Top

Plangere contraventionala

Dosar nr. 3781/327/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Decizia Civilă Nr. 32

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Referitor la recursul declarat de petentul (…) împotriva sentinţei civile nr. 2382 din 29.09.2008 a Judecătoriei Tulcea, tribunalul reţine următoarele:

Prin plângerea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată cu nr. 3781/327/2007 petentul (…) a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie seria (…)întocmit la 11 iulie 2007 de IPJ Tulcea – Serviciul Poliţiei Rutiere

În motivarea plângerii s-a arătat că petentul a fost sancţionat cu o amendă în sumă de 234 lei şi reţinerea permisului în vederea suspendării pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 104 din O.U.G. nr. 195/2002

A mai arătat petentul că la data de 11 iulie 2007 încercat să iasă de pe strada Gării, din municipiul Tulcea pe strada Isaccei, unde se efectuau operaţiuni de decopertare a străzii, fapt care obtura vizibilitatea atât în partea stângă cât şi în partea dreaptă.

A mai învederat petentul că, pentru a ieşi în strada Isaccei şi a se înscrie în sensul de mers, a fost nevoit să iasă cu partea din faţă a maşinii, moment în care a fost acroşat de autoturismul condus de martorul (…), fapt care constituie în opinia contravenientului o împrejurare neprevăzută.

În dovedirea cererii, s-au ataşat la dosar 11 fotografii efectuate de petent.

Prin sentinţa civilă nr. 2382 din 29 septembrie 2008, Judecătoria Tulcea a respins plângerea contravenţională, ca nefondată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în esenţă că petentul avea obligaţia de a respecta semnificaţia indicatorului oprire şi să acorde prioritate autoturismelor care circulau pe strada Isaccei.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs petentul (…), care a criticat-o pentru nelegalitate.

În motivarea recursului apărătorul recurentului a arătat că pe întreaga bandă de mers a străzii Isaccea, din municipiul Tulcea spre Casa Sindicatelor carosabilul era decopertat şi ocupat cu utilaje şi deşi era un indicator care indica „obligatoriu dreapta”, acest lucru nu era posibil, deoarece petentul ar fi intrat pe contrasens, fapt pentru care nu a avut nici o culpă în producerea accidentului.

Analizând recursul, tribunalul constată că acesta este nefondat pentru următoarele considerente :

Astfel, din ceea ce a reţinut organul constatator în procesul verbal de contravenţie, dar şi din pozele depuse la dosarul de fond de către petent, reiese că la ieşire de pe strada Gării spre strada Isaccei exista indicatorul oprire, fapt care impunea în sarcina petentului (…) obligaţia de a acorda prioritate autoturismelor care circulau pe strada Isaccei.

Este adevărat că, la momentul producerii accidentului, strada Isaccei se afla în reparaţii, existând mai multe utilaje, însă acest lucru nu-l exonera pe petent de a acorda prioritate şi cu atât mai mult se impunea să circule cu atenţie sporită şi o viteză redusă la intrarea pe strada Isaccei.

În aceste condiţii, nu se poate considera că există un caz de forţă majoră sau caz fortuit aşa cum a invocat la fond petentul, fapt pentru care procesul verbal a fost legal întocmit, reflectând în mod corect situaţia de fapt.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, aceasta a fost corect dozată, reprezentând chiar minimul special al amenzii, respectiv 234 lei

Nefiind motive de nulitate absolută care să fie invocate din oficiu şi să ducă la casarea hotărârii atacate urmează să fie respins recursul declarat de petentul (…), ca nefondat.

Etichete: