Top

Comercial –contestaţie tabel preliminar

Dosar nr. 2614/88/2008

SENTINTA CIVILA NR. 122

Sedinta publica de la 23 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea la nr. 2614/88/2008, S.C. … S.R.L. TULCEA, în calitate de debitor în dosar nr. …/88/2008, a formulat contestatie cu privire la cuantumul creantei Directiei Generale a Finantelor Publice – Tulcea, solicitând reducerea creantei potrivit Ordinului comun nr. …/1094/2003, reducerea creantei cu suma reprezentând penalitati si majorari de întârziere.

S-a sustinut în motivarea cererii ca D.G.F.P. TULCEA nu a respectat dispozitiile legale privind scutirea la plata a unor taxe si impozite calculate anterior privatizarii, precum si faptul ca D.G.F.P. TULCEA a calculat nelegal si a impus la plata penalitati desi societatea era scutita de plata acestora.

In dovedirea cererii, contestatoarea a depus înscrisuri si a solicitat efectuarea unei expertize contabile pentru stabilirea întinderii creantei D.G.F.P. TULCEA, expertiza ce nu a fost încuviintata de catre judecatorul sindic, ca nefiind utila în raport cu motivele contestatiei si natura creantei.

S-a invocat de catre lichidatorul judiciar exceptia prematuritatii formularii contestatiei având în vedere deschiderea procedurii simplificate a falimentului si necesitatea verificarii creantei în aceasta faza.

Analizând actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. … din 11 iulie 2008 a Tribunalului Tulcea, judecatorul sindic a deschis procedura Legii nr. 85/2006 fata de debitoarea S.C. … S.R.L. Tulcea, fiind desemnat administrator judiciar … I.P.U.R.L.

La data de 30 septembrie 2008 s-a întocmit de catre administratorul judiciar tabelul preliminar al creantelor si înregistrat la Tribunalul Tulcea, în care s-a mentionat si creanta D.G.F.P. TULCEA în suma de 5.869.886, bugetara fiind înscrisa conform art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006, la pozitia 1.

La data de 21 octombrie 2008 (data înregistrarii la instanta) debitoarea S.C. … S.R.L. a formulat contestatie cu privire la cuantumul creantei D.G.F.P. Tulcea, invocându-se modul gresit de calcul determinat de aplicarea eronata a ordinului comun nr. .. – …/2003.

Din declaratia de creanta depusa de D.G.F.P. TULCEA la data de 28 august 2008, rezulta ca debitoarea avea datorii la bugetul statului, pâna la data de 26 august 2008, în valoare de 5.896.886 lei, compusa din T.V.A., impozit pe profit, impozit pe salarii, accize, C.A.S., somaj, contributii, sanatate.

Potrivit dispozitiilor art. 66 din Legea nr. 85/2006, toate creantele vor fi supuse verificarii, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii iar potrivit alin. 2, nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevazute de legi speciale.

In cauza, se constata ca se contesta de catre debitoare creante ce au rezultat din titluri executorii, puse în executare, fiind emise somatii si chiar procese verbale de sechestru asupra bunurilor debitoarei (acte aflate în dosarul privind declaratia de creanta a creditoarei D.G.F.P. Tulcea.

Desi aceste acte au fost emise si chiar puse în executare silita, ele nu au fost contestate în termenele prevazute de Codul de procedura fiscala, astfel ca în conformitate cu dispozitiile art. 66 alin.2 din Legea nr. 85/2006, creanta D.G.F.P. Tulcea nu mai poate fi supusa verificarii, în cadrul contestatiei formulate împotriva înscrierii în tabelul creditorilor.

De asemenea, judecatorul sindic, urmare examinarii actelor ce au stat la baza formularii declaratiei de creanta, a constatat ca datoriile catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj si de sanatate nu au nicio legatura cu ordinul comun nr. …-1094/2003.

Cu privire la exceptia invocata, respectiv a prematuritatii contestatiei, judecatorul sindic retine ca aceasta nu poate fi considerata prematura, întrucât se contesta tabelul creditorilor întocmit la 30 septembrie 2008, neavând nicio relevanta ca în acest moment s-a întocmit un alt tabel al creditorilor, dupa deschiderea procedurii simplificate.

Fata de aceste considerente, se vor respinge atât exceptia cât si contestatia ca nefondate.

Etichete: