Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr.145/88/2005

9/2005

SENTINTA CIVILA Nr. 119

Sedinta publica de la 30 ianuarie 2009

Asupra cererii de fata:

Prin încheierea din data de 25 martie 2005 s-a deschis procedura de insolventa în forma generala, iar prin încheierea nr.57 din 8 iulie 2005 s-a dispus intrarea debitorului în procedura de faliment si lichidare si a fost desemnat în calitate de lichidator al acesteia … TULCEA.

Au fost întocmite, depuse si afisate tabelul preliminar si cel definitiv consolidat privind obligatiile debitoarei si s-au parcurs toate etapele de faliment si lichidare, inclusiv atragerea raspunderii patrimoniale a fostului administrator …, asa cum s-a dispus prin sentinta civila … din 19 martie 2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.311/2006.

La data de 04 mai 2007, prin Serviciul Registratura al Tribunalului Tulcea, lichidatorul desemnat în cauza a depus Raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006. De la aceasta data s-au acordat mai multe termene pentru ca lichidatorul judiciar sa depuna diligente în executarea silita a fostului administrator al societatii debitoare.

La data de 10 noiembrie 2008 – BEJ … a anuntat lichidatorul judiciar ca înceteaza executarea silita împotriva debitorului … din lipsa de bunuri urmaribile.

La data de 21 decembrie 2008 la Sedinta adunarii generale a creditorilor s-a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de a se solicita închiderea procedurii de insolventa, procesul verbal al sedintei fiind depus la dosar.

Totodata, lichidatorul a depus si o cerere prin care a solicitat instantei ca, în baza art. 4 din legea nr. 85/2006, sa aprobe decontarea din fondul de lichidare a sumei totale de 29.714,49 lei, reprezentând cheltuieli de procedura, onorariu lichidator si cheltuieli pentru închiderea procedurii.

Raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii a fost notificat si înregistrat în tabelul obligatiilor debitoarei nefiind formulate obiectiuni la acesta.

Neexistand bunuri care sa fie valorificate in interesul creditorului si nici lichiditati in conturile banesti ale debitoarei, judecatorul sindic constata ca fiind îndeplinite cerintele prevazute de lege pentru închiderea procedurii si în temeiul art. 131 Lg. 85/2006 va dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC … SRL TULCEA, jud.Tulcea cu consecinta radierii societatii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Având în vedere cererea formulata de lichidator privind plata din fondul de lichidare a a sumei totale de 29.714,49 lei, reprezentând cheltuieli de procedura, onorariu lichidator si cheltuieli pentru închiderea procedurii, judecatorul sindic va încuviinta plata acesteia pentru lichidatorul … din fondul de lichidare constituit conf.art.4 Lg.85/2006.

Închiderea procedurii va fi notificata D.G.F.P. Tulcea si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Tags: