Top

In cazul în care infracţiunile sunt simultan atât concurente între ele, cât şi în concurs sau recidivă cu unele anterioare, „sfera concursului se întrerupe prin apariţia unei recidive”, astfel, tot ce precede hotărârii care constituie primul termen

CONCURS DE INFRACŢIUNI

Contopire. Aplicarea doar a regulilor concursului. Contopirea simultană a două resturi de pedeapsă.

Cuprins pe materii: Cod penal. Partea specială. Contopire.

Indice alfabetic: Drept penal

– contopire

– aplicarea doar a regulilor concursului

– contopirea simultană a două resturi de pedeapsă

Cod penal: art.36, art.61

Cod procedură penală: art.449 al.1 lit.a

In cazul în care infracţiunile sunt simultan atât concurente între ele, cât şi în concurs sau recidivă cu unele anterioare, „sfera concursului se întrerupe prin apariţia unei recidive”, astfel, tot ce precede hotărârii care constituie primul termen al recidivei alcătuieşte concursul şi numai acele pedepse sunt supuse contopirii, iar tot ce urmează constituie o altă pluralitate, distinctă, supusă după caz, regulilor concursului sau al recidivei.

Tribunalul Brăila: decizia penală nr.305/26.10.2006

Prin sentinţa penală nr.1708/3.07.2006 a Judecătoriei Brăila pronunţată în dosar nr.3369/2005, în baza art.208 alineat 1 – art.209 alineat 1 litera i Cod penal cu aplicarea dispoziţiilor art.41 alineat 2 Cod penal şi ale art.37 litera a Cod penal a fost condamnat inculpatul R.I. la o pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în forma continuată (5 acte materiale), faptă săvârşită în perioada 29 ianuarie 2003 – 8 iulie 2003.

S-a descontopit pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.2638 din data de 27 septembrie 2001 a Judecatoriei Ploiesti definitivă prin neapelare la data de 16 octombrie 2001 în pedepsele componente, şi anume:

– pedeapsa de 2 ani închisoare.

– restul de 226 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.641 din data de 27 martie 1996 Judecătoriei Constanţa.

S-a descontopit pedeapsa de 5 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.2447 din data de 2 decembrie 2005 a Judecătoriei Galaţi (dosar nr.3210/2004) definitivă prin decizia penală nr.55 din data de 1 februarie 2006 a Tribunalului Galaţi în pedepsele componente şi anume:

– pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare.

– restul de 843 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare.

S-a contopit pedeapsa aplicată prin sentinţa apelată de 5 ani închisoare cu pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare şi cu pedeapsa de 2 ani închisoare şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani închisoare sporita la 6 ani şi 2 luni închisoare.

S-a menţinut revocarea beneficiului liberării condiţionate pentru restul de 843 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi pentru restul de 226 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.641 din data de 27 martie 1996 Judecătoriei Constanţa şi s-au contopit aceste resturi cu pedeapsa de 6 ani şi 2 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 6 ani şi 2 luni închisoare sporita la 7 ani închisoare.

S-a dedus din pedeapsă durata arestării preventive cu începere de la data de 22 octombrie 2004 pana la zi.

S-au anulat vechile mandate de executare şi s-a dispus emiterea unui nou mandat.

Prin decizia penală nr.305/26 octombrie 2006 a Tribunalului Brăila s-au admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila şi de către inculpatul R.I.

S-a desfiinţat în parte sentinţa şi în rejudecare:

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa atacată în pedepsele componente de 5 ani închisoare (sentinţa penală atacată), 4 ani şi 8 luni închisoare (sentinţa penală nr.2447/ 2005), 2 ani închisoare (sentinţa penală nr.2638/2001), restul de 843 zile închisoare (sentinţa penală nr.2447/2005), restul de 266 zile închisoare (sentinţa penală nr.641/1996) şi înlătură sporurile aplicate succesiv de 1 an şi 2 luni închisoare, respectiv 10 luni închisoare.

S-a descontopit pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare (sentinţa penală nr.2447/2.12.2005 a Judecătoriei Galaţi, definitivă prin decizia penală nr.55/2006 a Tribunalului Galaţi) în pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare, restul de 843 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare (sentinţa penală nr.2447/2005) şi înlătură sporul de 4 luni închisoare.

S-a descontopit pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare (sentinţa penală nr.2447/2005) în pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare, 3 ani închisoare (sentinţa penală nr.2447/2005), 3 ani şi 4 luni închisoare (sentinţa penală nr.3570/27.11.2000 a Judecătoriei Timişoara) şi înlătură sporul de 1 an închisoare.

În baza art.36 alin.2 Cod penal combinat cu art.449 alin.1 lit.a Cod procedură penală şi art.34 lit.b Cod penal.

S-au contopit pedepsele de 2 ani închisoare (sentinţa penală nr.2638/27.09.2001 a Judecătoriei Ploieşti- fapta din 19.09.1997), 3 ani şi 6 luni închisoare (sentinţa penală nr.2447/2005 a Judecătoriei Galaţi-fapta din 1.03.1999), 3 ani închisoare (sentinţa penală nr.2447/2005 a Judecătoriei Galaţi- fapta din 24.04.2000), 3 ani şi 4 luni închisoare (sentinţa penală nr.3570/ 27.11.2000 a Judecătoriei Timişoara- fapta din 22.08.2000) şi aplică spre executare pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită la 4 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.61 Cod penal

S-a contopit pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare cu restul de 266 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare (sentinţa penală nr.641/ 27.03.1996 a Judecătoriei Constanţa) şi aplică spre executare pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare.

S-a constatat că inculpatul s-a aflat în executarea acestei pedepse în perioada 22.08.2000 – 29.10.2002, cu un rest rămas neexecutat de 843 zile închisoare (conform sentinţei penale nr.2447/2005 intrată în puterea lucrului judecat).

În baza art.36 alin.2 Cod penal combinat cu art.449 alin.1 lit.a Cod procedură penală şi art.34 lit.b Cod penal.

S-a contopit pedeapsa de 5 ani închisoare (sentinţa penală atacată – fapta din 29.01.2003 – 08.07.2003) cu pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare (sentinţa penală nr.2447/2005 a Judecătoriei Galaţi – fapta din ianuarie-mai 2003) şi aplică spre executare pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare sporită la 6 ani închisoare.

În baza art.61 Cod penal

S-a contopit pedeapsa de 6 ani închisoare cu restul rămas neexecutat de 843 zile închisoare din pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi aplică spre executare pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare sporită la 6 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.350 alin.1 Cod procedură penală s-a menţinut starea de arest a inculpatului, iar în baza art.36 alin.3 Cod penal scade din pedeapsa rezultantă timpul executat cu începere de la data de 22.10.2004 la zi.

S-au anulat vechile mandate şi s-a dispune emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 6 luni închisoare.

Pentru a hotărî astfel Tribunalul Brăila a reţinut următoarele:

Din analiza fişei de cazier a inculpatului şi a sentinţelor penale ataşate rezultă că prin sentinţa penală nr.2638/27.09.2001 a Judecătoriei Ploieşti definitivă prin neapelare, la data de 16.10.2001 s-a aplicat inculpatului pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 19.09.1997 a unei infracţiunii de furt calificat.

Prin aceeaşi sentinţă s-a revocat liberarea condiţionată pentru restul de 266 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.641/27.03.1996 a Judecătoriei Constanţa, rest ce a fost contopit cu pedeapsa aplicată pentru fapta dedusă judecăţii, aplicându-se spre executare pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.

Totodată s-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

Prin sentinţa penală nr.2447/2.12.2005 a Judecătoriei Galaţi definitivă prin decizia penală nr.55/2006 a Tribunalului Galaţi inculpatul a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 1.03.1999 a infracţiunii de furt calificat (art.208-art.209 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal), la 3 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 24.04.2000 a infracţiunii de furt calificat (art.208-art.209 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.b Cod penal) şi 4 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea în perioada 17 ianuarie – 29 mai 2003 a infracţiunii de furt calificat (art.208-art.209 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a şi lit.b Cod penal).

S-a constatat că faptele deduse judecăţii sunt săvârşite în stare de recidivă postexecutorie faţă de pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.641/1996 a Judecătoriei Constanţa, iar fapta din perioada 17.01. – 29.05.2003 este în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.3570/27.11.2000 a Judecătoriei Timişoara aplicată prin infracţiunea de furt calificat săvârşită la data de 22.08.2000.

In baza art.33 lit.a – art.34 lit.b Cod penal s-au contopit pedepsele de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare (sentinţa penală nr.2447/2005) cu pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare (sentinţa penală nr.3570/2000 a Judecătoriei Timişoara) şi s-a aplicat spre executare pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită la 4 ani şi 6 luni închisoare.

S-a constatat că inculpatul s-a aflat în executarea pedepsei de 3 ani şi 4 luni închisoare (sentinţa penală nr.3570/2000 a Judecătoriei Timişoara) în perioada 22.08.2000 – 29.10.2002 (corect 23.10.2002 conform fişei de cazier) cu un rest rămas neexecutat în urma liberării condiţionate de 418 zile închisoare, rest care, urmare contopirii s-a majorat la 843 zile închisoare şi pentru care s-a dispus revocarea liberării condiţionate conform disp.art.61 Cod penal.

In continuare, prin aceeaşi sentinţă în baza art.61 Cod penal s-a contopit restul de 843 zile închisoare cu pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare (aplicată pentru fapta din 17.01.2003 – 29.05.2003) aplicându-se pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 8 luni închisoare sporită la 5 ani închisoare.

Totodată în baza art.88 Cod penal s-a computat din pedeapsa rezultantă durata reţinerii şi arestării preventive cu începere de la data de 22.10.2004 la zi.

Din analiza antecedentelor penale ale inculpatului se observă că fapta din 19.09.1997 (sentinţa penală nr.2638/2001 a Judecătoriei Ploieşti) a fost săvârşită în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare (sentinţa penală nr.641/1996 a Judeţului Constanţa) în executarea căreia s-a aflat inculpatul în perioada 2.02.1995 – 14.02.1997 cu un rest rămas neexecutat urmare liberării condiţionate de 266 zile închisoare, rest care trebuia contopit în condiţiile art.61 Cod penal cu rezultanta provenită din contopirea pedepselor aplicate pentru faptele concurente săvârşite la 19.09.1997 (sentinţa penală nr.2638/2001 a Judecătoriei Ploieşti), 1.03.1999, 24.04.2000 (sentinţa penală nr.2447/2005 a Judecătoriei Galaţi) şi 22.08.2000 (sentinţa penală nr.3570/2000 a Judecătoriei Timişoara).

De asemenea se constată că fapta dedusă judecăţii fiind concurentă cu cea din 17.01.2003 – 29.05.2003 pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.2447/2005 a Judecătoriei Galaţi, pedepsele aplicate pentru aceste fapte trebuiau contopite în condiţiile art.36 al.2 Cod penal combinat cu art.449 al.1 lit.a Cod procedură penală şi art.34 lit.b Cod penal, iar rezultanta contopită în condiţiile art.61 Cod penal cu restul rămas neexecutat de la prima pluralitate de fapte concurente.

Se constată aşadar că neprocedând în acest mod prima instanţă a pronunţat o sentinţă nelegală, reţinând în mod greşit că ar fi aplicabile doar regulile concursului şi, mai mult, contopind fără nici un temei două resturi de pedeapsă (266 zile închisoare, respectiv 843 zile închisoare).

Tags: ,