Top

Prescripţia dreptului material la acţiunea în anulabilitate

Tip doc: Sentinţă civilă

Nr doc: 1899

Data: 24.03.2008

Titlu: Prescripţia dreptului material la acţiunea în anulabilitate

Domeniu asociat: Contracte

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 28.12.2007 sub nr. 10947/196/2007 reclamanta O.N. a chemat in judecata pe paratii U.V. si U.Va. pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a contractului de donatie autentificat sub nr. X/28.10.1991 la Notariatul de Stat Judetean B.

La prima zi de infatisare, instanta a pus in vedere reclamantei sa precizeze cauza de nulitate absoluta a contractului de donatie, astfel ca, aparatorul reclamantei a invederat atat verbal in sedinta publica, cat si printr-o nota scrisa (fila 32) ca motivul de nulitate absoluta a contractului de donatie rezida din lipsa discernamantului, astfel ca nu a existat consimtamantul valabil la momentul incheierii contractului.

Prin sentinta civila Y/24.03.2008 instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata din oficiu si a respins actiunea ca fiind prescrisa.

In motivarea hotararii s-a retinut ca pentru valabilitatea unui act juridic, conditiile esentiale sunt: capacitatea de a contracta, consimatamantul valabil al partii ce se oblige, un obiect determinat si o cauza licita.

De asemenea, pentru a fi valabil, consimtamantul trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii: sa provina de la o persoana cu discernamant, sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, sa fie exteriorizat, sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant.

In ce priveste lipsa discernamantului donatoarei la momentul intocmirii contractului de donatie invocat de reclamanta, aceast motiv atrage nulitatea relativa a actului juridic si nu nulitatea absoluta.

Actiunea in anulabilitate, adica in nulitate relativa a unui act juridic civil, este o actiune prescriptibila, in termenul general de 3 ani.

In ce priveste momentul de cand incepe sa curga termenul de prescriptie, art. 9 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, stipuleaza doua momente alternative si anume: momentul subiectiv al cunoasterii cauzei de anulare, respectiv momentul cunoasterii lipsei discernamantului donatoarei si un moment obiectiv, al expirarii celor 18 luni de la incheierea actului. Acest termen de 18 luni marcheaza momentul obiectiv de la care incepe sa curga prescriptia, cand nu a fost cunoscuta cauza de nulitate in intervalul de 18 luni.

Astfel, prescriptia dreptului material la actiune pentru cauza lipsei de discernamant a donatoarei a inceptut sa curga la data de 28.04.1993, deci dupa 18 luni de la data incheierii donatiei.

Or, actiunea a fost introdusa la data de 28.12.2007, deci dupa data de 28.04.1996, cand termenul de prescritie de 3 ani s-a implinit.

Etichete: