Top

Instanţa competentă să soluţioneze cererea de eliberare condiţionată.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, condamnatul N. S. D. a solicitat liberarea sa condiţionată pentru pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare pe care o executa în Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti, jud. Brăila.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele :

Condamnatul se afla în executarea unei pedepse de 7 ani şi 6 luni închisoare aplicata pentru comiterea infracţiunii de omor. Condamnatul a început executarea pedepsei şi o execută în prezent la Penitenciarul pentru Minori şi Tineri Tichileşti, jud. Brăila, penitenciar care se află în raza teritorială a Judecătoriei Brăila.

Potrivit art.450 al.1 C.pr.pen. liberarea condiţionată a executării pedepsei se dispune de către judecătoria în raza teritorială se afla locul de deţinere.

În cazul de faţă locul de deţinere a condamnatului este Penitenciarul de Minori şi Tineri Tichileşti, aflat în raza teritorială a Judecătoriei Brăila.

Prin urmare, văzând că instanţa nu este competentă a soluţiona cererea de faţă, instanţa, în baza art.42 C.pr.pen. rap.la art.450 al.1 C.pr.pen. a declinat competenţa de soluţionare a cererii condamnatului la Judecătoria Brăila.

Tags: