Top

Calculul penalităţilor convenţionale. Termenul de precripţie al acestora.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr., 764/228/2007 reclamantul MG a solicitat în contradictoriu cu Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanţa anularea somaţiei de plată dispusă prin Ordonanţa nr 433/2007 a Judecătoriei Făurei. Prin sentinţa civilă nr 536/19.septembrie 2007 s-a respins cererea de anulare a Ordonanţei 433/21.06.2007 ca nefondata deoarece din probele administrate în cauză rezultă că între părţi s-a încheiat contractul nr 509/10.03.2004 prin care s-a stipulat achitarea sumei de 341,01 Euro de catre reclamant în patru rate lunare, că aceste rate nu au fost achitate la termenele stipulate în contract,si ca urmare în mod legal creditoarea a calculat penalităţi de întârziere iar în cauză nu a intervenit termenul de prescriptie de 3 ani care curge de la data ultimei rate respectiv 10 dec. 2004.

Etichete: