Top

Modificare măsură plasament

Dosar nr. 147/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 250

Şedinţa publică din data de 16 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 147/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA, cu sediul în Tulcea, …, a solicitat modificarea măsurii de plasament pentru minora (…), născută la data de …, fiica lui (…) şi (…), cu domiciliul legal în localitatea …, de la asistent maternal profesionist (…) la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

A solicitat, de asemenea, în conformitate cu art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate recunoscută, fiind al zecelea copil născut de mamă, fiind abandonată în spital. Până la vârsta de doi ani, minora a crescut în unităţi de ocrotire socială. Pentru şapte din fraţii săi, părinţii şi-au dat acordul cu privire la adopţia internaţională, astfel încât le-a rămas un copil spre creştere şi educare.

De la vârsta de doi ani, minora s-a aflat la asistent maternal profesionist Lazăr Violeta până la pensionarea acesteia, astfel că prin Sentinţa civilă nr. 1680 din 2 octombrie 1007, minora a fost transferată la asistent maternal profesionist (…), beneficiind de condiţii optime de creştere şi educare. Dar, pensionară fiind, asistentul maternal (…) a dorit să-şi înceteze activitatea începând cu 1 februarie 2009.

Minora este înscrisă în evidenţele dr. NPI Munteanu Carmen cu diagnosticul: „intelect de limită, tulburări de atenţie, dislalie, exces ponderal” beneficiind de tratament homeopat şi neurotrop.

Intrucât minora nu poate fi reintegrată în familie (abandonată de mică) deoarece condiţiile sunt precare şi părinţii consumatori de alcool, alimentând o permanentă stare conflictuală, nu îi pot asigura îngrijirea şi climatul educaţional corespunzător, se impune transferul minorei de la asistent maternal profesionist (…) la Centrul de Plasament „Speranţa” – Tulcea,

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 58 alin. 1 lit. c), art. 68 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

In dovedirea acţiunii au fost depuse următoarele înscrisuri: raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, plan individualizat de protecţie, ancheta socială a D.G.A.S.P.C., raport după discuţii, certificat de expertiză şi orientare şcolară, copii B.I. părinţi, fişa de evaluare psihologică, cererea solicitantului, S.c. nr. 1680 din 2 octombrie 2007 şi copie certificat de naştere.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Minora provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută, fiind al zecelea copil născut de mamă. Deoarece la naştere copilul a fost abandonat în spital, prin Sentinţa civilă nr. 237/2001 minora a fost declarată abandonată.

Până la vârsta de doi ani minora a crescut în unităţi de ocrotire socială, după care a fost dată în plasament la asistent maternal Lazăr Violeta. Prin încetarea activităţii acesteia, minora a fost transferată la un alt asistent maternal profesionist, respectiv (…), care şi-a încetat activitatea la 1 februarie 2009.

Intrucât nu există posibilitatea integrării minorei în familie se impune modificarea măsurii de plasament prin transfer de la asistent maternal profesionist (…) la un centru de plasament.

Astfel, potrivit art. 58 alin. 1 lit. c din Legea nr. 272/2004, „Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la un serviciu de tip rezidenţial, prev. de art. 110 alin. 2 şi licenţiat în condiţiile legii”.

Totodată, potrivit art. 68 alin. 2 din lege, „în cazul în care împrejurările prevăzute la alin. 1 s-au modificat, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului este obligată să sesizeze, de îndată, comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească, în vederea modificării sau, după caz, a încetării măsurii.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune modificarea măsurii de plasament pentru minora (…), născută la data de 4 septembrie 1999 în comuna Hamcearca, judeţ Tulcea.

Urmează a se dispune plasamentul minorei de la asistent maternal profesionist (…) la Centrul de Plasament „Speranţa” Tulcea.

Făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, exerciţiul drepturilor şi obligaţiilor părinteşti vor fi delegate Preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete: