Top

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată în temeiul art.2781/C.proc.pen., în situaţia în care anterior judecarea fondului cauzei fusese strămutată la o altă instanţă.

Prin sentinţa Judecătoriei Vaslui s-a declinat în favoarea Judecătoriei Brăila, competenţa de soluţionare a plângerii formulate de petentul R.D. împotriva unei ordonanţei de scoatere a urmărire penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila.

Pentru a decide astfel, s-a considerat că, deşi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a trimis dosarul spre soluţionare Judecătoriei Vaslui ca urmare a admiterii cererii de strămutare, această instanţă are obligaţia de a soluţiona fondul cauzei, atunci când este sesizată din nou prin rechizitoriu. În continuarea s-a mai apreciat că cele două instituţii plângerea împotriva ordonanţei procurorului şi sesizarea instanţei prin rechizitoriu de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, sunt două instituţii distincte cu reguli de aplicare diferite.

În consecinţă, chiar dacă s-a admis strămutarea la Judecătoria Vaslui, această instanţă nu poate soluţiona decât sesizarea instanţei prin rechizitoriu.

La rândul său Judecătoria Brăila a admis excepţia necompetenţei teritoriale, a declinat soluţionarea cauzei în favoarea Judecătoriei Vaslui şi a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Brăila a considerat că strămutarea judecării cauzei reprezintă o prorogare de competenţă teritorială între instanţe de acelaşi grad vizând exclusiv faza judecăţii.

În cauza de faţă, deşi în urma restituirii cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila s-a dispus o soluţie de netrimitere în judecată, competenţa de a soluţiona plângerea împotriva acestei soluţii revine, în opinia Judecătoriei Brăila, instanţei la care a fost strămutată cauza iniţial. Această opinie este susţinută atât de efectele strămutării, cât şi de scopul unei astfel de prorogări de competenţă. Cu privire la efectele strămutării instanţa apreciază că acestea constau pe de o parte în intrarea cauzei în circuitul normal de judecată la instanţele în circumscripţia unde s-a strămutat, iar instanţa învestită iniţial pierde definitiv competenţa de a judeca acea cauză. Nu se poate considera că deşi instanţa nu a mai fost sesizată printr-un rechizitoriu, în urma restituirii la parchet, s-a încheiat un ciclu procesual, iar plângerea împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală, având un alt obiect, nu are legătură cu fondul cauzei şi ca atare atrage competenţa normală. Aceasta cu atât mai mult cu cât, teoretic, în urma unei astfel de plângeri, instanţa ar putea reţine cauza spre judecată, în conformitate cu disp. art.2781alin.8 lit.c/C.proc.pen., şi ar trebui să analizeze fondul cauzei, situaţie similară celei în care ar fi fost sesizată prin rechizitoriu. Cum cauza de faţă, având ca obiect plângerea împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală, nu poate fi disociată de cauza privind infracţiunea care a determinat iniţial trimiterea în judecată şi pentru care Judecătoria Brăila a pierdut definitiv competenţa de soluţionare, instanţa a apreciat că Judecătoriei Vaslui îi revine în continuare competenţa de soluţionare a prezentei cauze, ca efect al strămutării.

De altfel, potrivit disp. art.2781 alin.1/C.proc.pen., plângerea împotriva unei soluţii de netrimitere în judecată se adresează judecătorului de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă. Cum în speţa de faţă, competenţa de a soluţiona cauza în primă instanţă, ca urmare a sesizării printr-un rechizitoriu, ar reveni Judecătoriei Vaslui, rezultă că tot acestei instanţei îi revine şi competenţa de a soluţiona plângerea împotriva soluţiei de netrimitere în judecată. În realitate, fiind vorba despre aceeaşi cauză, care a parcurs mai multe cicluri procesuale, lipsa etapei judecăţii ca urmare a sesizării prin rechizitoriu, nu face ca etapa judecăţii plângerii îndreptate împotriva ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală să urmeze alte reguli de competenţă, în situaţia specială în care o astfel de competenţă a fost stabilită anterior ca urmare a strămutării.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că în prezenta cauză competenţa de soluţionare revine Judecătoriei Vaslui şi a trimis dosarul respectivei instanţe.

Etichete: