Top

Fondul funciar. Lipsa rolului activ al instanţei.

6. Casare cu trimitere spre rejudecare. Lipsa rolului activ al instantei.

Judecatoria Babadag a respins plangerea formulata de petenta M.M. cu motivatia ca proba cu inscrisuri trebuie completata cu proba testimoniala pentru a dovedi circulatia juridica a terenului, proba ce nu a fost solicitata de catre petenta.

Recursul declarat de petenta a fost admis.

Tribunalul Tulcea a apreciat ca instanta de fond a omis sa faca aplicarea dispoz.art. 129 alin. 5 Cod pr.civila care consacra rolul activ al judecatorului care are indatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza, putand ordona administrarea probelor pe care le considera necesare chiar daca partile se impotrivesc.

Simpla constatare ca partea nu a solicitat o proba, nu avea cum sa conduca la aflarea adevarului in speta. Prima instanta ar fi trebuit sa puna in discutia partilor necesitatea administrarii probei testimoniale in raport de dispoz. art. 11 alin. 1 si 2 din Legea nr. 18/1991.

Aceasta situatie echivaleaza cu ipoteza prev. de art. 312 alin. 5 Cod pr.civila, instanta de fond solutionand practic cauza, fara a intra in cercetarea fondului.

Pentru aceste argumente, hotararea atacata a fost casata, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare.

(decizia civila nr. 538/05.09.2003; in acelasi sens,

decizia civila nr. 570/2003

pronuntata de Tribunalul Tulcea)

Etichete: