Top

Condiţii de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale

Prin cererea formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale, reclamanţii C.G. C. şi C. R. au chemat în judecată pe pârâta D. M., solicitând ca pe calea ordonanţei preşedinţiale pârâta să fie evacuată din imobilul situat în loc. I., str. G., nr. 63, jud. Brăila, până la soluţionarea irevocabilă a cererii ce formează obiectul dosarului nr. 1xxx/228/2008.

Din probatoriul administrat in cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Reclamanţii sunt proprietarii imobilului situat în oraş I., la nr. 63, str. G., jud. Brăila.

Pârâta D. M. a fost concubina fiului reclamanţilor, care în prezent este decedat.

Ulterior decesului acestuia, pârâtei i s-a cerut să părăsească respectivul imobil întrucât nu are nici un drept de a-l folosi. Cum aceasta a refuzat, reclamanţii s-au adresat Judecătoriei Făurei cu o cerere de evacuare ce a fost admisă prin sentinţa civilă nr. 6xx/2008.

Cu toate acestea pârâta refuză să plece din imobil până la rămânerea definitivă a cauzei. Mai mult, pârâta are şi un comportament şicanatoriu faţă de reclamanţi.

Instanţa a constatat că cererea reclamanţilor este întemeiată, fiind îndeplinite cele trei condiţii de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale vizate de art. 581 si 582 Cod pr.civ, urgenţa, neprejudecarea fondului şi caracterul vremelnic.

Instanţa a apreciat că urgenţa cererii se justifică prin faptul că prin tergiversarea judecăţii fondului de către pârâtă, reclamanţii nu-şi pot folosi deplin şi nederanjaţi propria locuinţă. Cererea de faţă nu prejudecă fondul unui eventual litigiu între părţi, reclamanţii necerând o judecată asupra fondului cauzei dintre părţi.

De asemenea, cererea are un caracter vremelnic fiind o măsură temporară până la rămânerea definitivă a hotărârii soluţionate pe calea dreptului comun.

Ca atare, instanţa a admis cererea reclamanţilor, obligând pârâta şi la cheltuieli de judecată

Etichete: