Top

Investire cu formula executorie.Somatie necomunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 4.05.2009, creditoarea S.C. I. S.R.L. a solicitat învestirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. 272/24.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 343/282/2009 al Judecătoriei Pogoanele.

Instanţa a reţinut că, în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001, „ordonanţa se va înmâna părţii prezente sau se va comunica fiecărei părţi, de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire”.

În ceea ce priveşte procedura învestirii ordonanţei cu formulă executorie sunt incidente dispoziţiile art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 şi ale art. 376 din Codul de procedură civilă, în raport cu care admiterea cererii de învestire este condiţionată de caracterul definitiv al ordonanţei sau de caracterul irevocabil al hotărârii de respingere a cererii în anulare. Ca urmare, este necesar ca instanţa de judecată, în exercitarea rolului activ, să verifice în ce măsură s-au respectat dispoziţiile art. 9 alin. (2) cu referire la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, atât cu privire la comunicarea ordonanţei, cât şi cu privire la modalitatea în care aceasta a rămas irevocabilă.

În această privinţă se impune să se aibă în vedere că nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 ar atrage, pe de o parte, încălcarea principiului disponibilităţii şi lipsirea debitorului de posibilitatea de a se apăra, iar pe de altă parte, ar crea posibilitatea invocării nulităţii relative a actului, în cadrul unei contestaţii la executare, în conformitate cu dispoziţiile art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Aşa fiind, în raport cu dispoziţiile legale la care s-a făcut referire, se impune să se reţină că ordonanţa ce conţine somaţia de plată nu este susceptibilă de a fi învestită cu formulă executorie decât dacă a fost comunicată părţilor prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001.

De altfel, prin Decizia nr. XI din 20 martie 2006, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 28.07.2006, s-a decis că, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, cererea de învestire cu formulă executorie a ordonanţei de admitere, în tot sau în parte, a somaţiei de plată nu este admisibilă dacă aceasta nu a fost comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a procedat la comunicarea către părţi a sentinţei civile nr. 272/24.03.2009, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, văzând şi dispoziţiile art. 376 C. pr. civ., art. 9 alin. (2) cu referire la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, precum şi Decizia nr. XI din 20 martie 2006, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 656 din data de 28.07.2006, instanţa a respins cererea de învestire cu formulă executorie ca inadmisibilă.

Etichete: