moştenesc un apartament compus din două camere neracordate la energie electrică, succesiune ce nu a fost dezbătută până în prezent.

Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 272/2004, plasamentul minorului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă în condiţiile prezentei legi.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa constată că cererea formulată de către reclamantă este întemeiată, urmând a se admite cererea şi a dispune modificarea măsurii de protecţie specială-plasament de la Complexul de Serviciu Sociale (…) la Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Copilului cu Dizabilităţi „Grădinari” Tulcea, pentru minora (…), născută la data de (…), în oraşul (…), jud. Tulcea.

Urmează a dispune delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete:

Descopera Primul Stagiu
Zonia.ro