Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr.1606/88/2007

155/2007

SENTINTA CIVILA Nr. 120

Sedinta publica de la 30 ianuarie 2009

Asupra cererii de fata:

Prin Sentinta civila nr. 1894 din 19 octombrie 2007 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. …. MACIN si desemnarea în calitate de lichidator al acesteia pe … Constanta.

Au fost întocmite, depuse si afisate tabelul preliminar si cel definitiv consolidat privind obligatiile debitoarei.

La data de 09 mai 2008, prin Serviciul Registratura al tribunalului Tulcea, lichidatorul desemnat în cauza a depus Raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006.

De asemenea, la data de 31 OCTOMBRIE 2008, lichidatorul a depus la dosar o cerere prin care a solicitat închiderea procedurii insolvenetie fata de S.C…. S.R.L. MACIN, la care a anexat dovada comunicarii catre creditori a Raportului privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii. Totodata, lichidatorul a depus si o cerere prin care a solicitat instantei ca, în baza art. 4 din legea nr. 85/2006, sa aprobe decontarea din fondul de lichidare a sumei totale de 3138,68 lei, reprezentând cheltuieli de procedura, onorariu lichidator si cheltuieli pentru închiderea procedurii.

În baza atributiilor stabilite de lege pentru lichidator, … Constanta a solicitat O.R.C. Tulcea eliberarea fisei societatii debitoare, pentru identificarea asociatilor, precum si a administratorului acesteia, de unde a rezultat ca aceasta figureaza cu sediul în Macin, str…., judetul Tulcea, iar cererea de deschiderea procedurii insolventei a fost introdusa de catre reprezentantii legali ai societatii si anume .. si ….

Cu privire la patrimoniul societatii debitoare, lichidatorul a aratat ca, Primaria Macin le-a comunicat faptul ca S.C. … S.R.L. nu figureaza înregistrata în evidentele acestei institutii publice cu bunuri mobile sau imobile.

Raportului privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii a fost notificat singurului creditor înregistrat în tabelul obligatiilor debitoarei nefiind formulate obiectiuni la acesta.

Neexistand bunuri care sa fie valorificate in interesul creditorului si nici lichiditati in conturile banesti ale debitoarei, judecatorul sindic constata ca fiind îndeplinite cerintele prevazute de lege pentru închiderea procedurii si în temeiul art. 131 Lg. 85/2006 va dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei SC … S.R.L. MACIN, jud.Tulcea cu consecinta radierii societatii din evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Având în vedere cererea formulata de lichidator privind plata din fondul de lichidare a a sumei totale de 3138,68 lei, reprezentând cheltuieli de procedura, onorariu lichidator si cheltuieli pentru închiderea procedurii, judecatorul sindic va încuviinta plata acesteia pentru lichidatorul C.C…. IPURL din fondul de lichidare constituit conf.art.4 Lg.85/2006.

Închiderea procedurii va fi notificata D.G.F.P. Tulcea si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Etichete: