Top

REVOCAREA SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE

SĂVÂRŞIREA CU INTENŢIE A DOUĂ INFRACŢIUNI ÎN TERMENUL DE ÎNCERCARE AL SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE A EXECUTĂRII PEDEPSEI, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ACESTEA SUNT DESCOPERITE ŞI JUDECATE SEPARAT, VA DETERMINA O SINGURĂ REVOCARE A SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE. ÎN CAZUL A DOUĂ INFRACŢIUNI CONCURENTE SĂVÂRŞITE ÎN TERMENUL DE ÎNCERCARE AL SUSPENDĂRII CONDIŢIONATE, SE VOR AVEA ÎN VEDERE, CU PRIORITATE, REGULILE DE LA CONCURS, PENTRU CONTOPIREA ACESTORA, IAR REZULTANTA SE VA EXECUTA ALĂTURI DE PEDEAPSA A CĂREI EXECUTARE A FOST SUSPENDATĂ CONDIŢIONAT, ÎN SENSUL ART. 83 C.PEN., ULTERIOR REVOCĂRII SUSPENDĂRII

Prin sentinţa penală nr. 96/22.07.2008, Judecătoria Însurăţei l-a condamnat pe inculpatul X, în baza art. 1/1 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de port fără drept a unui cuţit în locurile publice. De asemenea, prin aceeaşi sentinţă, inculpatul a fost condamnat, în baza art. 239 alin. 2 C.pen., la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj.

În acelaşi context, s-a avut în vedere că, prin sentinţa penală nr. 38/27.02.2008, pronunţată de Judecătoria Însurăţei, inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 400 lei amendă dispunându-se revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. 367/19.10.2005, pronunţată de Judecătoria Însurăţei şi urmând ca aceasta să se execute alături de pedeapsa de 400 lei amendă.

În consecinţă, instanţa a constatat că suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 luni închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penală nr. 367/19.10.2005, pronunţată de Judecătoria Însurăţei a fost revocată prin sentinţa penală nr. 38/27.02.2008.

În baza art. 33 lit. a raportat la art. 34 lit. b C.pen. şi art. 36 C.pen., instanţa a contopit pedepsele de 3 luni, respectiv 6 luni închisoare, aplicate prin prezenta sentinţă, cu pedeapsa de 400 lei amendă, aplicată prin sentinţa penală nr. 38/27.02.2008 dispunând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 6 luni închisoare. În acest sens, instanţa a avut în vedere faptul că infracţiunile pentru care s-au pronunţat cele trei condamnări au fost concurente, conform art. 33 lit. a C.pen..

La aplicarea dispoziţiilor art. 83 C.pen., privind efectele revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei, instanţa a constatat că pedeapsa de 3 luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală nr. 367/19.10.2005, pronunţată de Judecătoria Însurăţei a fost executată. În concluzie, condamnatului i-a rămas de executat doar pedeapsa de 6 luni închisoare rezultată în urma aplicării regulilor concursului de infracţiuni în modalitate prezentată mai sus.

Tags: