Top

Contestatie la executare-declinare de competenta

Dosar nr.2889/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.16

Şedinţa publică din 20 ianuarie 2009

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub numărul 2889/88/2008 din 3 decembrie 2008, petentul ……… a formulat contestaţie la executarea pedepsei.

În motivarea cererii, petentul a susţinut că în mandaul de executare a pedepsei închisorii emis a constatat unele nereguli.

Potrivit referatului întocmit de grefier pe baza relaţiilor solicitate telefonic de la serviciul evidenţă din cadrul Penitenciarului Tulcea, petentul ……… se află în executarea unei pedepse de 29 de ani şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni de omor, pedeapsă aplicată prin sentinţa penală nr.264/2004 a Tribunalului Tulcea.

La termenul de judecată din data de 20 ianuarie 2009, instanţa, din oficiu, a pus în discuţia părţilor excepţia competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei, având în vedere că la momentul formulării cererii petentul era deţinut în Penitenciarul Poarta Albă.

Chiar dacă, în motivarea cererii s-a susţinut că există motivul contestaţiei la executare prevăzut de art.461alin.1 lit.c cod pr.penală invocându-se o nelămurire cu privire la hotărârea care se execută, din memoriul depus la dosar ulterior de condamnat şi din susţinerile orale ale acestuia a rezultat că temeiul contestaţiei nu îl constituie prevederile menţionate.

Potrivit dispoziţiilor art. 461 al.1 lit. d şi al.2 Cod procedură penală raportat la art.460 al.6 Cod procedură penală, în cazurile când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării pedepsei, soluţionarea cererii este dată în competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere sau unitatea unde cel condamnat execută pedeapsa corespunzătoare în grad instanţei de executare.

Conform acestui text de lege, cum petentul a formulat cererea fiind deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, instanţa competentă să soluţioneze cauza este Tribunalul Constanţa, ca instanţa în a cărei circumscripţie se afla locul de deţinere al petentului la data formulării cererii.

Aşa fiind, văzând şi dispoziţiile articolului 42 Cod procedură penală, urmează a declina competenţa soluţionării cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa.

Onorariu avocat din oficiu în sumă de 100 lei urmează a se plăti din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de avocaţi Tulcea pentru avocat.

Etichete: