Top

Obiecţiuni la procesul-verbal de contravenţie. Formă

Potrivit dispoziţiilor art.16 pct.7 din OG nr.2/2001, în

momentul încheierii procesului-verbal de contravenţie, agentul

constatator este obligat să aducă la cunoştinţă

contravenientului dreptul de a face obiecţiuni. Obiecţiunile sunt

consemnate distinct în procesul-verbal de contravenţie la

rubrica „Alte menţiuni” sub sancţiunea nulităţii absolute.

Prin sentinţa civilă nr. 3305/2005 a Judecătoriei Brăila a fost

respinsa plangerea contraventionala formulata de SC X SRL, impotriva

procesului verbal de contraventie nr.- emis de agentul constatator Y.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut:

Prin procesul verbal de contraventie nr.- din data de 9.02.2005,

petenta SC X SRL a fost amandata cu suma de 30.00.000 lei pentru

savirsirea contraventiei prevazute de art.96 al.1 lit.b din OUG nr.150/2003,

constand in aceea ca la data controlului, respectiv 9.02.2005, inregsitra

debite restante la bugetul de stat pe perioada august – decembrie 2004,

nevirand contributia pentru asigurari de sanatate.

Inpotriva procesului verbal de contraventie in termen legal

petenta a formulat plangere contraventionala sustinand ca actul

contraventional este nelegal intrucat amenzile contraventionale se suporta

de persoanale fizice care se fac vinovate de savirsirea contraventiei

(administrator sau contabil si nu persoanale juridice si ca procesul verbal

de contraventie nu cuprinde obiectiunile petentei).

Instanţa de fond a apreciat ca procesul-verbal de contraventie

este legal si temeinic, astfel incat in baza art.34 al.2 din OG 2/2001 a

respins ca nefondata plangerea.

Recurenta a arătat că procesul verbal de contraventie este nul

intocmit la rubrica „obiectiuni” nu s-a trecut in ce constau aceste

obiectiuni, iar pe fond a arătat ca la data controlului societatea recurenta era

….. debitoare cit si creditoare faţă de bugetul de stat astfel incat

contraventia retinuta nu exista.

Intimata prin reprezentant a sustinut ca procesul-verbal a fost

completat legal de agentul constatator, indeplineszte conditiile legale

formale si a solicitat respingerea recursului.

Instanta a constat ca exceptia invocata de recurenta privind

nulitatea actului contestat este nelegala intrucat asa cum se prevede prin

OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, rubrica „obiectiuni” a

fost completata de agentul constatator, actul normativ mentionat nu

impune o formulă anume sau individualizarea obiectiunilor ce trebuie sa

redea pozitia contravenientului fata de actul intocmit – ceea ce in spata s-a

realizat.

Etichete: