Top

Furt calificat – Confiscare specială (art.118 alin.4/C.pen – contravaloarea bunurilor supuse confiscării)

Prin sentinţa nr.1759/2007 a Judecătoriei Brăila, în baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit.a g, i Cod penal cu aplic. art. 37 lit a cu aplicarea art.41 alin.2/ C.pen. a fost condamnat inculpatul I.M.L. la 4 pedepse de 3 (trei) şi 6 luni închisoare, 4 (patru) ani şi 6(şase) luni închisoare, 4 (patru) ani închisoare, 4 (patru) ani şi 3 (trei) luni închisoare, pentru săvârşirea a patru infracţiuni de furt calificat în formă continuată şi în stare de recidivă postcondamnatorie. Pedepsele aplicate în cauză au fost contopite cu pedepse aplicate pentru infracţiuni concurente, în final inculpatul urmând să execute 5 ani şi 3 luni închisoare.

Prin aceeaşi sentinţă a fost condamnată şi inculpata B.E.D pentru săvârşirea a trei infracţiuni de furt calificat prev de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a,g, i Cod penal cu aplic. art 41 alin 2 C.p art. 74 lit a, c C.pen şi art 76 lit c C.pen., fiindu-i aplicate trei pedepse cu închisoarea, respectiv, 8 (opt) luni închisoare, 6 (şase) luni închisoare, 7(şapte) luni închisoare, care au fost contopite în pedeapsa cea mai grea aceea de 8 luni închisoare sporită cu o lună închisoare, urmând ca inculpata să execute în final 9 luni închisoare.

Instanţa a reţinut în fapt că în noaptea de 01/02.02.2006, inculpatul IML prin efracţie, forţând lacătul ce asigura uşa de acces într-un apartament, cu un levier găsit în zonă a sustras un laptop, marca Compaq, aparţinând S.C. T S.R.L. Brăila, pe care în final l-a vândut cu suma de 40 lei unei alte persoane necunoscute.

În noaptea de 20/21.02.2006, inculpatul I.M. L., împreună cu inculpata B. E. D. s-au deplasat pe b-dul Dorobanţilor, au coborât în subsolul unui bloc şi forţând două uşi de acces de la două boxe, au reuşit să sustragă un aparat de sudură, două anvelope, câteva chei mecanice fixe şi o bicicletă , după care, cu bunurile asupra lor, au plecat la domiciliul inculpatei B.E.D.

În noaptea de 21/22.02.2006, inculpaţii IML şi BED au pătruns prin efracţie în subsolul unui bloc, de unde au sustras mai multe bunuri (polizor electric, un fain, o bormaşină electrică, câteva pietre de polizor, 3 baterii sanitare), care au fost valorificate prin vânzarea către persoane necunoscute cu suma de 200 lei.

În noaptea de 28/29.03.2006, aceiaşi inculpaţi au pătruns prin escaladare în curtea unui imobil situat în mun. Brăila de unde au sustras mai multe bunuri, pe care le-au vândut unor persoane necunoscute cu suma totală de 40 lei.

În noaptea de 18/19.02.2007 inculpaţii au pătruns prin efracţie în subsolul unui bloc situat pe Str. Dorobanţilor, de unde au sustras o bicicletă de damă, iar ulterior s-au reîntors în acel loc de unde au mai sustras şi alte bunuri.

La stabilirea pedepselor care au fost aplicate inculpatului IML au fost avute în vedere art.72 Cp, de dispoziţiile din partea generală a Codului penal, de limitele pedepsei prevăzute în partea specială a C.pen, de gradul ridicat de pericol social al faptelor dat de modalitatea de executare – pe timp de noapte, prin efracţie, de două persoane împreună,de perseverenţa infracţională a inculpatului acesta fiind de altfel condamnat în numeroase rânduri pentru fapte asemănătoare, de stare de recidivă postcondamnatorie în care a comis faptele,de faptul că mare parte din prejudiciu nu a fost recuperat, dar şi de atitudinea sinceră avută însă doar în faza de urmărire penală, de recunoaştere a săvârşirii faptelor.

La stabilirea pedepselor care au fost aplicate inculpatei B.E. D., instanţa a ţinut seama, potrivit art.72 Cp, de dispoziţiile din partea generală a Codului penal, de limitele pedepsei prevăzute în partea specială a C.pen, de gradul de pericol social al faptelor dat de modalitatea de executare – pe timp de noapte, prin efracţie, de două persoane împreună ,de faptul că mare parte din prejudiciu nu a fost recuperat, de lipsa antecedentelor penale, dar şi de atitudinea sinceră avută însă doar în faza de urmărire penală, de recunoaştere a săvârşirii faptelor.

Având în vedere circumstanţele personale ale inculpatei, lipsa antecedentelor penale, atitudinea sinceră de care a dat dovadă în faza de urmărire penală, prezenţa atât în faţa organelor de urmărire penală, cât şi a instanţei , instanţa a reţinut în favoarea acesteia circumstanţele atenuante prev de art 74 lit a şi c C.pen cu consecinţa diminuării pedepsei sub minimul special conf. art 76 lit c Cpen.

Având în vedere circumstanţele expuse mai sus, dar şi faptul că inculpata a săvârşit faptele numai în prezenţa inculpatului Iordache Marinică Leonard, instanţa a apreciat că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins în privinţa acestei inculpate şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie. Ca modalitate de executare, instanţa a apreciat că faţă de inculpata B.E.D se impune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.118 alin 1 lit. e C.pen în referire la art 118 alin 4 C.pen instanţa a dispus confiscarea de la inculpaţi a sumelor cu care părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în procesul penal, deşi bunurile sustrase nu au fost recuperate. Faţă de disp.art 118 alin 4 Cp, instanţa a dispus confiscarea de la inculpaţi a contravalorii bunurilor sustrase şi nerestituite. La stabilirea contravalorii bunurilor instanţa a avut în vedere sumele indicate de părţile vătămate în măsura în care valoarea din procesele verbale de preţuire (f.160-165 UP) este mai mare. Aceasta întrucât preţuirea este făcută pe baza valorii actuale a unor bunuri noi similare cu cele sustrase, părţile având în vedere atunci când au comunicat valoarea acestora, o valoare reală ţinând cont şi de uzura acestora.

Astfel, sumele care urmează a fi confiscate sunt următoarele : 1000 lei numai de la inculpatul I.M.L reprezentând contravaloarea laptopului sustras la data de 01/02.02.2006-p.văt. SC T SRL; 250 lei de la ambii inculpaţi- reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la p.văt.B.C.; 200 lei de la ambii inculpaţi- reprezentând contravaloarea bicicletei sustrase de la p.văt.CO.; 74 lei de la ambii inculpaţi- reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la p.văt.U.M; 200 lei de la ambii inculpaţi – reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la p.văt.S.P (s-a avut în vedere prejudicial indicat de parte, preţuirea nefiind posibilă-pr.vb. f.158 UP);Ca urmare s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul I.M. L. a sumei de 1362 lei, iar de la inculpata B.E.D. a sumei de 362 lei, şi au fost obligaţi inculpaţii la plata acestor sume către stat.

Prin decizia nr.339/2007 Tribunalul Brăila a admis apelul declarat de Ministerul Public şi a desfiinţat în parte sentinţa atacată numai în ceea ce priveşte confiscarea specială şi în temeiul art.118 alin.1 lit.e/C.pen în ref la art.118 alin.4/C.pen a dispus confiscarea de la inculpaţi a sumei totale de 150 de lei respectiv 75 lei de la fiecare, în loc de 1362 lei de la inculpatul IML şi 362 lei de la inculpata BED. Pentru a pronunţa această soluţie, Tribunalul a arătat că potrivit art.118 alin.1 lit.e/C.pen în referire la art.118 alin.4/C.pen. trebuie confiscate sumele care nu servesc la despăgubirea părţii vătămate în măsura în care au profitat inculpaţilor prin vânzarea bunurilor sustrase. Inculpatul a vândut laptop-ul sustras cu suma de 40 de lei, iar partea vătămată nu s-a constituit parte civilă în cauză, motiv pentru care suma care trebuia confiscată era de 40 de lei şi nu suma reprezentând contravaloarea unui asemenea laptop. De asemenea, organele de u.p nu au dovedit în nici un fel cât valorează alte bunuri a căror valoarea a fost confiscată de instanţa de fond de la inculpaţi, împrejurare ce este de natură să profite inculpaţilor.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

Etichete: