Top

Cererea de constatare a nulităţii deciziei sau dispoziţiei motivate de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură. Competenţă materială

Potrivit dispozitiilor art.26 alin.3 din Legea nr.10/2001, decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata de respingere a notificarii sau a cererii de restituire în natura poate fi atacata de persoana care se considera îndreptatita la sectia civila a tribunalului în a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare sau, dupa caz, al unitatii investite cu solutionarea notificarii, în termen de 30 de zile de la comunicare. Prin urmare, competenta materiala de solutionare a contestatiilor apartine Tribunalului Tulcea numai în cazul dispozitiilor de respingere a notificarii. Prin cele doua dispozitii a caror nulitate s-a cerut a se constata, au fost admise însa notificarile si s-a dispus restituirea imobilului catre recurent; astfel încât cererea de constatare a nulitatii acestora nu mai poate fi de competenta Tribunalului în baza Legii nr.10/2001. Cele doua înscrisuri atacate constituie veritabile titluri de proprietate (nefiind atacate în termenul legal prescris de lege, iar competenta solutionarii cererii de constatare a nulitatii acestora apartine neîndoielnic judecatoriei, în baza dispozitiilor art.1 pct.1 Cod procedura civila. Pe cale de consecinta, instanta de fond a dispus în mod gresit declinarea competentei solutionarii cauzei în favoarea Tribunalului, în speta fiind incident motivul de casare prevazut de art.312 alin.5 Cod pr.civila.

Etichete: