Top

Comercial –închidere procedură insolvenţă

Dosar nr.863/88/2007

99/2009 JS

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINTA CIVILA NR.241

Sedinta publica din data de 13 februarie 2009

Prin raportul depus la data de 23 decembrie 2008 Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion a solicitat închiderea procedurii prev. de Legea nr.85/2006 faţă de debitoarea S.C.”(…)”SRL Tulcea.

Prin sentinţa civila nr.866/8 iunie 2007 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii prev. de legea nr.85/2006 cu privire la debitoarea S.C.”(…)”SRL Tulcea, fiind desemnat lichidator (…)Tulcea (în prezent Cabinet Individual de Insolvenţă Ilie Ion).

In urma identificarii şi inventarierii averii debitoarei au fost întocmite,depuse şi afişate tabelul preliminar şi definitiv al creanţelor debitoarei, iar la data de 27.08.2007 raportul privind cauzele şi împrejurarile care au condus la apariţia stării de insolvenţă.

La data de 21 noiembrie 2008 s-a depus la dosar raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuţie ce a fost înregistrat sub nr.498/3 decembrie 2008 prin care se constată creanţe certe şi active în valoare de 12.000 lei care s-au incasat de la debitoare fiind depuse in contul de insolvenţă.

In raportul cu privire la închiderea procedurii falimentului depus de lichidator la data de 23.12.2008 acesta a concluzionat că, societatea debitoare faţă de evidenţele sale, nu isi justifica active de 12.400lei şi nu poseda în mod practic nici un fel de active, fapt confirmat şi de Primaria Tulcea, punându-i-se în vedere administratorului statutar sa depună în contul de insolvenţă c/val. acestor active, fapt ce s-a realizat eşalonat pana la data de 15.07.2008.

Examinand cererea lichidatorului de închidere a procedurii falimentului deschisă faţă de S.C.”(…)”SRL Tulcea, judecatorul sindic constată că, societatea debitoare nu dispune de alte bunuri mobile sau imobile pentru a putea fi valorificate, fiind posibilă recuperarea doar parţială a creanţelor, administratorul statutar depunînd în contul de insolvenţă c/val. activelor în sumă de 12.400 lei.

Avînd în vedere prevederile disp.art.131 din L.85/2006 potrivit cu care „ în orice stadiu al procedurii prevăzută de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului, ori că acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative şi nici un creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul sindic va putea da o sentinţă de închidere a procedurii….”, motiv pentru care urmează a dispune aprobarea raportului final şi închiderea procedurii falimentului faţă de debitoarea S.C.”(…)”SRL Tulcea.

Urmează a dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului unde este înregistrată.

Potrivit art.135 din L.85/2006, urmează a dispune notificarea prezentei sentinţe la DGFP Tulcea şi ORC Tulcea pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Etichete: