Top

Revendicare imobiliară

Reclamantii TI si TS au chemat in judecata pe paratii TG si SD solicitand obligarea acestora sa le lase in deplina proprietate si posesie o suprafata de teren constructii de 15 mp ocupat fara drept, sau obligarea la despagubiri, cu plata cheltuielilor de judecata.

In motivare reclamantii arata ca sunt proprietarii imobilului situat in Braila, str.GL nr 31, potrivit contractului de vanzare-cumparare nr. 6250/1990 si a Ordinului Prefectului nr.455/1999.

La data de 03.11.2008, reclamantii si-au intregit cererea in temeiul art.132 alin.1 Cod proc.civ. solicitand stabilirea liniei de hotar dintre proprietati, cu obligarea paratilor sa-i respecte dreptul de proprietate si posesie pentru fasia de teren acaparata.

Instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată.

A reţinut că, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 6250/1990 de Notariatul de Stat Braila reclamantii TI si T S au cumparat locuinta situata in Braila, str.GL nr 31, iar prin Ordinul nr. 455/1999 al Prefectului Judetului Braila s-a dispus atribuirea in proprietate a terenului in suprafata de 660 mp situat in str.GL.

Prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 3488/2007 paratii SD si SEM au dobandit imobilul situat in Braila, str. GL nr. 33 compus din teren in suprafata real masurata de 498,20 mp, conform art 438,15 mp si constructiile C1, C2, C3, care se invecineaza potrivit Memoriului tehnic justificativ pentru vanzare-cumparare la sud cu TI şi la V cu SG.

In raportul de expertiza tehnica judiciara efectuat in cauza de se stabileste ca linia de hotar dintre cele trei proprietati este fixa si a fost aceeasi dintotodeauna, nefiind mutate elementele de hotar, iar partile detin urmatoarele suprafete de teren: familia T detine suprafata de teren de 614 mp, fata de 660 mp, familia S D detine suprafata de teren de 498,20 mp fata de 438,15 mp, iar familiile S G, S F si T G detin suprafata de teren de 255,93 mp conform actelor si real masurat 254,00 mp.

Diferentele de teren sunt justificate astfel; lipsa celor 46,00 mp din imobilul din str.GL nr. 31 se datoreaza si formei hotarului in continuare cu celelalte imobile din str.C nr.1 si 3 si str.P I nr.7, iar suprafata de teren in plus se datoreaza executiei gardului exterior catre str.GL si spre str. P I, executat din zidarie de caramida si care a pastrat dimensiunile lotului in partea sa interioara.

In drept, actiunea in revendicare este acea actiune reala, petitorie, prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau, cere restituirea bunului sau de la posesorul neproprietar.

In cadrul acestei actiuni reclamantul este cel catre trebuie sa faca dovada pozitiva, in sensul ca el este titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.

Prin prezenta actiune reclamantii solicita obligarea paratilor sa lase in deplina proprietate si posesie o suprafata de teren de aproximativ 15 mp si sa se stabileasca linia de hotar dintre proprietati.

Instanta observa ca reclamantii au dobandit prin Ordinul Prefectului dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 660 mp situat in str.GL nr. 31. De remarcat insa ca inscrisul respectiv nu a fost insotit de planuri topografice precise pentru delimitarea bunului imobil dobandit, iar prin raportul de expertiza intocmit in cauza s-a stabilit ca suprafata de teren determinata in urma masuratorilor este de 614 mp, rezultand o diferenta in minus de 46 mp. Concluziile raportului au fost de asemenea in sensul ca linia de hotar dintre cele doua proprietati este fixa, si aceeasi dintotdeauna, nefiind mutate elementele de hotar. Mai mult decat atat, prin raspunsurile la interogatoriu (intrebarea nr.1) ambii reclamanti recunosc ca hotarul dintre cele doua proprietati este acelasi din momentul dobandirii proprietatii de catre parati.

In ceea ce-i priveste pe paratii S, acestia au dobandit prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 3488/2007 imobilul situat in Braila, str. GL nr. 33 compus din teren in suprafata real masurata de 498,20 mp, conform act 438,15 mp, iar parata TG a dobandit terenul din Braila, str.PI nr. 5 prin contractul de vanzare cumparare nr. 4115/1967 si detine suprafata de teren de 255,93 conform actelor si real masurat 254 mp impreuna cu fam.S G si S F.

In ceea ce priveste actiunea principala, avand ca obiect revendicarea suprafetei de teren de 15 mp, instanta urmeaza sa o respinga ca nefondata, retinand ca reclamantii nu au facut dovada in conditiile prev. de art. 1169 Cod civ. a dreptului de proprietate pe care il pretind. Astfel imprejurarea ca aceasta poseda o suprafata de teren de 614 mp, fata de 660 mp cat a dobandit prin Ordinul Prefectului, nu justifica admitea actiunii, in conditiile in care se recunoaste ca elementele de hotar dintre cele trei proprietati nu au fost niciodate modificate, neexistand prin urmare o uzurpare din partea paratilor, iar actul de dobandire nu a fost insotit de vreun plan topografic de delimitare a bunului imobil dobandit, prima masurare efectiva a terenului avand loc cu ocazia efectuarii expertizei cadastrale in prezenta cauza.

Cu privire la capatul de cerere privind stabilirea liniei de hotar dintre proprietati, instanta urmeaza de asemenea sa il respinga ca nefondat retinand ca cele trei proprietati sunt delimitate, linia de hotar fiind fixa , urmand pozitia ABCDE in Planul de situatie al imobilelor, anexa a raportului de expertiza efectuat in cauza, nejustificandu-si ratiunea o operatiune de determinare a limitelor dintre proprietati, cat timp aceste semne exterioare exista.

Tags: