Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 1888/88/2007

188/2007 – js – LDP

SENTINTA CIVILA Nr. 285

Sedinta publica de la 20 februarie 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 09 august 2007 si înregistrata sub nr. 1888/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr. …/2007, reclamanta D.G.F.P. Tulcea a chemat in judecata pe parata debitoare S.C. … SRL LASTUNI, jud.Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolventei în temeiul Lg. 85/2006. S-a sustinut ca împotriva debitoarei exista o creanta certa, lichida si exigibila izvorata din titluri executorii si anume suma totala de 36.056 lei, pe care aceasta nu a achitat-o în mai mult de 30 zile.

Examinând cererea, în raport de probele administrate, prin Sentinta Civila nr. 2296/07.12.2007, pronuntata de judecatorul-sindic în dosarul nr. 1888/88/2007, s-a admis cererea creditoarei si s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. … SRL LASTUNI, fiind desemnat în calitate de lichidator al acesteia Cabinet Individual de Insolventa … (actual … S.P.R.L.).

La data de 27 ianuarie 2009, prin Serviciul Registratura al Tribunalului Tulcea, lichidatorul judiciar a depus o cerere prin care a solicitat închiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. … SRL LASTUNI, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. În motivarea cererii, lichidatorul arata ca debitoarea nu figureaza înregistrata în evidentele fiscale cu bunuri mobile si imobile.

De asemenea, lichidatorul a solicitat judecatorului-sindic sa aprobe plata din fondul de lichidare a onorariului lichidatorului judiciar, în suma de 1.100 lei, si decontarea cheltuielilor de procedura, în suma de 189,08 lei.

Analizând actele si lucrarile dosarului în raport de cererile lichidatorului de închidere a procedurii insolventei si de plata remuneratiei acestuia din fondul de lichidare, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va putea da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

În Raportul cu privire la închiderea procedurii fata de debitoarea S.C. … S.R.L., depus de lichidatorul judiciar la dosar, se face mentiunea ca debitoarea nu figureaza înregistrata în evidentele fiscale cu bunuri mobile si imobile.

În concluzie, se constata ca, în temeiul prevederilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, cererea lichidatorului judiciar este întemeiata si urmeaza a o admite si se va dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. … S.R.L. LASTUNI, se va dizolva si radia debitoarea de la O.R.C. Tulcea.

Etichete: