Top

Decizia penala nr. 6/23.01.2009 – articolul. 180 alineatul.2 Cod penal

Dosar nr.875/179/2008

DECIZIA PENALA NR.6

Sedinta publica din 23ianuarie 2009

Cu privire la recursul penal de fata, constata urmatoarele:

Judecatoria Babadag, judetul Tulcea l-a condamnat pe inculpatul …, fiul lui Radu si Ioana, nascut la …, în Tulcea, CNP .., cetatean român, studii … clase, stagiul militar …, fara …, …, cu domiciliul stabil în orasul Babadag, str. …, nr…., judetul …, fara antecedente penale, la o pedeapsa de 600 lei amenda penala pentru savârsirea infractiunii de lovire sau alte violente, prev.si ped.de art.180 al.2 Cod penal, prin sentinta penala nr…..

Pentru a se pronunta în sensul celor mentionate, pe baza examinarii probatoriului, instanta de fond a retinut urmatoarele:

La data de … inculpatul … circula cu autoturismul proprietate personala, pe str. .. din orasul Babadag, însotit fiind de prietena sa, numita …. În timp ce masina condusa de inculpat trecea prin fata imobilului partii vatamate …, aceasta din urma a iesit la poarta si a început sa tipe la inculpat si prietena acestuia, adresându-le cuvinte jignitoare. În împrejurarile mentionate, inculpatul a coborât din autovehicul si deplasându-se catre partea vatamata i-a aplicat acesteia o lovitura cu palma peste fata, în urma careia … a cazut la sol, lovindu-se de pietrele de pe strada. Inculpatul a continuat sa o loveasca pe partea vatamata cu picioarele, în diferite zone ale corpului, pâna la momentul interventiei martorei …, care a aplanat conflictul, temperându-l pe inculpat iar apoi acesta si martora au urcat în masina parasind locul faptei.

Potrivit certificatului medico-legal nr…. eliberat de Serviciul medico-legal Tulcea partea vatamata … prezenta la data examinarii leziuni care au necesitat pentru vindecare un numar de 10-12 zile de îngrijiri medicale.

Audiat în cursul urmaririi penale, inculpatul a recunoscut fapta savârsita în modalitatea descrisa anterior.

Pâna la începerea cercetarii judecatoresti, inculpatul a parasit tara aflându-se în Spania unde presteaza munca, astfel ca nu a putut fi audiat de instanta.

Raportat la situatia de fapt retinuta, instanta de fond a apreciat ca în drept, fapta inculpatului … de a o lovi pe partea vatamata … la data de …, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale, întruneste elementele constitutive ale infractiunii de lovire sau alte violente prev.si ped.de disp.art.180 al.2 c.p.

Raportat la criteriile de individualizare a pedepsei prev. de art.72 c.p., precum si de împrejurarea ca anterior savârsirii faptei, inculpatul a avut o buna conduita sociala, în sensul ca nu poseda antecedente penale, instanta de fond a apreciat ca pentru reeducarea acestuia se impune aplicarea unei pedepse cu amenda penala în cuantum de 600 lei.

În cauza, partea vatamata … s-a constituit parte civila, solicitând obligarea inculpatului la despagubiri constând în daune morale în cuantum de 5.000 lei.

Având în vedere circumstantele producerii faptei dar si suferintele fizice si psihice suportate de partea civila …, instanta de fond a apreciat ca acesteia i s-a produs un prejudiciu moral care este susceptibil de reparatie materiala si drept urmare, a admis în parte actiunea civila, obligându-l pe inculpat la plata sumei de 2.500 lei, cu titlu de daune morale, catre partea civila amintita.

A mai fost obligat inculpatul, conform preved.art.191 c.p.p, sa plateasca statului cheltuieli judiciare.

Împotriva sentintei penale nr…. din 21.10.2008 a Judecatoriei Babadag, judetul Tulcea a declarat recurs, în termen legal, inculpatul …, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

Inculpatul-recurent … a criticat hotarârea instantei de fond sub aspectul gresitei sale condamnari, sustinând, în esenta, ca fapta sa este vadit lipsita de pericol social si a solicitat admiterea recursului, casarea hotarârii de fond si achitarea sa în temeiul art.11, pct.2, lit.a rap. la art.10, lit.b indice 1 c.p.p. si aplicarea unei amenzi administrative.

În alta ordine de idei, inculpatul – recurent a criticat solutia instantei de fond si în privinta modului de solutionare a actiunii civile, sustinând ca în raport de modul concret în care s-a produs fapta, respectiv prin provocarea partii civile, se impunea reducerea cuantumului daunelor morale. În sensul celor mentionate s-a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a hotarârii atacate si reducerea cuantumului daunelor morale.

Examinând sentinta penala nr…./21.10.2008 a Judecatoriei Babadag, judetul Tulcea, în raport de criticile din recursul inculpatului, de probatoriul administrat, cât si din oficiu, în limitele prev. de art.385 indice 6 c.p.p., tribunalul retine urmatoarele:

Asa cum rezulta din probele administrate în cauza, respectiv declaratiile martorilor …, …, … coroborate cu declaratiile partii vatamate … si ale inculpatului, persoana care a provocat savârsirea faptei a fost chiar partea vatamata care fara un motiv anume a adresat în public injurii inculpatului si prietenei acestuia. Pe fondul unor divergente anterioare si modalitatea de a actiona a partii vatamate, a fost de natura sa îi provoace inculpatului o puternica stare de tulburare echivalenta cu aceea la care se refera textul art.73 lit.b Cod penal.

Desi a retinut împrejurarea ca partea vatamata a agresat verbal pe inculpat si pe prietena acestuia în mod nejustificat la data de 13.04.2008, instanta de fond nu a dat eficienta acestei situatii si în mod nejustificat nu a retinut în favoarea inculpatului circumstanta atenuanta a provocarii prev.de art.73, lit.b c.p.

În conditiile în care prin atitudinea sa, partea vatamata a declansat producerea faptei, astfel cum rezulta din situatia de fapt stabilita pe baza probelor administrate, este evident ca raspunderea civila a inculpatului trebuia sa fie una proportionala cu gravitatea faptei savârsite. Asa fiind, este evident ca daunele morale la care urmeaza a fi obligat inculpatul trebuie sa fie proportionale cu vinovatia acestuia.

În conditiile în care, prin fapta sa, inculpatul a cauzat partii vatamate … leziuni ce au necesitat pentru vindecare 10-12 zile de îngrijiri medicale, nu se poate sustine cu temei ca faptei îi lipseste gradul de pericol social al unei infractiuni. Drept urmare, critica privind gresita condamnare se dovedeste a fi una nefondata.

Pentru considerentele amintite, tribunalul facând aplicarea preved. art.385 indice 15, pct.2, lit.c, c.p.p. va admite recursul inculpatului …, ca fondat si va casa în parte sentinta penala nr.168/21.10.2008 a Judecatoriei Babadag, judetul Tulcea, numai cu privire la neretinerea de circumstante atenuante în favoarea inculpatului, a individualizarii pedepsei si a solutionarii actiunii civile.

Urmare rejudecarii în fond a cauzei si în limitele mentionate anterior, tribunalul va retine în favoarea inculpatului … circumstanta atenuanta a provocarii prev. de art.73, lit.b, c.p.

În temeiul preved. art.180 al.2, c.p. cu aplic. art.73 lit.b, c.p. si art.76 lit.f, c.p. va fi condamnat inculpatul … la o pedeapsa de 400 (patrusute) lei amenda penala.

În raport de împrejurarea privind retinerea circumstantei provocarii în favoarea inculpatului, se va admite ca fondata în parte actiunea civila formulata de … si va fi obligat inculpatul sa-i plateasca partii civile amintite daune morale, în cuantum de 1.000 lei.

Având în vedere ca, la cuvântul pe fondul recursului, partea civila a cerut obligarea inculpatului la cheltuieli de judecata, iar recursul inculpatului urmeaza a fi admis, se va respinge cererea respectiva a partii civile ca nefondata.

Cum în urma examinarii din oficiu a hotarârii recurate nu s-au identificat alte motive de reformare a acesteia, restul dispozitiilor ei vor fi mentinute ca legale si temeinice.

Etichete: