Top

Conflict de drepturi-drepturi băneşti

Dosar nr. 2688/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.66

Şedinţa publică din 21 Ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe, …. a chemat în judecată SC …. SA – Agenţia Tulcea, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 1.605 lei, reprezentând garanţie materială oprită din salariul său, în perioada cât a avut calitatea de angajată a acesteia, respectiv 1.04.2005 – 31.07.2008.

În motivare, reclamanta a arătat că la data de 31.06.2008 din motive de sănătate şi-a înaintat demisia la societatea pârâtă şi, deşi a primit nota de lichidare şi decizia de încetare a activităţii, nu i s-a restituit suma de 1.605 lei care i-a fost oprită din salariu, cu titlu de garanţie.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar copii xerox după decizia nr.1144 din 4.08.2008 emisă de societatea pârâtă, cererea nr.964/22.07.2008, cererea pentru beneficii din 1.08.2008, nota de lichidare eliberată la data de 1.08.2008, cererea nr.952/22.07.2008, dovada drepturilor salariale cuvenite pentru perioada aprilie 2005 – iulie 2008.

În apărare, pârâta a depus la dosar adresa nr.92/37/6.01.2009.

Examinând acţiunea, raportat la probatoriul efectuat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Aşa după cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, între părţi au existat raporturi de muncă, acestea încetând conform art.79 al.1 din Codul muncii, prin decizia nr.1144/4.08.2008.

Potrivit înscrisurilor aflate la dosar din care rezultă drepturile salariale cuvenite reclamantei în perioada cât a avut calitatea de salariată a pârâtei (1.04.2005 – 31.07.2008), rezultă că acesteia i-a fost reţinută garanţia materială.

De altfel, prin adresa nr.92/37/6.01.2009, pârâta recunoaşte că nu a restituit reclamantei garanţia materială datorată, în valoare totală de 1.605 lei.

Faţă de aceste considerente, având în vedere şi recunoaşterea pârâtei, instanţa urmează a admite cererea şi a obliga pe pârâta SC …. SA – AGENŢIA TULCEA să plătească reclamantei suma de 1.605 lei reprezentând garanţie materială, aferentă perioadei 1 aprilie 2005 – 31 iulie 2008

Etichete: