Top

Drepturi pensie – venituri acord global

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta reclamantul AB a chemat in judecata pe parata Casa Judeteana de Pensii Braila pentru ca, prin hotararea care se va pronunta, sa fie obligata aceasta din urma ca, la calculul pensiei, sa aiba in vedere si adeverinta nr.xxx eliberata de SC Ceprohart SA Braila.

In motivarea cererii reclamantul a aratat in esenta ca parata nu a avut in vedere la calculul pensiei si adeverinta nr.xxx prin care se mentioneaza veniturile realizate in acord global. Baza sustinerilor sale o reprezinta principiile dreptatii, contributivitatii si egalitatii, moralitatii si disciminarii.

Prin intampinarea depusa la data de 3.12.2009 parata Casa Judeteana de Pensii Braila a solicitat respingerea cererii intrucat OUG nr.4/2005 face referire doar la sporurile cu caracter permanent iar la pct.VI din OUG nr.4/2005 se mentioneaza ca nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale. In drept Legea nr.19/2000, Legea nr.3/1977, HG nr.1550/2004, OUG nr.4/2005, Legea nr.57/1974.

In cauza a fost administrata proba cu acte.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarele:

Conform adeverintei nr.xxx emisa de SC Ceprohart SA Braila, reclamantul AB a fost salariatul societatii in perioada 1.01.1975-30.09.2001 si a realizat si venituri (care nu au fost incluse in carnetul de munca) sub forma de spor de acord global, pentru care societatea a calculat si virat CAS si pensie suplimentara.

Prin adresa nr.zzz parata Casa Judeteana de Pensii Braila a comunicat reclamantului ca veniturile primite drept acord global nu pot fi valorificate la stabilirea punctajului mediu anual.

Instanta ca constata ca in mod legal parata nu a putut valorifica aceste venituri la stabilirea punctajului mediu anual.

Astfel, conform pct.VI din OUG nr.4/2005 nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale (indiferent daca societatea a calculat si virat lunar CAS si pensie suplimentara pentru sporurile in acord global – intrucat textul de lege nu cuprinde nici o dispozitie in acest sens).

Mai mult decat atat, prin dec.nr.30/16.11.2009 Inalta Curte de Casatie si Justie a respins recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi sesizarea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Craiova cu privire la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, referitor la posibilitatea luării în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii. Pentru a pronunta aceasta hotarare Inalta Curte de Casatie si Justie a retinut urmatoarele: „În legătură cu chestiunea de drept în discuţie, cu privire la care s-a considerat că instanţele au dat o interpretare diferită dispoziţiilor legale aplicabile, se constată următoarele: Ansamblul dispoziţiilor cuprinse în art.164 alin.1, 2, 3 din Legea nr.19/2000 şi în OUG nr.4/2005 stabileşte care sunt veniturile ce constituie baza de calcul a drepturilor de pensie. Astfel, în privinţa perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001 (când a intrat în vigoare Legea nr.19/2000) sunt incidente dispoziţiile tranzitorii cuprinse în art.164 din acest act normativ, care permit valorificarea în procesul de stabilire a punctajelor anuale doar a veniturilor obţinute ce au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare. Pe de altă parte, în privinţa recalculării drepturilor la pensie, O.U.G nr.4/2005 prevede la pct.VI al anexei că formele de retribuire în acord nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. Prin urmare, este evident că textele de lege enunţate, fiind clare şi lipsite de echivoc, nu suntem în prezenţa unei ambiguităţi de reglementare, astfel încât nu se poate considera că problema de drept supusă examinării este susceptibilă de a fi soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti, iar dispoziţiile art. 329 din Codul de procedură civilă nu sunt aplicabile”.

Se observa ca Inalta Curte de Casatie si Justie a stabilit ca, in conformitate cu art.164 din Legea nr.119/2000 si pct.VI din O.U.G nr.4/2005, formele de retribuire în acord nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual.

Pentru considerentele de mai sus cererea a fost respinsa ca nefondata.

Etichete: