Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 789/88/2007

SENTIN’A CIVILA Nr. 129

Sedinta publica de la 30 ianuarier 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 30 mai 2007 si înregistrata sub nr. 789/88/2007 si la judecatorul sindic sub nr…./2007, creditoarea DGFP Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC … SRL Tulcea.

Prin Sentinta Civila nr. …/COM/29.06.2007, pronuntata de judecatorul-sindic în dosarul nr. 789/88/2007, s-a admis cererea si s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. … S.R.L. TULCEA, fiind desemnat în calitate de lichidator al acesteia ….

La data de 20 noiembrie 2008, prin Serviciul Registratura al Tribunalului Tulcea, lichidatorul judiciar a depus la dosar un Raport final prin care a solicitat închiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. … S.R.L. Tulcea, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

În motivarea cererii, lichidatorul arata ca, creditorii înscrisi în Tabelul definitiv consolidat al creantelor, D.G.F.P. Tulcea si Primaria Municipiului Tulcea, au fost de acord cu propunerea lichidatorului de a închide procedura insolventei, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006. De asemenea, lichidatorul a mai aratat ca nu sunt îndeplinite conditiile pentru a putea fi antrenata raspunderea fostului administrator, respectiv conditiile prevazute de art. 138 din Legea nr. 85/2006.

De asemenea, lichidatorul a solicitat judecatorului-sindic plata din fondul de lichidare a sumei de 3018,63 lei, reprezentând cheltuieli de procedura efectuate de lichidator.

Analizând actele si lucrarile dosarului în raport de cererile lichidatorului de închidere a procedurii insolventei si de plata cheltuielilor de procedura din fondul de lichidare, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va putea da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

În Raportul final depus de lichidatorul judiciar, se face mentiunea ca debitoarea S.C. … S.R.L. Tulcea nu figureaza înregistrata cu bunuri în evidentele acestei institutii publice.

În concluzie, se constata ca, în temeiul prevederilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, cererea lichidatorului judiciar este întemeiata si urmeaza a o admite si se va dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. … SRL TULCEA, si radierea debitoarei din Registrul Comertului Tulcea.

Etichete: