Top

Nerespectarea procedurii prevăzute de art. 278 Cod pr. pen. Sancţiune

Prin plângerea penală înregistrată la această instanţă sub nr. 447/228/30.03.2008, petentul M G a solicitat desfiinţarea rezoluţiei procurorului din 04.04.2008 emisă în dosarul penal 1179/P/2007 prin care s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de C F G, S A, G M, P L, P D şi M I.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea penală înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei sub nr. 1179/P/2007 persoanele vătămate M G şi E N au solicitat tragerea la răspundere penală a numiţilor C F G, S A, G M, P L, P D şi M I pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 246 Cod pen.,288 Cod pen., 289 Cod pen. şi 291 Cod pen.

Prin rezoluţia procurorului din 04.04.2008 s-a confirmat în baza art. 228 alin. 6 în referire la art. 10 lit. ,,a” Cod proc. pen. propunerea organelor de poliţie de a nu se începe urmărirea penală faţă de persoanele susmenţionate, rezoluţie care a fost comunicată celor două persoane vătămate.

Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere numai persoana vătămată M G care a adresat-o direct instanţei de judecată fiind înregistrată la Judecătoria Făurei sub nr. 447/228/2008.

Potrivit art. 278 alin 1 Cod proc.pen., plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror sau pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de Prim-procurorul Parchetului.

În speţa de faţă, rezoluţia atacată s-a emis de dl. procuror Sandu Nicolae şi ca urmare plângerea împotriva acesteia trebuia adresată spre soluţionare Prim procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei.

Ca urmare instanţa apreciază că petentul nu a respectat procedura prevăzută de art. 278 Cod proc.pen., motiv pentru care, va dispune scoaterea de pe rol a dosarului şi înaintarea acestuia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei.

Tags: