Top

Comercial –contestaţie tabel preliminar

Dosar nr. 2773/88/2008

SENTINTA CIVILA Nr. 97

Sedinta publica de la 23 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 2773/88/2008, Directia Apelor Dobrogea-Litoral a formulat contestatie si cerere de repunere în termen, împotriva masurii luate de … în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. … S.A. Tulcea în dosar nr. 96/88/2008 de a refuza înscrierea creantei de 473,03 lei în tabelul creditorilor.

In motivare, reclamanta a aratat ca lichidatorul a refuzat înscrierea la masa credala invocând tardivitatea în raport de termenul limita pentru declararea creantelor dar a aratat ca nu a fost notificata direct cu privire la termenul limita de depunere a cererii de admitere a creantei conform art. 61 alin. 3 din Legea nr. 85/2006.

S-a solicitat admiterea contestatiei repunerea în termenul de depunere a cererii de admitere a creantei si înscrierea în tabelul creditorilor a creantei de 473,03 lei.

Lichidatorul … a solicitat respingerea cererii întrucât reclamanta nu figura în lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 astfel ca nu s-a putut notifica conform art. 61 din legea insolventei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 61 din Legea nr. 85/2006, în urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 28 alin. 1 lit. c).

Potrivit alin. 3, notificare prevazuta la alin. 1 se realizeaza conform prevederilor Codului de procedura civila si se va publica totodata pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de larga circulatie si în Buletinul procedurilor de insolventa.

Asa cum rezulta din dosarul de lichidare al debitoarei, reclamanta nu a figurat în lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c, astfel ca au devenit aplicabile dispozitiile art. 7 alin. 3 teza a II-a din Legea nr. 85/2006, potrivit cu care pentru creditorii care nu au putut fi identificati în lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit. c, procedura notificarii prevazute la art. 61 va fi considerata îndeplinita daca a fost efectuata prin buletinul procedurilor de insolventa.

Notificarea privind deschiderea procedurii de insolventa pentru debitoare a fost publicata în Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 1089 din 20 martie 2008, iar notificarea termenelor stabilite de catre judecatorul sindic prin sentinta de deschidere a procedurii a fost publicata în ziarul de larga circulatie „…” editia nr. 4187 din 19 martie 2008.

Referitor la decizia nr. 1137/2007 a Curtii Constitutionale, se retine ca a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/2006, în masura în care se interpreteaza ca prima comunicare a actelor de procedura catre persoanele împotriva carora se promoveaza o actiune în temeiul Legii nr. 85/2006 ulterior deschiderii procedurii insolventei, se realizeaza numai prin buletinul procedurilor de insolventa, iar nu si potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, ori nu este cazul în speta.

Fata de aceste considerente, cum cererea de repunere în termen si contestatia formulata nu sunt întemeiate, acestea se vor respinge ca nefondate.

Etichete: