Top

Comercial –Legea 85/2006-decontare cheltuieli fiind de lichidare

Dosar nr.220/88/2009

SENTINTA CIVILA NR.329

Sedinta publica din data de 27 februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 30 ianuarie2009 si înregistrata sub nr.220/88/2009, reclamantul CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA … a solicitate decontarea cheltuielilor de procedura efectuate pentru operatiunile de lichidare a SC … SRL în suma de 184 lei din fondul constituit în baza art.4 din Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca, initial, a solicitat aprobarea pentru plata decontului de 184 lei judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, dar i s-a indicat sa faca aceasta solicitare în cauza care formeaza dosarul pentru deschiderea procedurii simplificate a insolventei nr.1409/88/2008, în care se afla si probele ce sprijina prezenta sa cerere.

În sustinerea cererii, reclamantul a depus la dosar, în copie, urmatoarele acte doveditoare: deconturi de transport, expeditii postale, recipisele de expediere, încheierea nr… din 03 aprilie 2006 a judecatorului delegat la O.R.C. de pe lânga Tribunalul Tulcea prin care a fost desemnat lichidator, extras din actiunile promovate cu indicarea taxelor platite, dovada chetuielilor facute cu expedierea declaratiilor fiscale, precum si cele telefonice.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin încheierea nr…. din data de 03 aprilie 2006 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea în dosarul nr…./2007, a fost numit în calitate de lichidator la SC … SRL … în conditiile art.252 din Legea nr.31/1990 republicata, societatea fiind dizolvata de drept potrivit art.30 din Legea nr.359/2004.

Potrivit art.237 alin.1 din Legea nr.31/1990, remunerarea lichidatorului se face din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr.85/2006 privind procedura reorganizarii judicire si a falimentului.

Din interpretarea dispozitiilor legale mai sus aratate rezulta ca, în situatia în care cheltuielile aferente procedurii de lichidare nu pot fi achitate din averea debitorului, acestea vor fi suportate din fondurile de lichidare, dar nu din dispozitia judecatorului sindic desemnat în cauza ce formeaza obiectul dosarului nr…./88/2008, privind pe debitoarea SC … SRL, dupa deschiderea procedurii de insolventa fata de aceasta debitoare în temeiul Legii nr.85/2006, si atât timp cât reclamantul a fost numit lichidator în procedura de lichidare prevazuta de Legea nr.31/1990.

În consecinta, urmeaza a respinge cererea ca nefondata.

Etichete: