Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr.46/2008 JS – V.A.

429/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.139/COM

Sedinta publica din 30 ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 30 ianuarie 2009 si înregistrata sub nr.429/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…./2008, lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa … Babadag- punct de lucru Tulcea, desemnat pentru debitoarea S.C. … SNC TULCEA, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolventa în conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006 precum si plata cheltuielilor de procedura conform decontului anexat.

În motivarea cererii lichidatorul judiciar a aratat ca fata de debitoarea SC … SNC TULCEA jud. Tulcea, la cererea lichidatorului judiciar …. Tulcea s-a deschis procedura de insolventa în forma

-02-

simplificata prin sentinta civila nr. 665 din 21 martie 2008, … fiind numit în continuare lichidator judiciar, din care s-a desprins Cabinet Individual de Insolventa ….

La data de 20.01.2009 lichidatorul judiciar a depus raportul final al procedurii, iar la data de 30 ianuarie 2009 a solicitat închiderea procedurii de insolventa fata de societatea debitoare conform art. 131 din Legea 85/2006.

Se mentioneaza de catre lichidatorul judiciar ca urmare efectuarii lucrarilor stabilite de judecatorul sindic si prevederilor Legii 85/2006, s-a constatat ca administratorul societatii nu mai poseda actele financiar-contabile ale societatii, fiind plecat din tara, iar din anul 2000 a abandonat activitatea societatii.

Singurul creditor bugetar este DGFP Tulcea cu suma de 500 lei.

Se mai arata ca societatea debitoare nu dispune de bunuri mobile sau imobile pentru a putea fi valorificate, nu sunt posibilitati reale de recuperare a creantelor si nici posibilitatea sustinerii în justitie cu acte probatorii a raspunderii administratorului societatii, neputându-se întocmi bilant de închidere/lichidare datorita lipsei documentelor de raportari financiare ale societatii.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion a depus la dosarul cauzei raportul final si bilantul general privind debitoarea.

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 în orice stadiu al procedurii pevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.

Fata de aceste considerente se va admite cererea si se va dispune închiderea procedurii de insolventa cu privire la debitoarea S.C. … SNC TULCEA, jud. Tulcea..

Se va dispune radierea societatii din evidentele Oficiului Registrului Comertului Tulcea.

Potrivit dispozitiilor art.4 din Legea 85/2006, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, se suporta din averea debitorului.

Examinând cererea în raport de actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca au fost îndeplinite cerintele legale, astfel ca cererea lichidatorului este întemeiata si va dispune plata sumei de 1139,73 lei, din care 139,73 lei cheltuieli de procedura si 1000 lei onorariu lichidator, din fondul special constituit în temeiul art. 4 alin.4 din Legea 85/2006, catre lichidatorul ….

Etichete: