Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 2928/88/2007

Sentinta Civila Nr. 138

Sedinta publica de la 30 Ianuarie 2009

Prin raportul depus la data de 02 decembrie 2008, în dosarul care priveste pe debitoarea S.C. … IMPEX S.R.L., înregistrat sub nr. 2928/88/2007, lichidatorul judiciar desemnat în cauza …. Bucuresti a solicitat a se dispune aprobarea raportului final si închiderea procedurii insolventei debitoarei.

În motivarea cererii sale a aratat ca debitoarea nu mai detine alte bunuri pentru a fi valorificate, în vederea recuperarii, creantelor, iar bunurile gasite în patrimoniul debitoarei, sunt într-un grad avansat de uzura, fiind predate catre o societate de colectare a deseurilor.

S-a mai aratat ca în cauza nu sunt îndeplinite prevederile art. 138 din Lg. 85/2006, pentru a fi antrenata raspunderea fostului administratorilor.

Având în vedere cele prezentate lichidatorul judiciar a convocat adunarea generala a creditorilor la data de 12.11.2008, pentru a se pune în discutie analiza activitatii lichidatorului, si propunerea lichidatorului privind închiderea procedurii insolventei.

Reprezentantii creditorilor au fost de acord cu propunerea lichidatorului de închidere a procedurii insolventei

Analizând cererea lichidatorului, precum si actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic, retine:

La data de 02 decembrie 2008, lichidatorul judiciar a solicitat a se dispune aprobarea raportului final si închiderea procedurii insolventei debitoarei, S.C. … IMPEX S.R.L. Tulcea.

Se retine ca bunurile care au fost gasit în patrimoniul debitoarei, se afla într-un grad avansat de degradare si nu au putut fi valorificate, desi s-a încercat vânzarea directa si prin licitatie publica, astfel ca s-a propus casarea lor si predarea acestora catre o societate de colectare a deseurilor electronice.

De asemenea, urmare analizarii cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, nu a rezultat ca în cauza sunt îndeplinite prevederile art. 138 din Lg. 85/2006, pentru a fi atrasa raspunderea personala a administratorului debitoarei.

În consecinta, judecatorul sindic, apreciaza în cauza sunt îndeplinite prevederile art. 131 din Lg. 85/2006, prin care se arata ca în orice stadiu al procedurii prevazuta de lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, se va putea da o hotarâre de închidere a procedurii, motiv pentru care urmeaza a fi admisa cererea lichidatorului si aproba raportul final, urmând a se dispune închiderea procedurii insolventei debitoarei S.C. … Impex S.R.L, si radierea acesteia din registrele oficiului comertului.

Etichete: