Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr.265/2007 JS – V.A.

2955/88/2007

SENTINTA CIVILA NR.298/COM

Sedinta publica din 20 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 19 februarie 2009 si înregistrata sub nr.2955/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr…. /2007, lichidatorul judiciar CC … IPURL Constanta, desemnat pentru debitoarea S.C. … SRL Tulcea, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolventa în conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii lichidatorul judiciar a aratat ca prin sentinta civila nr. …/08.02.2008 judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii de faliment în forma simplificata si numirea sa în calitate de lichidator a debitoarei S.C…. SRL Tulcea.

Urmare desemnarii în calitate de lichidator judiciar, a efectuat demersuri pentru identificarea fostului administrator si pentru preluarea actelor financiare ale debitoarei, prin emiterea unei adrese catre S.J.E.P. prin care i s-a comunicat actualele domicilii ale fostilor asociati.

Lichidatorul judiciar s-a deplasat la aceste domicilii, unde i s-a comunicat ca asociata … este plecata în Spania de 2 ani iar la domiciliul numitului … a fost gasit d-nul … care a precizat ca a cumparat imobilul respectiv de la fostul administrator din anul 2007, relatari ce au fost cuprinse în procesul verbal încheiat cu acea ocazie si depus la dosarul cauzei.

Fata de aceasta situatie, lichidatorul judiciar a fost în imposibilitatea

-02-

întocmirii în temeiul disp. art. 59 alin.1 a raportului amanuntit asupra cauzelor si împrejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, astfel ca nu poate face referiri la incidenta în cauza a dispozitiilor art. 138 din Legea nr.85/2006, motiv pentru care nu va formula cerere privind atragerea raspunderii personal patrimoniale a fostei conduceri a debitoarei.

Procedând la verificarea declaratiilor de creanta depuse la dosar, lichidatorul judiciar a întocmit tabelul de creante, creditori fiind : D.G.F.P Tulcea si Primaria Mun. Tulcea, iar în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care ar putea fi valorificare în cadrul procedurii de faliment, asa cum rezulta din adresa primita din partea Primariei Tulcea.

Având în vedere toate aceste aspecte, fata de dispozitiile art. 131 din Legea nr.85/2006, solicita închiderea procedurii insolventei si radierea debitoarei din evidentele Registrului Comertului Tulcea.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar CC … IPURL Constamta a depus la dosarul cauzei raport de activitate, tabel definitiv de creante, raport final de închidere procedura, proces-verbal încheiat la 03.12.2008.

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr.85/2006 ” în orice stadiu al procedurii pevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”.

Fata de aceste considerente se va admite cererea si se va dispune închiderea procedurii de insolventa cu privire la debitoarea S.C. CC … IPURL Constanta.

Se va dispune radierea societatii debitoarei din registrul în care este înmatriculata.

Etichete: