Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 223/88/2008

8/2008 js BE

SENTINTA CIVILA NR. 121

Sedinta publica de la 30 Ianuarie 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 31 ianuarie 2008 si înregistrata sub nr.223/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr…./2008, reclamanta creditoare S.C. … SRL a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a pârâtei debitoare S.C. … SRL MACIN. În motivarea cererii a aratat ca între societatea creditoare si SC … SRL Macin s-au desfasurat relatii contractuale constând în comercializarea unor produse pentru care au fost emise facturi fiscale acceptate la plata dar care nu au fost achitate pâna la acea data. Prin sentinta civila nr…./12.09.2007 pronuntata de Judecatoria Macin, debitoarea a fost obligata la plata sumei de 58 010,45 lei debit principal, 2 099,97 lei dobânda si 39,3 lei cheltuieli de judecata, sume ce constituie creanta certa, lichida si exigibila ce o are creditoarea fata de debitoare.

La data de 04 martie 2008, prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.464/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr.52/2008, reclamanta creditoare S.C. … SRL BUCURESTI a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a pârâtei debitoare S.C. … SRL MACIN. În motivarea cererii s-a aratat ca societatea are de recuperat un debit în suma totala de 54 708,9 lei, debit care nu a fost achitat pâna la aceasta data.

Prin încheierea din data de 5 mai 2008 s-a dispus conexarea dosarului nr…./88/2008 la dosarul nr.223/88/2008, urmând sa apara sub acest din urma numar.

Având în vedere ca, creantele societatii debitoare sunt lichide si exigibile, prin Sentinta Civila nr. …/COM/06.06.2008 pronuntata de judecatorul sindic în dosarul cu nr. 223/88/2008, s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. … S.R.L. Macin, fiind desemnat în calitate de lichidator al acesteia CC …. IPURL Constanta.

La data de 19 septembrie 2008, prin Serviciul Registratura al Tribunalului Tulcea, lichidatorul judiciar a depus la dosar un Raport privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii, prin care a solicitat închiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. … S.R.L. Macin, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. În motivarea cererii, lichidatorul arata si-a îndeplinit atributiile prevazute de legea nr. 85/2006. Astfel, a efectuat notificarile prevazute de lege, a întocmit Tabelul de creante, în care a înscris numai creante negarantate, respectiv creditorii: S.C. … S.R.L. (cu o creanta în suma de 60.149,72 lei), S.C. … IMPORT EXPORT S.R.L. (cu o creanta în suma de 54.708,9 lei) si S.C. … S.A. (cu o creanta în suma de 3.329,34 lei). De asemenea, lichidatorul a notificat administratorul statutar al societatii debitoare, numitul …, la adresa cu care acesta figureaza înregitrat în evidentele ORC Tulcea si ale Serviciului Judetean de Evidenta a Persoanelor. În ciuda demersurilor efectuate de lichidator, debitorul nu a depus la dosar actele financiar-contabile ale S.C. … S.R.L., lichidatorul nefiind în masura sa întocmeasca Raportul amanuntit asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, motiv pentru care nu va formula actiunea prevazuta de art. 138 din Legea nr. 85/2006.

Având în vedere ca în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care ar putea fi valorificate în cadrul procedurii de faliment, asa cum rezulta din adresele Primariei Macin si ale Primariei Tulcea, depuse la dosarul cauzei, lichidatorul solicita închiderea procedurii de insolventa fata de debitoarea S.C. … S.R.L. Macin, în temeiul art. 131 din Legea nr.- 85/2006.

De asemenea, lichidatorul a solicitat judecatorului-sindic sa aprobe plata din fondul de lichidare a sumei de 3121,07 lei, reprezentând onorariul lichidatorului judiciar, si cheltuielile de procedura efectuate de lichidator.

Analizând actele si lucrarile dosarului în raport de cererile lichidatorului de închidere a procedurii insolventei si de plata remuneratiei acestuia din fondul de lichidare, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va putea da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

În Raportul privind propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii, depus de lichidator la data de 19.09.2008, se face mentiunea ca, potrivit adreselor Primariei Mun. Tulcea si Primariei Macin, jud. Tulcea, debitoarea S.C. … S.R.L. Macin nu figureaza înregistrata cu bunuri în evidentele acestor institutii publice.

În concluzie, se constata ca, în temeiul prevederilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, cererea lichidatorului judiciar este întemeiata si urmeaza a o admite si se va dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. … S.R.L. Macin, se va dizolva si radia debitoarea de la O.R.C. Tulcea.

Etichete: