Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 1458/88/2008

120/2008 – js – LDP

.

SENTINTA CIVILA Nr. 286

Sedinta publica de la 20 februarie 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 03.06.2008 si înregistrata sub nr. 1458/88/2008 si la judecatorul sindic sub nr. 120/2008, debitoarea SC … S.R.L. Tulcea prin lichidatorul … I.P.U.R.L., desemnat prin încheierea nr. 3205 din 29.11.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

Examinând cererea, în raport de probele administrate, prin Sentinta Civila nr. 1463/27.06.2008, pronuntata de judecatorul-sindic în dosarul nr. 1458/88/2008, s-a admis cererea lichidatorului si s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. … S.R.L. TULCEA, fiind desemnat în calitate de lichidator al acesteia … IPURL.

La data de 29 ianuarie 2009, prin Serviciul Registratura al Tribunalului Tulcea, lichidatorul judiciar a depus la dosar un Raport final privind debitoarea S.C. … S.R.L., prin care a solicitat închiderea procedurii insolventei fata de societatea debitoare, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

De asemenea, lichidatorul a solicitat judecatorului-sindic sa aprobe plata din fondul de lichidare a remuneratiei lichidatorului judiciar, în suma de 1300 lei si a cheltuielilor de procedura, în suma de 575,53 lei.

Analizând actele si lucrarile dosarului în raport de cererile lichidatorului de închidere a procedurii insolventei si de plata remuneratiei acestuia din fondul de lichidare, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul sindic va putea da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

În Raportul final depus la dosar, lichidatorul a aratat ca debitoarea nu detine în patrimoniu bunuri mobile sau imobile care sa poata fi valorificate, ca nu au fost efectuate transferuri de drepturi patrimoniale în ultimii 3 ani anteriori deschiderii procedurii insolventei si ca nu sunt întrunite conditiile prevazute de art. 138 din Lg. 85/2006 privind antrenarea raspunderii personale a fostului administrator al debitoarei.

Se mai arata ca, în cadrul Adunarii creditorilor din data de 28.01.2009, creditorul D.G.F.P. Tulcea a fost de acord cu propunerea lichidatorului de a închide procedura insolventei, în baza art. 131 din Lg. 85/2006.

În concluzie, se constata ca, în temeiul prevederilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, cererea lichidatorului judiciar este întemeiata si urmeaza a o admite si se va dispune închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. … S.R.L. TULCEA, se va dizolva si radia debitoarea de la O.R.C. Tulcea.

Etichete: